Hopp til hovedinnholdet

Hva er omsorgssvikt?

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei. På skolen har vi lært om omsorgssvikt. Jeg ble bare litt nygjeriig på dette tema. Kunne dere fortalt meg litt om dette. Hva slags typiske hendelser kan barn som lever med omsorgssvikt oppleve? For eksempel at noen må rydde vekk tomme ølflasker. Hvordan hverdag har disse barna?

Besvart 07.12.2018 15:23
 

Svar
Hei!

Du spør hva slags typiske hendelser barn som lever med omsorgssvikt kan oppleve. Jeg kan nok ikke gi deg noe fullgodt svar på det, fordi omsorgssvikt kan være veldig mye forskjellig. 

På Wikipedia defineres omsorgssvikt på denne måten:

"Omsorgssvikt vil si at foreldre eller de som har omsorgen for et barn, påfører det fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så alvorlig at barnets fysiske og/eller psykiske helse og utvikling er i fare. Det skilles mellom fysisk mishandling og -omsorgssvikt, og mellom emosjonell mishandling og -omsorgssvikt."

Omsorgssikt kan bety at foreldrene aktivt gjør noe, for eksempel slår, låser inne eller på andre måter er slemme mot barnet, eller at de lar være å gjøre noe, for eksempel å sørge for tilstrekkelig og næringsrik mat, lar være å følge opp barnets hygiene, ikke sørger for et godt nok sted å bo osv.

Ofte har foreldre som utsetter barna sine for omsorgssvikt andre problemer i tillegg, for eksempel rus, alkohol eller psykiske problemer. Ikke sjelden har de selv vært utsatt for omsorgssvikt og derfor aldri hatt noen gode rollemodeller. Dette er likevel ingen unnskyldning for å behandle barn dårlig.

Den som opplever eller har mistanke om at barn opplever omsorgssvikt, har plikt til å melde fra til barneverntjenesten i den kommunen hvor barnet bor. Man behøver ikke å være sikker på hva som skjer, det er opp til barnevernet å undersøke saken.

Du spør om det å måtte rydde vekk tomme ølflasker handler om omsorgssvikt? Jeg tenker at det først og fremst handler om situasjonen rundt disse flaskene. Hva har barnet opplevd? Det å være full sammen med barn er et eksempel på omsorgssvikt. Man er da ikke i stand til å passe barnet på noen god måte, man forandrer seg og barn kan bil redde.

Håper dette var svar på noe av det du lurte på. Ta også en titt på artiklene under svaret.

Vennlig hilsen familieterapeuten :)

 

 
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge

Alarmtelefonen 116111

Noen opplever dessverre omsorgssvikt, overgrep og vold hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som lever under slike forhold? Ring Alarmtelefonen på 116 111 - de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!

Les mer

Hva er barnevernet?

colourbox.com

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Problemer hjemme
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om problemer hjemme