Hopp til hovedinnholdet

Hvordan kan jeg vurderes i gym når jeg har funksjonsnedsettelse?

Gutt 13 år
 

Spørsmål

Jeg har funksjonsnedsettelse, cp, men er godt fungerende. Jeg går omtrent som normalt og kan være med på det meste av aktivitet. I barneskolen har det vært utfordrende med noen øvelser knyttet til ballspill og turn. Jeg lurer på hvordan det blir på ungdomsskolen. Jeg ønsker vurdering, men er redd for at jeg får dårligere karakter eller ikke kan delta i oppgaver som jeg ikke har forutsetninger for å klare. Hvilke rettigheter har jeg opp mot skolen/gymlærer, og hvordan tilrettelegger de vurderingen i gym i forhold til mine utfordringer. Hilsen gutt 13 og pappa.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for at dere skriver til oss i ung.no, og stiller et godt og interessant spørsmål. Det er nok flere måter dette kan løses på, og det beste er å komme fram til dette i samråd med gymlæreren din og kontaktlæreren din, og kanskje veileder eller rådgiver ved skolen.

Det er flott at du ønsker vurdering, men jeg forstår også at du er nervøs for å kanskje ikke få så gode karakterer dersom du ikke kan delta på alt. Når man har legeattest (noe jeg vil tro at du har/kan skaffe), så skal du kunne fritas fra hele/deler av vurderinga i et fag. Det går også an å lage en mer "langsiktig" plan, i form av en IOP eller et enkeltvedtak. Dette er en litt mer omfattende prosess, så det "enkleste" er nok at dere i samråd med skolen blir enige om hva det er rimelig å forvente at du skal kunne vurderes som normalt i. 

Husk uansett at det på ungdomsskolen er vesentlig med god innstilling og holdning til faget, og at dette kan ha vel så mye å si for karakteren som de faktiske fysiske prestasjonene. Prøv å ikke bekymre deg for mye for karakterer, men se heller på hvordan du på en sunn og forsvarlig måte kan delta og bidra i timene. Ha tett kontakt og dialog med skolen, så finner dere garantert en god løsning på dette. Lykke til!

ungdomsskolelæreren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Funksjonshemning i hverdagen

Rullestolbasket

Å få delta i det man har interesse for og være en del av samfunnet er viktig for alle. En funksjonshemning kan noen ganger være til hinder, men mye er mulig hvis man bare tenker annerledes og tilrettelegger litt.

Les mer

Hva betyr det å ha en funksjonsnedsettelse?

Gutt i rullestol spiller gitar (colourbox.com)

Mange tenker på rullestolbrukere når de hører ordet funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming. Men funksjonsnedsettelser kan være både fysiske, mentale, intellektuelle eller sensoriske. Alle personer uansett funksjonsnedsettelse har rett til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Les mer

Har du spørsmål om rettigheter knyttet til nedsatt funksjonsevne?

Logo til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Her kan du blant annet få hjelp med dine bolig-, arbeids-, tilgjengelighets- og helsespørsmål.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning