Hopp til hovedinnholdet

Hva er forskjellen på ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål?

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har et spørsmål om det å komme inn på universitet. Det står to forskjellige snitt. Et med førstegangsvitnemål og en ordinær kvote. Den ordinære kvote har mye høyere snitt for å komme inn på. Sliter litt med å forstå forskjellen. Dersom jeg skal inn på et studie, men har for lavt snitt, hjelper det da å vente noen år og dermed få alderspoeng og så søke? Eller må jeg da søke på denne ordinære kvoten, og er like langt? Hva er da vitsen? Takk på forhånd :)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Hvis du fullfører videregående skole på normal tid, får du et førstegangsvitnemål av skolen din. Ved opptak til høyere utdanning tilbys 50% av studieplassene i kvote for førstegangsvitnemål. All søkere som har førstegangsvitnemål og er 21 år eller yngre, konkurrerer både i kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote.

Du konkurrerer altså i begge kvoter. I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du på grunnlag av skolepoengsummen din. Skolepoengsummen er karaktergjennomsnittet ganget med ti pluss eventuelle språk- og realfagspoeng.

I ordinær kvote konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengsummen din, som er skolepoengsummen pluss eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller militærtjeneste.

Søkere som kommer rett fra videregående har størst sjanse til å få plass i kvote for førstegangsvitnemål. Alderspoeng og tilleggspoeng teller kun med i ordinær kvote, så du vil ikke forbedre mulighetene dine til å få plass i kvote for førstegangsvitnemål ved å vente noen år. Det samme gjelder hvis du tar opp fag etter at videregående skole er slutt. Du vil ikke kunne få med de nye karakterene på førstegangsvitnemålet ditt. De nye karakterene vil altså kun telles med i ordinær kvote.

Men du kan forbedre mulighetene dine i ordinær kvote, for eksempel ved å ta et års høyere utdanning eller et år på folkehøgskole. Da får du 2 tilleggspoeng for høyere utdanning i tillegg til 2 alderspoeng.

Litt av grunnen til at systemet er slik, er nok at man ønsker å belønne elever som fullfører videregående på normal tid, og at man ønsker å begrense antallet som tar opp fag i ettertid.

Vennlig hilsen Samordna opptak i samarbeid med Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning