Hopp til hovedinnholdet

Kan man kreve fravær på grunn av sykdom strøket fra vitnemålet?

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Hei. Jeg lurer på dette med fravær. For en stund siden leste jeg noen artikler på nett om at elever kan kreve at inntil 14 dager fravær skal strykes fra vitnemålet hvis det er pga sykdom. Jeg er 17 nå, blir øyeblikk 18 og går andre året på vgs, medier og kommunikasjon i rogaland. Pga migrene (har legeerklæring) har jeg en del fravær som jeg gjerne vil ha strøket hvis jeg faktisk har krav på dette. Da jeg spurte læreren min om artiklene mente hun at det ikke stemte, men at det går an å søke til rektor, og at fravære kun blir strøket hvis det var alvorlige helsegrunner, som sykehusopphold osv, med legeerklæring. Så begynte jeg å undersøke litt, men er fortsatt nokså forvirret. For meg virker det som om det som står i opplæringslova og det som står ”Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for elever i videregående skole i Rogaland” ikke stemmer helt sammen.. Håper virkelig dere kan ta dere tid til å undersøke dette ordentlig. Her er det jeg har funnet: På it’s learning er det lagt ut litt informasjon fra skolen min. Der viser de til ” §4-35 Fråvær i Opplæringslova og §8 i Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland”. Videre står det at ”Rektor kan gi elever fri fra opplæringen i opptil 14 skoledager uten at disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjon.” I opplæringsloven § 3-47. (http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-011.html ) står det ”For inntil samanlagt 14 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar” På udir (http://udir.no/Brev/_lover-og-regler/Foring-av-fravar-pa-vitnemal-og-kompetansebevis-ved-sykdom/) står det ” Eleven kan imidlertid kreve at inntil 14 dager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet/kompetansebeviset dersom fraværet skyldes gitte årsaker, jf. §§ 3-41 fjerde ledd og 3-47 femte ledd. Både i grunnskolen og i videregående opplæring kan dokumentert fravær som skyldes helsegrunner kreves ikke ført på vitnemålet/kompetansebeviset. ……. Som dokumentasjon i forbindelse med helsemessig grunner (sykdom) regnes legeerklæring, men også signert melding fra foreldrene dersom eleven ikke er fylt 18 år. Inntil eleven fyller 18 år er det ikke tilstrekkelig med melding kun fra eleven selv. Etter eleven har fylt 18 år er det tilstrekkelig med en melding fra eleven selv.” Så dette betyr vell at så lenge jeg har melding fra foreldre om sykdom kan jeg kreve at fravære strykes? Så fant jeg denne siden: http://www.haugaland.vgs.no/misc/skolereglement_09_10.pdf. Dette er vell fra loven skolen viste til på it’t learning? Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for elever i videregående skole i Rogaland ”§ 8 Fravær § 8-1 Fravær som ikke føres på vitnemålet Alt fravær for elever skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Rektor kan bestemme om fravær for den som ikke er elev i alle fag skal føres i dager eller bare i timer. Du kan kreve at grunnen til fraværet føres på dokumentasjonen. Du har selv ansvaret for å dokumentere grunnen til fraværet. Organisert eller selvstendig studiearbeid, bl.a skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke regnes som fravær. Rektor kan gi deg fri fra opplæringen i inntil 14 skoledager i et skoleår uten at disse dagene blir ført som fravær.” Her står det ingenting om at vi har krav på at fraværet strykes?

SVAR

Besvart 24.02.2010 14:21:41
account_circle