For å kunne ta med seg AAP, er det et vilkår at det er mulig for deg å gjennomføre arbeidsrettede tiltak og/eller behandling i landet du skal flytte til.

Det betyr at du må være i tett dialgg med din veileder på NAV, og det er en del kriterier som sal være på plass før du et. søker om å beholde AAP mens du oppholder deg i et EU land for å gjennomføre en godkjent aktivitet.

Du må ha et gyldig vedtak fra NAV som gjeler for din konkrete sak, før du evt. flytter.