Hopp til hovedinnholdet

Siste besvarte spørsmål

Søk i spørsmål og svar

Hva lurer du på? Søk i over 220 000 stilte spørsmål

Still oss et spørsmål

Hva lurer du på?

Hvor gammel er du?

Velg kjønn
Din sikkerhet

Har du allerede stilt spørsmål og mottatt en personlig kode av oss?

Skriv inn din personlige kode (5 tegn)
Mest populære spørsmål

 1. Er det lovlig med vannpipe bar i Norge?
 2. Hva er oppgavene til staten, fylker og kommuner?
 3. Kan jeg bytte lærlingplass til ny kommune?
 4. Kan dere forklare hvordan domstolene er bygd opp?
 5. Vil starte eget klesmerke
 6. Kan hvem som helst bli statsminister? 
 7. Hei ! Kan man kjøre et kjøretøy på privat eiendom uten førerkort ?
 8. HVa er offentlige etater?
 9. Hva står fargene i det norske flagget for?
 10. Kan jeg få dekket utgifter til botoxbehandling av hyperhidrose.
 11. Når må jeg betale skatt?
 12. Er det lov med burqa og niqab i Norge?
 13. Kan jeg flytte til Canada uten å bytte statsborgerskap?
 14. Er det en aldersgrense for å melde seg inn i AUF?
 15. Hva er offenltlige etater og politiske organe
 16. Når kan jeg levere søknaden om norsk statsborgerskap?
 17. Hva er et kommunestyre?
 18. Kan jeg søke videregående i annen kommune?
 19. Hvor fort er det lov å kjøre i et nødstilfelle?
 20. Er det positivt med diktatur?
 21. Kan jeg være både norsk og engelsk statsborger?
 22. Hvem bestemmer i en kommune?
 23. Jeg vil utvide fra A1 til A2, hva gjør jeg da ?
 24. Hva er mva og hvorfor vi har det
 25. Kommunestyret og hvordan man kan bli va
 26. Fastlege et annet sted uten å melde flytting?
 27. Tilleggspoeng for militærtjeneste
 28. Hva betyr ordet statsråd?
 29. Hvor kan jeg finne auditions i stavanger?
 30. Hvordan er regjeringen bygd opp?
 31. Er jeg norsk statsborger selv om jeg har utenlandsk pass?
 32. Hva betyr dimepenger?
 33. Trekk på lønnslipp
 34. Hvor mye penger må staten ut med årlig til statskirken?
 35. Hvordan dannes en regjering?
 36. Siden jeg er tysk og ikke har endret statsborgerskap må jeg til den tyske ambassaden for å få ny pass.
 37. Jeg kaster opp maten, er dette bulimi?
 38. Hva skal til for å starte et eget, lokalt ungdomsparti?
 39. Hvem kan bli meddommer/ lekdommer 
 40. Hun skal ofte til lege for kontroll og ta blodprøver. Går det på frikortet?
 41. Eget tema 'politikk'
 42. Dobbelt statsborgerskap
 43. Hva er staten hva er kommune hva er fylkeskommune
 44. Jeg lastet ned picasa, og jeg vil slette bildene men jeg får det ikke til hva skal jeg gjøre?
 45. Jeg trenger hjelp til å forstå valgsystemet. 
 46. Kan jeg kjøre moped med klasse B ?
 47. Bytte til norsk statsborgerskap
 48. Jeg er lærling, får ikke tatt fagbrev på grunn av sykdom. Hva gjør jeg?
 49. Har asylsøkere rett til skolegang?
 50. Dansk statsborgerskap
 51. Hvordan bytter man statsborgerskap?
 52. Hva skal jeg skrive i valgtalen?
 53. Kan jeg bytte lærlingplass?
 54. Hva er ILO-konvensjonen?
 55. Mister jeg mine andre pass hvis jeg får norsk statsborgerskap? 
 56. Hva er en utjevningsmandat og sperregrense?
 57. 16 år gammel gutt vil starte eget firma
 58. Kan man ha tre statsborgerskap samtidig? 
 59. Hvordan man kan bli skjenkekontrollør?
 60. Hvordan gir staten støtte til kommunene?
 61. Hvordan åpne konto og få bankkort
 62. Sliter økonomisk når hun må betale for 2 leiligheter i 3 mnd.
 63. Hvordan kan jeg hjelpe unge funksjonshemmede og fattige?
 64. Jeg vil søke om norsk statsborgerskap
 65. Hva gjør man i en politisk ungdomsorganisasjon?
 66. Jeg føler at man er isolert fra Norge når man bor på Svalbard. 
 67. Har både norsk og amerikansk statsborgerskap, må jeg velge når jeg blir eldre? 
 68. Han en under 18 år få barnebidrag og barnetrygd selv?
 69. Kan jeg gå vg1 i et annet fylke?
 70. Hva er kommunisme, sosialisme, liberalisme og anarkisme?
 71. Dobbelt statsborgerskap og Forsvaret?
 72. Strøk i to fag. Kan jeg få penger i fra Lånekassen til våren?
 73. Kan legeforeldre skrive ut legeerklæring til eget barn?
 74. Dekking av transportutgifter for elever.
 75. Adressen min på Vigo er ikke oppdatert
 76. Må man søke om lån, eller kan man bare søke om stipend?
 77. Jeg er norsk statsborger. Kan jeg få portugisisk statsborgerskap i tillegg? 
 78. Dobbelt statsborgerskap ved fødsel
 79. Hva er en statsråd?
 80. Når kan man søke om norsk statsborgerskap?
 81. Kan jeg kjøre pansret kjøretøy eller beltevogn med klasse B ?
 82. Hvilken ideologi bygger Høyre og SV på?
 83. Hva er karaktersnittet på Elvebakken i år?https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/2015--nedre-poenggrense-1--inntak-vg11.pdf
 84. Norske lover og regler som gjelder; toll, frakting av dyr fra utland, moms
 85. Dobbelt statsborgerskap. Miste norsk statsborgerskap hvis man søker om et annet lands statsborgerskap. Lov om statsborgerskap § 23
 86. Hvordan dannes en ny regjering?
 87.  Hvordan bli stortingskandidat?
 88. Hvordan bytte fastlege?
 89. Gravid, lurer på mye om mammapermisjon
 90. Hva er gruppelivspremie?
 91. Hvordan melde meg på barne- og ungdomskonferansen?
 92. Lover om dyrevelferd
 93. Kan jeg øvelseskjøre med atv registrert som traktor ?????
 94. Fikk mangelfull informasjon om tilretteleggingstiltak og utvidet skolerett
 95. Spm. vedr. pass, bankkort, skole, førerkort osv. etter skifte av navn.
 96. Sier man "spennandes" eller "spennende" i Finnmark/Nord-Norge?
 97. Vil slippe militæret. Lov å nekte pga. studier eller skifte stasborgerskap?
 98. Mistrivsel på skolen - kan jeg bytte skole?
 99. Spørsmål om forsvaret 
 100. Jeg vil bli politi
 101. Hva må jeg tenke på før jeg starter opp nettbutikk (dropshipping)?
 102. Vil søke om norsk statsborgerskap - har flere forhold på politiattesten
 103. Jeg får sykepenger fra NAV og skal få arbeidsavklaringspenger (AAP), men hvilke rettigheter har jeg og hva skal jeg gjøre når jeg ikke har penger til å betale husleie?
 104. Kan jeg søke om statsborgerskap i Norge nå?
 105. Kan jeg få dobbelt statsborgerskap?
 106. Hva må jeg gjøre for å ta førerkort ?
 107. Dobbelt statsborgerskap
 108. Hvorfor er Gamma gabs forbudt i Norge?
 109. Hvilke bedrifter tar inn lærlinger?
 110. Promillekjøring, bot, utsatt førerkort, karenstid på Statsborgerskap
 111. Hvor gammel må man være for å bruke erstatningspenger fra staten?
 112. Tilbakeføring av for mye betalt skatt.
 113. Får ikke tak i faren til mitt kommende barn (fra et annet land)
 114. Kan jeg sette opp bare ett ønske?
 115. Kan jeg søke i Oslo?
 116. Norge og kongefamilien.
 117. Jeg ble lovet AAP fra NAV, men alt er bare kaos. Hva skal jeg gjøre?
 118. På min kommunes hjemside står det at "andre partier" fikk 0,0% av stemmene, men jeg stemte andre..
 119. Trakassering, prioriteringer i politiet.
 120. Går an å teste hos en lege om hvor mye av kroppen som består av muskler og fett?
 121. Fornye pass.
 122. Hvordan kontakter man kommunen.
 123. Statsborgerskap
 124. Bodø på 50- og 60-tallet.
 125. Vil ha vekk moms og avgifter på film og musikk
 126. Tjener kommunen penger på moms?
 127. Jeg lurer på om jeg kan bytte navn uten foreldres underskrift hvis jeg er mellom 16 og 18
 128. Er det forskjell på by og land?
 129. Jeg har finske oldeforeldre og føler meg finsk, kan jeg få finsk statsborgerskap?
 130. Er det mulig å få 1 tilleggspoeng for å gå på folkehøgskole?
 131. Gjesteplass på vgs. i Oslo kommune/fylke?
 132. Kan jeg søke i en annen kommune om jeg flytter?
 133. Kan jeg søke norsk statsborgerskap uten at moren min har det?
 134. Hvem kan jeg snakke med på skolen?
 135. Hva betyr det at Stortinget har tapt makt til andre politiske aktører?
 136. Jeg bor på Nesodden. Kan jeg søke videregående i Oslo?
 137. Adresseendring og støtte fra NAV
 138. Hva vil det si å jobbe i et offentlig foretak?
 139. Kan jeg gå vgs i Trondheim?
 140. Når du har gått vg1 på en skole, kommer du da garantert inn på vg2?
 141. Kan bli dansk statsborger, samtidig som jeg beholder mitt norske statsborgerskap?
 142. Hvor mye vil det koste å få på skilter på en atv ?
 143. Leverte notater i stedet for eksamensbesvarelsen!
 144. Har lyst til å gå på videregående i et annet fylke.
 145. Hvem skal jeg kontakte for å bytte lærlingebedrift?
 146. Lurer på hvorfor det norske flagget nesten ikke blir brukt i Norge. I USA bruker de det over alt
 147. Kan man ha to statsborgerskap?
 148. Hodeplagg
 149. Må man skatte av gevinst på spill?
 150. Jeg sendte inn søknad om navneendring, men det var en feil i søknaden. Har nå sendt inn ny søknad. Jeg håper Skattetaten tar utgangspunkt i den siste jeg sendte inn.