Hopp til hovedinnholdet

Lånekassen og inntekt i fra utlandet.

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Hei Søkte stipend i år og får dette som svar "Manglende bekreftelse på din mors inntekt, Vi ser av likningsdata for din mor at hun har skatteklasse 0. Klasse 0 betyr at en er skattepliktig i Norge uten å ha bopel eller opphold i Norge. Før vi kan vurdere om du har rett til grunnstipend, må du sende inn dokumentasjon som viser inntekten for hele 2015 for din mor. Dette gjelder også dersom hun hadde inntekt i utlandet." Så jeg sender inn dokumentasjon på at hun ikke hadde noe som helst type inntekt i 2015, og får svaret "Dokumentasjon fra utlandet som viser hva din mor hadde i inntekt i 2015. Har hun ikke hatt inntekt i utlandet i 2015, må du sende inn en egenerklæring på dette.". Hva menes med dette? Hvordan beviser jeg inntekt fra "utlandet" som moren min ikke engag har`?

SVAR

Besvart 29.09.2017 10:05:07
Jeg synes også du bør lese:
attach_file

Inntektsavhengig stipend på videregående

Alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi.

 

Les mer
account_circle