Hopp til hovedinnholdet

Dømt til betinget fengsel for innførsel av narkotika. Kan jeg jobbe som sykepleier, lærer, i barnehage eller som jurist?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg ble dømt til betinget fengsel for innføring av narkotika. Jeg havnet også i glattcelle en gang for å ha slått noen, uten at jeg videre fikk noen som helst straffereaksjon (anmeldelse ble trukket vekk). Kan jeg studere/ jobbe: 1. sykepleie. 2. Lærer. 3. Barnehage. 4. Jurist, evt. advokat? Mange takk på forhånd.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for at du skriver til oss. Enkelte arbeidsplasser/studiesteder krever at man leverer inn politiattest for at man skal kunne jobb der eller studere.

De yrkesgruppene du nevner er blant de stedene som krever politiattest.

1. sykepleie

For å studere til sykepleier kreves det en avgrenset politiattest (barneomsorgsattest), som kun viser saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Narkotikalovbrudd vil blant annet vises på denne attesten. Dersom man har merknad på politiattesten i henhold til bestemmelsene over, så vil saken bli behandlet av klagenemda ved det aktuelle lærestedet. De skal ta stilling til om studenten får mulighet til å gjennomføre studiet. Det kan bli vanskelig for deg å jobbe som sykepleier når du tidligere er dømt for narkotikalovbrudd.

2. lærer

Det kreves barneomsorgsattest for å studere til lærer. Politiattesten viser blant annet narkotikalovbrudd og seksuallovbrudd. Merknader på politiattesten fører ikke automatisk til tap av studieretning, men en klagenemnd må ta stilling til om anmerkningene er av en slik art at hensynet til pasienter, klienter, elever eller andre skal føre til utrestengning fra praksisopplæring eller klinisk undervisning.

3. barnehage

For å jobbe i barnehage kreves det en avgrenset politiattest som hovedsakelig viser seksualforbrytelser. Forskrift om politiattest i barnehager viser i § 5 til at dersom en politiattest viser andre anmerkninger, må barnehageeier vurdere om anmerkningen gjør personen uegnet til å arbeide i barnehagen.

For å studere til f.eks. førskolelærer kreves det barneomsorgsattest som viser blant annet narkotikalovbrudd og seksualforbrytelser. Merknader på politiattesten fører ikke automatisk til tap av studieretning, men en klagenemnd må ta stilling til om anmerkningene er av en slik art at hensynet til pasienter, klienter, elever eller andre skal føre til utrestengning fra praksisopplæring eller klinisk undervisning.

4. jurist/advokat

Som utgangspunkt kreves det ikke politiattest for å jobbe som jurist, med mindre arbeidsplassen er i f.eks. i politiet eller forsvaret. For å jobbe som advokat må det leveres inn ordinær politiattest. Her vil en dom på betinget fengsel bli borte etter 3 år. Hvis du blir dømt til betinget fengsel for et lovbrudd begått før du fylte 18 år, vil dette bli fjernet fra en ordinær politiattest etter 2 år. 

Som du skjønner kan en betinget fengselsdom for innførsel av narkotika begrense dine fremtidige arbeidsmuligheter innenfor en rekke studieretninger. De ulike studiestedene har informasjon om dette på sine hjemmesider. Jeg har også lagt ved noen artikler du kan lese om temaet.

Lykke til!
Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning