Hopp til hovedinnholdet

Still oss et spørsmål

Er du under 13 år trenger du andre råd og annen hjelp enn vi kan gi deg. Det er viktig at du får hjelp til det du lurer på av en helsesykepleier eller annen voksen der du bor.

check_box Jeg er 13 - 20 år
check_box Jeg har forsøkt å søke, men fant ikke svar.
check_box Ja, jeg vet at redaksjonen sletter useriøse spørsmål.
Husk at spørretjenesten ikke erstatter lege- eller krisehjelp, men skal være en rådgivende og veiledende tjeneste.
Start

Har du allerede stilt spørsmål?

Siste besvarte spørsmål
Mest populære spørsmål
 1. Har 11 TIMER fravær (ikke dager), hvor mange dager er det da?
 2. Hvor store konsekvenser har fraværet mitt fra VGS i arbeidslivet?
 3. Sliter psykisk og har fått mye fravær. Hva gjør jeg?
 4. Jeg går på videregående og har bestilt sydentur med kjæresten - bør jeg søke permisjon?
 5. Har migrene og er mye borte fra skolen. Hva skal jeg gjøre?
 6. Hva skal jeg gjøre med at jeg gruer meg til gym?
 7. Er tre dager sykdom på et år mye?
 8. Kan skolen tvinge meg med på overnattingstur?
 9. Jeg er faktisk syk og jeg har vært borte hver uke i fire uker.
 10. Fravær - vil jeg få problem med å få læreplass/jobb
 11. Hun er umotivert for skolen.
 12. Gå 15 min før timen er ferdig for tannlegetime, fravær for dette
 13. Har fravær noe å si når man skal få seg jobb? 
 14. Mulig å stryke x antall dager når jeg har en slik sykdom
 15. Skal på ferie, og er redd jeg går over fraværsgrensa.
 16. Er dette for mye fravær så det kan bli vanskelig og søke jobb
 17. Blir alt fravær registrert?
 18. Fjerner ikke sykemelding fravær fra vitnemålet?
 19. Må jeg gå skoleåret om igjen dersom jeg har mye fravær?
 20. Hva kan konsekvensene være av å "miste" 3 uker skole grunnet familiebesøk?
 21. Kommer jeg inn på høyskole med mye fravær?
 22. Trives ikke på skolen, har 10% fravær i tre fag.
 23. Kan læreren kreve at vi er på skolen utover skoledagen?
 24. Kun fraværet i fra siste året, 3 klasse, som vil bli skrevet på vitnemålet?
 25. Rakk i et fly, er dette godkjent fravær på videregående skole?
 26. Kan en videregåendeskole nekte å ta meg inn pga høyt fravær?
 27. Kan jeg spørre om å få utsatt prøve pga busstreik?
 28. Hva skjer om jeg skulker alle timene i fransk?
 29. Fravær i forbindelse med å søke som lærling
 30. Kan skolen ilegge gjensitting i det dobbelte av tiden man kommer for sent?
 31. Hvor mye fravær kan jeg ha på videregående?
 32. Jeg har fått tilbud om et kurs via jobben, kommer dette som fravær om jeg søker om det?
 33. Teller utvisning som dokumentert eller udokumentert fravær?
 34. Har noen spørsmål om fravær.
 35. Jeg har en del fravær, og bekymrer meg for det.
 36. Fikk først varsel når jeg var over 10%. Hva bør jeg gjøre?
 37. En vurdering i norsk varte i 20 minutter. Fikk 3 timers fravær. Er det lov?
 38. Kan jeg få legeattest for å dra til helsetjenesten?
 39. Har fraværet noe å si når man skal søke fulltidsjobb?
 40. Fravær - Kun 5 dager og 15 timer kommer til bli ført på vitnemålet.Hvorfor?
 41. Har jeg krav på å være hjemme etter en operasjon?
 42. Stryker privatisteksamen fraværet i faget?
 43. Har skolen lov til å sende ut skriftlig varsel 
 44. Vil ikke droppe ut, men er ekstremt skolelei. 
 45. Hvordan fungerer dette med stryking av fraværsdager når du har vært syk?
 46. Trenger råd for å bedre konsentrasjon og hukommelse, og vil skulke mindre. 
 47. Kan mitt timefravær med helsegrunner regnes om til dager? 
 48. Fraværsgrensa.
 49. Vil gjøre noe med fraværet mitt. 
 50. Vil ordenskarakteren min være en faktor for om jeg kommer inn i 3. klasse?
 51. Jeg har PTSD, har jeg rett på hjemmeskole?
 52. Fraværet få konsekvenser for å søke utdanning og jobb?
 53. Hva skjer om jeg ikke blir varslet selv om jeg er over fraværsgrensen?
 54. Har det noe å si hvor mye fravær jeg har så lenge det er under 10%?
 55. Når du får over 5% fravær i et fag blir foreldrene dine kontaktet?
 56. Mye fravær- er veldig nervøs for om jeg får lælingplass
 57. Har fravær fra grunnskolen noen konsekvenser for inntak vgs?
 58. Fri midt på dagen på skolen
 59. Kan en lærer snoke i fraværet mitt?
 60. Har ikke historie eller naturfag lenger. Kan fraværet fjernes?
 61. Hvis man er syk den dagen det er trekk til muntlig eksamen, trenger jeg legeerklæring?
 62. Får ikke karakterer i 3 fag pga fravær. Noe som kan gjøres?
 63. Er det totalfraværet for året i gym som teller ved vurdering i faget?
 64. Fravær og vurdering - Har fraværet betydning for vurdering? 
 65. Fraværet ikke "teller" når man skal søke seg fra VG1 Medier til VG2 IKT
 66. Jeg går på vg3. Har ikke vært på skolen de siste tre måneder.
 67. Kan man få strøket fravær som statist i en film?
 68. Jeg skal få en robot hjem, men føler at det blir galt. Hva gjør jeg?
 69. Hva skjer om jeg er syk på eksamen?
 70. Reise til USA. Skal jeg søke skole om permisjon på forhånd? Melding om syk?
 71. Fravær - redd for å ikkje komme inn på vidergående studispesialisering
 72. Hva grenser en i prosent for å få vurdering i fagene?
 73. Teller fraværsdagene i helgene?
 74. Fikk fravær etter å ha fulgt mor til tannlegen.
 75. Kan jeg kreve fraværet fjernet dersom jeg går til reguleringstannlege?
 76. Kommer jeg inn på vg1 med IV i kroppsøving?
 77. Hvor ille er dette fraværet egentlig?
 78. Vil fravær telle når jeg søker jobb? 
 79. Fravær og mangel på karaktergrunnlag.
 80. Hvor mye fravær må en ha for å gå niende på nytt?
 81. Er det mulighet å få strøket fravær over ti dager?
 82. Lurer på om fravær 3/februar pga kinesisk nyttår er ugyldig fravær.
 83. Jeg fikk være sykemeldt. Kommer disse dagene på vitnemålet?
 84. Fjerning av fravær i grunnskolen! 
 85. Hvor mye fravær kan man ha, før man tar 1 året vidregående om igjen?
 86. Plages med migrene og står i fare for å droppe ut på skolen
 87. Har masse fravær. Redd jeg kommer til å streve når jeg blir eldre. 
 88. Langvarig sykdom
 89. Legekontoret nekter å gi meg sykemelding.
 90. Kan man få fravær hvis man må delta på et elevrådsmøte i skoletiden?
 91. Forsov meg - hvilke konsekvenser har fraværet?
 92. Har  overskridet 10% fravær. Kan jeg få standpunktkarakter?
 93. Teller sykefraværet på fraværsgrensen?
 94. Får jeg fråvær av å gå til tannlegen?
 95. Hva er høyt fravært på vgs?
 96. Kan jeg få tatt vekk fravær p.g.a. begravelse?
 97. Kan jeg få IV selv om jeg har vært på tentamen?
 98. Skjønner ikke helt dette med fravær på videregående.
 99. Føres det fravær på mellomtrinnet (5.-7.) ?
 100. Fag opp som privatist, vil da fraværet jeg har fått i det faget på skolen forsvinne?
 101. Fravær pga hjernesvulst - noe å si når jeg skal søke på videregående/ jobb?
 102. Har skolen noe med hvor mye fravær jeg har?  
 103. Er 19 fravær på karakterkortet mye?
 104. Kan jeg søke om fri de første dagene ved skolestart?
 105. Rett til å få fri for å ta igjen for obligatoriske opplegg
 106. Jeg skulket mattetentamen, kan det gå utover meg på noen måtte?
 107. Får man anmerkning for å ikke komme på skolen når man ikke har time?
 108. Siden vi da fikk lengre sommerferie, måtte vi ta igjen dette som en obligatorisk skoledag på en lørdag
 109. Kommer det til å påvirke søkingen til VGS? Ser dem noe mye på fravær?
 110. Kan jeg få fjernet enkelt timer fra fraværet grunnet sykdommen min?
 111. Skal ikke ha gym på grunn av en leppeoperasjon. Vil jeg få fravær?
 112. Må skjerpe meg med karakterene. 
 113. "Konsekvenser" for sykefravær i 1vgs?
 114. Går på u-skole å har sikkelig mye fravær og da mener jeg sikkelig mye
 115. Får jeg fravær for å lede konfirmasjonsundervisning?
 116. Skippet prøve for å gå til helsesøster, hvordan løser vi det?
 117. Kan jeg ta fri i eksamenstiden?  
 118. Hvor kan jeg finne en fraværsliste på nettet?
 119. Kan jeg dra til syden hvis jeg ikke har annet fravær?
 120. Er det det verre med timefravær enn dager?
 121. Har jeg krav på vite at varselbrevet er sendt?
 122. Har mye fravær. 
 123. Mye fravær i 2. vdg.  
 124. Kan sykefravær på skolen gå utover meg når jeg skal søke jobb?
 125. Kan jeg reise før siste skoledag nå som fraværsregelen har kommet?
 126. Jente,17, har en venninne som skulker skolen MYE
 127. Har fraværet på ungdomskolen noe å si for høgskole eller videregående?
 128. Får jeg strøket fravær når jeg deltar på et kulturarrangement i skoletiden?
 129. Hater skolen, vil slutte og flytte. 
 130. Hva kan jeg gjøre for å få prøven tidligere
 131. Har noen med at jeg var borte fra skolen og skal til legen?
 132. Kan jeg få fjernet fravær når jeg deltar idrettsarrangement?
 133. Mye fravær, betyr det at jeg da ikke kan komme inn på jus linjen i UIO?
 134. Ikke få skoleplass neste år pga fravær
 135. 11 dager fravær - blir det vanskelig å komme inn på studiespesialisering?
 136. Allerede fått mye fravær. Så egentlig så jeg jeg lyst til og slutte
 137. Kor mange fravær man kan ha i løpet av eit skoleår
 138. Ordensanmerkning for å ikke levere fraværsmelding.
 139. Jeg vil gjerne få studiekompetansen, men er mye syk, noe som fører til mye fravær
 140. Jeg lurer på om man kan få fravær på vgs på grunn av ulevert eller usaklig oppgave.
 141. Hvordan få motivasjon til å komme meg på skolen?
 142. Hvem må jeg kontakte for å få fjernet fravær?
 143. Har nakkeplager; hvordan skal jeg få fullført dirigering?
 144. Blir fraværsprosenten nullstilt til 2.termin?
 145. Har mye fravær, kan stryke. Har angst/depresjon. Vet ikke hva jeg skal gjør
 146. Hei jeg lurer på om fravær og orden og atferd teller mye?
 147. Hvordan fungerer fraværreglene, og kan jeg få fjernet noe av fraværet mitt?
 148. Hvor mye motstand må det være for å få fraværsgrensa fjerna?
 149. Får jeg fravær med å gå i demonstrasjonstog?
 150. Kan jeg får fravær for å ikke gå på skolen under strømstans?