Hopp til hovedinnholdet

Kva slags konsekvensar har stryk på høgskule?

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Hei! Eg er i ein situasjon i høgskulesystemet, der eg har oppdaga at eg har valt feil linje for meg sjølv. På grunn av dette skal ta dei eksamenane som er denne våren før eg dreg til Bergen til hausten for å byrje på eit anna studium. Ettersom interessa ikkje er heilt topp for alle faga dette halvåret er det veldig sannsynleg at eg kjem til å stryke i eit fag på 7,5 poeng og det kan gå begge vegar med eit anna fag av same storleik, medan dei to andre er eg nokså sikker på. Så det eg heilt enkelt lurer på er kva konsekvensar dette får for studielånet/stipendet ved Lånekassen. Eg er budd på at mindre av pengane eller ikkje noko vert omgjort til stipend, men vil det verte problem med å få pengar frå Lånekassen når eg så byrjar på ei anna bachelorgrad? Eg kan rett og slett seie at det ville vore ei rein katastrofe om eg ikkje får studiestøtte, ettersom det er veldig begrensa kor mykje tid ein faktisk kan bruke på å jobbe i tillegg til studia. På førehand takk for svaret! :-)

SVAR

Besvart 23.04.2013 10:25:40
account_circle