Hopp til hovedinnholdet

Hvordan vil betinget fengsel for narkotikainnførsel fremstå i en barneomsorgsattest?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei. Hvordan vil betinget fengsel for narkotikainnførsel fremstå i en barneomsorgsattest, altså politiregisterloven paragraf 39? -Vil den anmerkes i samsvar med politiregisterloven paragraf 40 eller 41? Stemmer det at barneomsorgsattest brukes til innrullering og ved jobbannsettelse i følgende utdanninger/yrker: sykepleier, grunnskolelærer og førskolelærer? Hvis ja, har de særegne regler for registrering av en narkotikadom, av art betinget fengsel? Vennligst svar på spørsmålene, og ikke bare skriv at det finnes ordinær- og utvidet politiattest! Hilsen gutt som håper på et fyldig og presist svar fra dere.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
 Hei

Svaret på det første spørsmålet ditt fremgår direkte av politiregisterloven § 39 første ledd siste setning der det står at "Overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 162, 203, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231 og 268 jf. 267 og straffeloven §§ 231, 232, 257, 258, 274, 282, 283, 309, 327 og 328 skal anmerkes i samsvar med § 40."

Lovhenvisningene i politiregisterloven § 39 er til den gamle straffeloven av 1902. § 162 gjaldt narkotikalovbrudd. Det forholdet du er dømt for vil altså bli registrert i samsvar med politiregisterloven § 40.

Grunnskolelærere må fremlegge barneomsorgsattest etter regelen i politiregisterloven § 39 første ledd, se opplæringsloven § 10-9 første ledd. Det samme gjelder for ansettelse i barnehage, se barnehageloven § 19.

Sykepleiere som skal yte spesialisthelsetjenester til barn (f.eks. jobbe på sykehus) må også fremlegge barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 39 første ledd, se helsepersonelloven § 20a. Men det er et unntak. I tredje ledd står det at "Plikten etter første og annet ledd omfatter ikke den som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med utviklingshemming." For ordens skyld nevner jeg at en sykepleier som for eksempel vil jobbe på kommunalt sykehjem også skal fremlegge politiattest. Registreringene i denne politiattesten er de samme som på barneomsorgsattesten, men det er en annen hjemmel, se helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Jeg forstår ikke hvilke særregler du sikter til i forhold til registrering av narkotikadom. Hvis du lurer på om dom på betinget fengsel ikke kommer til å bli registrert, så er ikke det tilfelle med mindre et av unntakene i politiregisterloven § 40 nr. 5 eller 6 kommer til anvendelse.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning