Hopp til hovedinnholdet

hvorfor lov å drikke alkohol, hvorfor er hasj ulovlig. 

Jente 14 år
 

Spørsmål

Hvorfor er det lovlig å drikke alkohol, men å ta hasj er ulovlig? Er det like farlig å drikke alkohol som å ta hasj og hvorfor? Er det lettere å dø av hasj enn av alkohol? Trenger hjelp!!! Plis svar fort og utfyllende!! takk på forhånd:):)):):)):):)::)):):):

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er nok først og fremst kulturelle årsaker til at alkohol er tillatt i Norge, mens cannabis er ulovlig. Alkoholbruk har lange tradisjoner både som rusmiddel i sosiale sammenkomster, og som tilbehør til mat.

Det er godt dokumentert at overdreven bruk av alkohol kan føre til alvorlige problemer, som høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Snakker vi om overdreven bruk av alkohol og cannabis, og bruker organskader som et mål på hva som skal defineres som farligst, er det altså liten tvil om at det blir alkoholen som ”går av med seieren”. Snakker vi derimot om et jevnt, lavt inntak av de to stoffene, blir saken en annen. Det er ikke påvist skader ved inntak av alkohol i størrelsesordenen en halv til én alkoholenhet daglig (tilsvarer 12,8 gram ren alkohol, noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils eller ett glass vin).

Siden THC (det viktigste virkestoffet i hasj) er fettløslig og derfor lagres i fettvevet i kroppen, vil et jevnt, lavt inntak av hasj føre til en opphoping av dette stoffet i kroppen. Dette kan igjen føre til alle de kjente problemene med hasj, som nedsatt koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne, i tillegg til en forhøyet risiko for angst- og depresjonsreaksjoner, og kan dessuten utløse psykoser hos disponerte individer. 

Hasj er ikke kjent for å være dødelig farlig. Så langt vi vet har det ikke forekommet dødsfall der hasjinntak er eneste årsak. Det vi vet er at hasj kan være mer skadelig for personer som er disponert for hjerteproblemer fordi det kan gi hjertekrampe. I tillegg utsetter man seg for kreft i svelg, munnhule og lunge om man røyker hasjen, spesielt om man blander den med tobakk. Man kan dø som følge av kun alkoholinntak. Får man høy nok promille kan pustesenteret i kroppen bli lammet og man kan dø. Dødelig promille er fra 3 og oppover.

Om dette er spørsmål du lurer på til en skoleoppgave, foreslår vi at du ser på nettsidene våre. Der har vi en egen side for skoleoppgave. Den kan du finne her. 

Forbundet mot Rusgift har skrevet en artikkel om hvorvidt hasj er farlig. Den kan du lese her:

www.fmr.no/hvor-farlig-er-hasj.4590328-131527.html

Ellers kan du lese om hasj her, og alkohol her. 

 
Hilsen RUStelefonen 08588
www.rustelefonen.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rusmidler
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rusmidler