Hopp til hovedinnholdet

Siste besvarte spørsmål

Søk i spørsmål og svar

Hva lurer du på? Søk i over 220 000 stilte spørsmål

Still oss et spørsmål

Hva lurer du på?

Hvor gammel er du?

Velg kjønn
Din sikkerhet

Har du allerede stilt spørsmål og mottatt en personlig kode av oss?

Skriv inn din personlige kode (5 tegn)
Mest populære spørsmål

 1. Hva er oppgavene til staten, fylker og kommuner?
 2. Kan dere forklare hvordan domstolene er bygd opp?
 3. HVa er offentlige etater?
 4. Kan hvem som helst bli statsminister? 
 5. Kan jeg bytte lærlingplass til ny kommune?
 6. Er det en aldersgrense for å melde seg inn i AUF?
 7. Er det positivt med diktatur?
 8. Hva står fargene i det norske flagget for?
 9. Vil starte eget klesmerke
 10. Er det lovlig med vannpipe bar i Norge?
 11. Hva betyr ordet statsråd?
 12. Hva er offenltlige etater og politiske organe
 13. Når kan jeg levere søknaden om norsk statsborgerskap?
 14. Når må jeg betale skatt?
 15. Kan jeg flytte til Canada uten å bytte statsborgerskap?
 16. Kan jeg få dekket utgifter til botoxbehandling av hyperhidrose.
 17. Hva er et kommunestyre?
 18. Hvem bestemmer i en kommune?
 19. Kommunestyret og hvordan man kan bli va
 20. Hvordan dannes en regjering?
 21. Hva er mva og hvorfor vi har det
 22. Hva er staten hva er kommune hva er fylkeskommune
 23. Hva er en statsråd?
 24. Dobbelt statsborgerskap
 25. Kan jeg være både norsk og engelsk statsborger?
 26. Jeg kaster opp maten, er dette bulimi?
 27. Hva er ILO-konvensjonen?
 28. Er det lov med burqa og niqab i Norge?
 29. Hei ! Kan man kjøre et kjøretøy på privat eiendom uten førerkort ?
 30. Siden jeg er tysk og ikke har endret statsborgerskap må jeg til den tyske ambassaden for å få ny pass.
 31. Kan jeg søke videregående i annen kommune?
 32. Trekk på lønnslipp
 33. Hvem kan bli meddommer/ lekdommer 
 34. Jeg trenger hjelp til å forstå valgsystemet. 
 35. Fastlege et annet sted uten å melde flytting?
 36. Hun skal ofte til lege for kontroll og ta blodprøver. Går det på frikortet?
 37. Jeg lastet ned picasa, og jeg vil slette bildene men jeg får det ikke til hva skal jeg gjøre?
 38. Hva er en utjevningsmandat og sperregrense?
 39. Når kan man søke om norsk statsborgerskap?
 40. Hvordan melde meg på barne- og ungdomskonferansen?
 41. Hvordan er regjeringen bygd opp?
 42. Kan jeg bytte lærlingplass?
 43. Kan jeg kjøre pansret kjøretøy eller beltevogn med klasse B ?
 44. Hvor kan jeg finne auditions i stavanger?
 45. Hva skal til for å starte et eget, lokalt ungdomsparti?
 46. Hvor fort er det lov å kjøre i et nødstilfelle?
 47. Hvordan gir staten støtte til kommunene?
 48. Hva betyr dimepenger?
 49. Jeg føler at man er isolert fra Norge når man bor på Svalbard. 
 50. Kan legeforeldre skrive ut legeerklæring til eget barn?
 51. 16 år gammel gutt vil starte eget firma
 52. Hvilken ideologi bygger Høyre og SV på?
 53. Er jeg norsk statsborger selv om jeg har utenlandsk pass?
 54. Spørsmål om forsvaret 
 55. Tilleggspoeng for militærtjeneste
 56. Mister jeg mine andre pass hvis jeg får norsk statsborgerskap? 
 57. Har asylsøkere rett til skolegang?
 58. Har både norsk og amerikansk statsborgerskap, må jeg velge når jeg blir eldre? 
 59. Hva skal jeg skrive i valgtalen?
 60. Gravid, lurer på mye om mammapermisjon
 61. Dansk statsborgerskap
 62. Kan man ha tre statsborgerskap samtidig? 
 63. Jeg vil utvide fra A1 til A2, hva gjør jeg da ?
 64. Hva er gruppelivspremie?
 65. Hvordan bytter man statsborgerskap?
 66. Hva betyr det at Stortinget har tapt makt til andre politiske aktører?
 67. Sliter økonomisk når hun må betale for 2 leiligheter i 3 mnd.
 68. Norske lover og regler som gjelder; toll, frakting av dyr fra utland, moms
 69. Eget tema 'politikk'
 70. Hva gjør man i en politisk ungdomsorganisasjon?
 71. Hvordan kan jeg hjelpe unge funksjonshemmede og fattige?
 72. Dobbelt statsborgerskap
 73. Hvordan man kan bli skjenkekontrollør?
 74. Dobbelt statsborgerskap og Forsvaret?
 75. Hvor mye penger må staten ut med årlig til statskirken?
 76. Hvorfor er Gamma gabs forbudt i Norge?
 77. Jeg er norsk statsborger. Kan jeg få portugisisk statsborgerskap i tillegg? 
 78. Hva er karaktersnittet på Elvebakken i år?https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/2015--nedre-poenggrense-1--inntak-vg11.pdf
 79. Jeg er lærling, får ikke tatt fagbrev på grunn av sykdom. Hva gjør jeg?
 80. Kan jeg søke om statsborgerskap i Norge nå?
 81. Dobbelt statsborgerskap. Miste norsk statsborgerskap hvis man søker om et annet lands statsborgerskap. Lov om statsborgerskap § 23
 82. Dekking av transportutgifter for elever.
 83. Hvordan åpne konto og få bankkort
 84. Jeg vil søke om norsk statsborgerskap
 85. Mistrivsel på skolen - kan jeg bytte skole?
 86. Dobbelt statsborgerskap ved fødsel
 87. Tilbakeføring av for mye betalt skatt.
 88. Hvor gammel må man være for å bruke erstatningspenger fra staten?
 89. Hva må jeg tenke på før jeg starter opp nettbutikk (dropshipping)?
 90.  Hvordan bli stortingskandidat?
 91. Hvem kan jeg snakke med på skolen?
 92. Hva er kommunisme, sosialisme, liberalisme og anarkisme?
 93. Tjener kommunen penger på moms?
 94. Hvilke bedrifter tar inn lærlinger?
 95. Må man søke om lån, eller kan man bare søke om stipend?
 96. Kan bli dansk statsborger, samtidig som jeg beholder mitt norske statsborgerskap?
 97. Lover om dyrevelferd
 98. Promillekjøring, bot, utsatt førerkort, karenstid på Statsborgerskap
 99. Er det forskjell på by og land?
 100. Jeg får sykepenger fra NAV og skal få arbeidsavklaringspenger (AAP), men hvilke rettigheter har jeg og hva skal jeg gjøre når jeg ikke har penger til å betale husleie?
 101. Bytte til norsk statsborgerskap
 102. Adressen min på Vigo er ikke oppdatert
 103. Kan jeg kjøre moped med klasse B ?
 104. Jeg ble lovet AAP fra NAV, men alt er bare kaos. Hva skal jeg gjøre?
 105. Hvordan bytte fastlege?
 106. Hva vil det si å jobbe i et offentlig foretak?
 107. Kan jeg få dobbelt statsborgerskap?
 108. Statsborgerskap
 109. På min kommunes hjemside står det at "andre partier" fikk 0,0% av stemmene, men jeg stemte andre..
 110. Strøk i to fag. Kan jeg få penger i fra Lånekassen til våren?
 111. Spm. vedr. pass, bankkort, skole, førerkort osv. etter skifte av navn.
 112. Jeg lurer på om jeg kan bytte navn uten foreldres underskrift hvis jeg er mellom 16 og 18
 113. Kan jeg gå vg1 i et annet fylke?
 114. Kan jeg øvelseskjøre med atv registrert som traktor ?????
 115. Vil ha vekk moms og avgifter på film og musikk
 116. Sier man "spennandes" eller "spennende" i Finnmark/Nord-Norge?
 117. Lurer på hvorfor det norske flagget nesten ikke blir brukt i Norge. I USA bruker de det over alt
 118. Flagging i Norge.
 119. Hvordan kontakter man kommunen.
 120. Kan jeg søke norsk statsborgerskap uten at moren min har det?
 121. Kan jeg gå vgs i Trondheim?
 122. Går an å teste hos en lege om hvor mye av kroppen som består av muskler og fett?
 123. Fornye pass.
 124. Får ikke tak i faren til mitt kommende barn (fra et annet land)
 125. Hva må jeg gjøre for å ta førerkort ?
 126. Har lyst til å gå på videregående i et annet fylke.
 127. Hva slags sikkerhet, tiltak og slikt finnes på på norske skoler?
 128. Vil søke om norsk statsborgerskap - har flere forhold på politiattesten
 129. Kan jeg søke i Oslo?
 130. Hei ! Har tenkt å sette på effektanlegg på lett mc, hva er reglene ?
 131. Fikk mangelfull informasjon om tilretteleggingstiltak og utvidet skolerett
 132. Vil slippe militæret. Lov å nekte pga. studier eller skifte stasborgerskap?
 133. Må man skatte av gevinst på spill?
 134. Bodø på 50- og 60-tallet.
 135. Hvem skal jeg kontakte for å bytte lærlingebedrift?
 136. Jeg vil bli politi
 137. Han en under 18 år få barnebidrag og barnetrygd selv?
 138. Søknad om statsborgerskap
 139. Jeg bor på Nesodden. Kan jeg søke videregående i Oslo?
 140. Trakassering, prioriteringer i politiet.
 141. Ei venninne får ikke stipend, og får ikke jobb. noen støtteordning hos nav?
 142. Hvor mye vil det koste å få på skilter på en atv ?
 143. Adresseendring og støtte fra NAV
 144. Jeg sendte inn søknad om navneendring, men det var en feil i søknaden. Har nå sendt inn ny søknad. Jeg håper Skattetaten tar utgangspunkt i den siste jeg sendte inn. 
 145. Er det mulig å få 1 tilleggspoeng for å gå på folkehøgskole?
 146. Jeg føler at jeg trenger veldig mye vanskeligere oppgaver
 147. Leverte notater i stedet for eksamensbesvarelsen!
 148. Hei. Jobber som lærling i en kommunal bedrift (får lønn gjennom kommunen). Pga. et brudd var je...
 149. Kan man ha to statsborgerskap?
 150. Hvem overtar huset hvis foreldrene mine går bort?