Hopp til hovedinnholdet

Mindre livsoppholdstøtte til foreldrene hvis jeg får stipend?

Jente 17 år
 

Spørsmål

Er det slik at hvis foreldrene dine får sånn livsopphold-støtte fra kommunen. Og jeg får skolestipend fra lånekassen, og jeg får ca 20 000 vår og høst, er det slik at de trekker det beløpet fra livsopphold-støtten til foreldrene mine da? Var det foreldrene mine sa idag, så dvs. at jeg ikke får noe stipend men de da får stipendet istedet for å dekke livsopphold-støttet.. Hvorfor er det slik? Skolestipendet har jo ingenting med livsopphold-støtten å gjøre? Hva er vitsen med at jeg får stipend da hvis samme beløp blir trukket fra den støtten?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei og takk for spørsmål!

 

Det skal sies at alle saker på NAV sosialtjenesten skal behandles individuelt og det er derfor vanskelig for meg å gi et helt konkret svar. Jeg kontaktet Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å få et veiledende svar på ditt spørsmål.

 

Deres svar er at er stipend fra Lånekassen til hjemmeboende elever i videregående skoler ment å dekke utgifter eleven har i forbindelse med skolegangen og bør derfor ikke inntektsberegnes som inntekt ved vurdering av behov for og ved beregning av stønad til livsopphold til familien.

 

Det er en forutsetning for at man kan inntektsberegne barnas stipend, er at det også tas hensyn til alle utgifter de har i forbindelse med skolegangen. Dette er vanskelig og det bør derfor vises varsomhet med å ta barnas stipend med i vurderingen (i følge rundskriv I-34/2001 pkt 5.1.4.2).

 

Med andre ord skal dine inntekter fra Lånekassen brukes til å dekke utgifter i forbindelse med din skolegang og sosialtjenesten skal derfor hovedsakelig ikke inntektsberegnes. Hvis sosialtjenesten dine foreldre tilhører likevel inntektsberegner ditt stipend, må deres saksbehandler kunne, er dette en individuell vurdering. Alle vedtak fra NAV sosialtjenesten kan klages på, slik at det kan vurderes på nytt.

 

Jeg råder deg til å høre med dine foreldre om ikke du kan være med på en time på Nav sosialtjenesten og snakke med saksbehandler om dette. Eventuelt kan du selv dra på det lokale NAV kontoret for å få generell informasjon om deres praksis med inntektsberegning av stipend. Ditt lokale NAV kontor finner du på www.nav.no

 

Lykke til!

 

Med vennlig hilsen NAV (www.nav.no) i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Stipend og støtte
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om stipend og støtte