Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

Siste besvarte spørsmål

Søk i spørsmål og svar

Hva lurer du på? Søk i over 220 000 stilte spørsmål

Still oss et spørsmål

Hva lurer du på?

Hvor gammel er du?

Velg kjønn
Din sikkerhet

Har du allerede stilt spørsmål og mottatt en personlig kode av oss?

Skriv inn din personlige kode (5 tegn)
Mest populære spørsmål

 1. Er det lovlig med vannpipe bar i Norge?
 2. HVa er offentlige etater?
 3. Hva står fargene i det norske flagget for?
 4. Kan jeg bytte lærlingplass til ny kommune?
 5. Kan hvem som helst bli statsminister? 
 6. Vil starte eget klesmerke
 7. Kan jeg flytte til Canada uten å bytte statsborgerskap?
 8. Er det en aldersgrense for å melde seg inn i AUF?
 9. Jeg vil utvide fra A1 til A2, hva gjør jeg da ?
 10. Når kan jeg levere søknaden om norsk statsborgerskap?
 11. Når må jeg betale skatt?
 12. Hva er oppgavene til staten, fylker og kommuner?
 13. Kan jeg få dekket utgifter til botoxbehandling av hyperhidrose.
 14. Dobbelt statsborgerskap
 15. Er det lov med burqa og niqab i Norge?
 16. Kan dere forklare hvordan domstolene er bygd opp?
 17. Kan jeg være både norsk og engelsk statsborger?
 18. Hei ! Kan man kjøre et kjøretøy på privat eiendom uten førerkort ?
 19. Jeg lastet ned picasa, og jeg vil slette bildene men jeg får det ikke til hva skal jeg gjøre?
 20. Siden jeg er tysk og ikke har endret statsborgerskap må jeg til den tyske ambassaden for å få ny pass.
 21. Hva betyr ordet statsråd?
 22. Jeg kaster opp maten, er dette bulimi?
 23. Hva er offenltlige etater og politiske organe
 24. Hvem bestemmer i en kommune?
 25. Jeg føler at man er isolert fra Norge når man bor på Svalbard. 
 26. Kan jeg bytte lærlingplass?
 27. Hva er mva og hvorfor vi har det
 28. Trekk på lønnslipp
 29. Kan jeg søke videregående i annen kommune?
 30. Kommunestyret og hvordan man kan bli va
 31. Fastlege et annet sted uten å melde flytting?
 32. Er det positivt med diktatur?
 33. Hva er et kommunestyre?
 34. Hvem kan bli meddommer/ lekdommer 
 35. Jeg trenger hjelp til å forstå valgsystemet. 
 36. Er jeg norsk statsborger selv om jeg har utenlandsk pass?
 37. Når kan man søke om norsk statsborgerskap?
 38. Hvordan melde meg på barne- og ungdomskonferansen?
 39. Kan jeg søke om statsborgerskap i Norge nå?
 40. 16 år gammel gutt vil starte eget firma
 41. Norske lover og regler som gjelder; toll, frakting av dyr fra utland, moms
 42. Hvordan bytter man statsborgerskap?
 43. Tilleggspoeng for militærtjeneste
 44. Gravid, lurer på mye om mammapermisjon
 45. Hvor fort er det lov å kjøre i et nødstilfelle?
 46. Dobbelt statsborgerskap ved fødsel
 47. Hvordan dannes en regjering?
 48. Har både norsk og amerikansk statsborgerskap, må jeg velge når jeg blir eldre? 
 49. Hun skal ofte til lege for kontroll og ta blodprøver. Går det på frikortet?
 50. Hva er staten hva er kommune hva er fylkeskommune
 51. Spørsmål om forsvaret 
 52. Sliter økonomisk når hun må betale for 2 leiligheter i 3 mnd.
 53. Hvordan åpne konto og få bankkort
 54. Må man søke om lån, eller kan man bare søke om stipend?
 55. Har asylsøkere rett til skolegang?
 56. Dansk statsborgerskap
 57. Kan jeg kjøre pansret kjøretøy eller beltevogn med klasse B ?
 58. Dobbelt statsborgerskap
 59. Hvordan man kan bli skjenkekontrollør?
 60. Jeg er norsk statsborger. Kan jeg få portugisisk statsborgerskap i tillegg? 
 61. Hva er ILO-konvensjonen?
 62. Dekking av transportutgifter for elever.
 63. Hvordan er regjeringen bygd opp?
 64. Adressen min på Vigo er ikke oppdatert
 65. Mister jeg mine andre pass hvis jeg får norsk statsborgerskap? 
 66. Hva er en utjevningsmandat og sperregrense?
 67. Kan man ha tre statsborgerskap samtidig? 
 68. Hva er en statsråd?
 69. Jeg vil søke om norsk statsborgerskap
 70. Hva skal til for å starte et eget, lokalt ungdomsparti?
 71. Jeg får sykepenger fra NAV og skal få arbeidsavklaringspenger (AAP), men hvilke rettigheter har jeg og hva skal jeg gjøre når jeg ikke har penger til å betale husleie?
 72. Hva er gruppelivspremie?
 73. Hvor kan jeg finne auditions i stavanger?
 74. Hva gjør man i en politisk ungdomsorganisasjon?
 75. Hva skal jeg skrive i valgtalen?
 76. Dobbelt statsborgerskap. Miste norsk statsborgerskap hvis man søker om et annet lands statsborgerskap. Lov om statsborgerskap § 23
 77. Hvordan gir staten støtte til kommunene?
 78. Hvor mye penger må staten ut med årlig til statskirken?
 79. Hvordan kan jeg hjelpe unge funksjonshemmede og fattige?
 80. Kan jeg kjøre moped med klasse B ?
 81. Får ikke tak i faren til mitt kommende barn (fra et annet land)
 82. Hvor gammel må man være for å bruke erstatningspenger fra staten?
 83. Dobbelt statsborgerskap og Forsvaret?
 84. Eget tema 'politikk'
 85. Jeg lurer på om jeg kan bytte navn uten foreldres underskrift hvis jeg er mellom 16 og 18
 86. Mistrivsel på skolen - kan jeg bytte skole?
 87. Norge og kongefamilien.
 88. Kan jeg gå vg1 i et annet fylke?
 89. Hvilken ideologi bygger Høyre og SV på?
 90. Hva betyr dimepenger?
 91. Lover om dyrevelferd
 92. Han en under 18 år få barnebidrag og barnetrygd selv?
 93. Fornye pass.
 94. Hva er karaktersnittet på Elvebakken i år?https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/2015--nedre-poenggrense-1--inntak-vg11.pdf
 95. Kan bli dansk statsborger, samtidig som jeg beholder mitt norske statsborgerskap?
 96. Strøk i to fag. Kan jeg få penger i fra Lånekassen til våren?
 97. Hvem kan jeg snakke med på skolen?
 98. Jeg ble lovet AAP fra NAV, men alt er bare kaos. Hva skal jeg gjøre?
 99. Bodø på 50- og 60-tallet.
 100. Kan jeg søke i Oslo?
 101. Sier man "spennandes" eller "spennende" i Finnmark/Nord-Norge?
 102. Promillekjøring, bot, utsatt førerkort, karenstid på Statsborgerskap
 103. Kan jeg øvelseskjøre med atv registrert som traktor ?????
 104. Vil ha vekk moms og avgifter på film og musikk
 105. Kan legeforeldre skrive ut legeerklæring til eget barn?
 106. Jeg vil bli politi
 107. Kan jeg gå vgs i Trondheim?
 108. Hvilke bedrifter tar inn lærlinger?
 109. Trakassering, prioriteringer i politiet.
 110. Hvor mye vil det koste å få på skilter på en atv ?
 111. Spm. vedr. pass, bankkort, skole, førerkort osv. etter skifte av navn.
 112. Hvem skal jeg kontakte for å bytte lærlingebedrift?
 113. På min kommunes hjemside står det at "andre partier" fikk 0,0% av stemmene, men jeg stemte andre..
 114. Går an å teste hos en lege om hvor mye av kroppen som består av muskler og fett?
 115. Hvorfor er Gamma gabs forbudt i Norge?
 116. Kan jeg søke norsk statsborgerskap uten at moren min har det?
 117. Har lyst til å gå på videregående i et annet fylke.
 118. Utbetaling av feriepenger når man slutter i jobb
 119. Hva må jeg gjøre for å ta førerkort ?
 120. Jeg er lærling, får ikke tatt fagbrev på grunn av sykdom. Hva gjør jeg?
 121. Jeg sendte inn søknad om navneendring, men det var en feil i søknaden. Har nå sendt inn ny søknad. Jeg håper Skattetaten tar utgangspunkt i den siste jeg sendte inn. 
 122. Bytte til norsk statsborgerskap
 123. Er det forskjell på by og land?
 124. Hva er kommunisme, sosialisme, liberalisme og anarkisme?
 125. Hva må jeg tenke på før jeg starter opp nettbutikk (dropshipping)?
 126. Tilbakeføring av for mye betalt skatt.
 127. Fikk mangelfull informasjon om tilretteleggingstiltak og utvidet skolerett
 128. Adresseendring og støtte fra NAV
 129. Tjener kommunen penger på moms?
 130. Når du har gått vg1 på en skole, kommer du da garantert inn på vg2?
 131. Hvem innkalles i Forsvaret? Jenter?
 132. Kan jeg få dobbelt statsborgerskap?
 133. Hvordan bytte fastlege?
 134. Må jeg oppgi kjøp og salg av Bitcoins?
 135. Statsborgerskap
 136. Hvordan kontakter man kommunen.
 137. Søknad om statsborgerskap
 138.  Hvordan bli stortingskandidat?
 139. Gjesteplass på vgs. i Oslo kommune/fylke?
 140. Vil søke om norsk statsborgerskap - har flere forhold på politiattesten
 141. Vil slippe militæret. Lov å nekte pga. studier eller skifte stasborgerskap?
 142. Kan man ha to statsborgerskap?
 143. Hvordan foregår ting egentlig i kontroll og konstitusjonskomite?
 144. Leverte notater i stedet for eksamensbesvarelsen!
 145. Hva har jeg krav på i lønn som lærling?
 146. Hvordan fyller jeg ut søknaden om stipend?
 147. Jeg bor på Nesodden. Kan jeg søke videregående i Oslo?
 148. Hei ! Har tenkt å sette på effektanlegg på lett mc, hva er reglene ?
 149. Hva betyr det at Stortinget har tapt makt til andre politiske aktører?
 150. Jeg har finske oldeforeldre og føler meg finsk, kan jeg få finsk statsborgerskap?