Hopp til hovedinnholdet

Forskjellen mellom alkohol og andre rusmidler, forskjell mellom menn, kvinner og barn og rusbruk

Jente 14 år
 

Spørsmål

lurer på ganske mange ting egentlig, som hva er forskjellen mellom alkohol og narkotika,hva er skadene man kan få av narkotika og hva kan skje med helsa mi? utviklingen av narkotika har vært mange disksjoner,men vill gjerne fa vitte den sanne historien, så hvordan har utvikling vært med narkotika de siste 10 årene, er det noe forskjell mellom kvinner, menner og barn og voksne? og hva er det?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det høres ut som om du har fått en skoleoppgave. Vi skal forsøke å svare deg, og ellers tipse deg om steder der du kan finne relevant lesning.

Hva er forskjellen mellom alkohol og narkotika:

Det som kanskje først og fremst skiller alkohol og narkotika, er lovgivningen. Alkohol er et lovlig rusmiddel i Norge, mens narkotika er forbudt. Med narkotika menes alle de stoffene som står på narkotikalisten, altså listen over ulovlige rusmidler.

Hvis du mener forskjellen mellom alkohol og narkotika som rusmiddel, er dette vanskeligere å svare på. Det finnes utallige typer rusmidler, med mange ulike ruseffekter. Grovt sett kan man dele de ulike stoffene inn i tre grupper ut i fra hva slags virkning de har; Dempende, stimulerende og hallusinogene, men ikke alle stoffer passer inn i disse tre gruppene. De dempende stoffene gjør deg sløv, treg og søvnig. I tillegg er det fare for å ta en overdose, som kan føre til pustestans og død. Typiske dempende stoffer er heroin, benzodiazepiner og GHB. De stimulerende stoffene gjør deg rastløs og pratsom, og skaper en følelse av å ha økt energi. I tillegg fører de til at man får mindre sult- og søvnbehov. Typiske stimulerende stoffer er amfetamin og kokain. De hallusinogene stoffene fører til sansebedrag og vrangforestillinger. Typiske hallusinogene stoffer er LSD og fleinsopp. Alkohol regnes som både dempende og stimulerende. 

Se Fakta om ulike rusmidler (RUStelefonen).

 

Hva er skadene man kan få av narkotika og hva kan skje med helsa mi?

Du kan lese om alle typer narkotika på sidene Fakta om ulike rusmidler (RUStelefonen). Her finner du også informasjon om skader.

 

Utviklingen av narkotika har vært mange disksjoner,men vill gjerne fa vitte den sanne historien, så hvordan har utvikling vært med narkotika de siste 10 årene. 
Vi er usikre på hva du mener med utviklingen av narkotika de siste 10 årene og den sanne historien. Du nevner at det har vært mange diskusjoner, noe vi også er usikre på hva du mener med. Det diskuteres i hvert fall mye rundt temaet rus, sett for eksempel i forhold til lovgivning og behandling. Eksempler på diskusjoner er forslaget om å gi de tyngste heroinavhengige heroin på resept,  og debatter omkring avkriminalisering og legalisering av cannabis

 

er det noe forskjell mellom kvinner, menner og barn og voksne? og hva er det?

Menn troner øverst på statistikken når det gjelder bruk av alle rusmidler. Det rusmiddelet som brukes nesten like mye av både kvinner og menn, er cannabis, men også her viser forskning at menn "leder an". Også når det gjelder dødsfall knyttet til rusbruk, kan man se denne kjønnsskjevheten. For eksempel døde det i 2009 146 menn og 37 kvinner av narkotikabruk (overdose), mens det i 2011 døde 321 menn mot 74 kvinner av komplikasjoner som følge av alkoholmisbruk (sykdommer med direkte årsak i alkoholmisbruk, ulykker og så videre).  SIRUS, som er statens institutt for rusmiddelforskning, beregnet seg i 2010 frem til at det var mellom 78 000 og 120 000 menn og mellom 42 000 og 73 000 kvinner i alderen 15 til 59 år har brukt et narkotisk stoff i løpet av et år, mens mellom 10 000 og 18 000 har brukt heroin. Disse tallene fant de gjennom å kombinere ulike datakilder fra undersøkelser de gjennom mange år hadde gjennomført på landsbasis. Her kan du finner statistikk fra forskning på rusmidler.

Så vidt vi vet finnes det lite forskning på rusbruk hos barn. Men det er jo all grunn til å anta at det er flere voksne enn barn som bruker rusmidler. SIRUS har sammenfattet resultater fra ungdomsundersøkelser foretatt i tidrommet 1968 - 2008, kanskje finner du noe bra informasjon der. Gjennomsnittlig debutalder i Norge for alkohol er mellom 14-15 år. 

Hilsen RUStelefonen 08588
www.rustelefonen.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rusmidler
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rusmidler