Hopp til hovedinnholdet

Karakterer og vurdering

449 svar fra våre spesialister innen karakterer og vurdering. Ungdom har lurt på det samme som deg, finn svarene her!

Still oss et spørsmål

Er du under 13 år trenger du andre råd og annen hjelp enn vi kan gi deg. Det er viktig at du får hjelp til det du lurer på av en helsesykepleier eller annen voksen der du bor.

check_box Jeg er 13 - 20 år
check_box Jeg har forsøkt å søke, men fant ikke svar.
check_box Ja, jeg vet at redaksjonen sletter useriøse spørsmål.
Husk at spørretjenesten ikke erstatter lege- eller krisehjelp, men skal være en rådgivende og veiledende tjeneste.
Start

Har du allerede stilt spørsmål?

Siste besvarte spørsmål
Mest populære spørsmål
 1. Etter at jeg begynte på videregående sliter jeg mye på skolen
 2. Hva skjer om karakteren min ble dårligere på privatisteksamen enn før?
 3. Hvor gode karakterer må jeg ha på ungdomsskolen for å utdanne meg til regnskapsfører?
 4. Hvor mange eksamener skal jeg ha?
 5. Kan man ta opp igjen flere fag?
 6. Hva kan jeg gjøre for å få opp snittet mitt?
 7. Får jeg ny eksamen?
 8. Synes oppgavene er veldig vanskelige, hva skal jeg gjøre?
 9. Utsetter oppgaver og innleveringer til siste liten. 
 10. Bør jeg klage på standpunktkarakteren?
 11. Ikke fremmedspråk på u-skole. Morsmål nivå 3. studiepoeng da?
 12. Hvis jeg ikke klarer å få gode karakterer, er det en mulighet til at jeg kan få en god jobb? Hvis jeg tar yrkesfag, kan jeg ta påbygg etter det og bli ingeniør. Hvis man kan det hvilke yrkesfag må jeg ta?
 13. Har så lyst til å bli lege!
 14. Kommer jeg inn med nedsatt oppførsel? 
 15. Kom opp i muntlig fransk,skjønner lite av lyttetekster. Hva kan jeg gjøre?
 16. Kan jeg ta S1 som privatist uten at det ødelegger?
 17. Sliter med det språklige, læreren er ikke så flink. 
 18. Hvordan skrive bedre norsktekster? 
 19. Kan man komme inn på politihøgskolen selv om man går på antidepressive medisiner?
 20. Blir man automatisk meldt opp til konteeksamen, dersom man stryker på eksamen på vgs?
 21. Kan jeg slippe muntlig eksamen?
 22. Hvilke karakterer kommer på vitnemålet?
 23. Karakterkravet på idrettslinjen i fjor?
 24. Hvordan skal jeg gå frem for å få læreren til å vurdere karakteren min på nytt?
 25. Kan jeg ta eksamen i et annet fag?
 26. Hvordan få bedre karakterer?
 27. Læreren vår gir ikke karakter 6 til 8.klasseinger
 28. Er pugging en bra metode? 
 29. Karakterene mine går nedover
 30. Tips til hvordan jeg kan forbedre tyskferdighetene mine?
 31. Hvordan forbedre karakteren raskest mulig?
 32. Kan jeg få fravær i et fag når jeg har tentamen i et annet fag samme dag?
 33. En vurderingssituasjon jeg ikke har gjort i gym, får stryk. Er det riktig?
 34. Kan vi få karakter på sangstemme? Og kan læreren si at vi ikke kan få 6'er hvis vi ikke har ukulele hjemme til å øve på?
 35. Gjelder de nye fraværsreglene (10%) godkjent fravær eller ikke-godkjent fravær?
 36. Ble tatt for plagiat på en av to vurderinger i historie. Hvilke terminkarakter burde jeg få?
 37. Jeg lurte på hvor høy karakter man trenger for å bli tannrasper, for hester
 38. Kan vi få stryk i et fag når vi har jukset på en prøve?
 39. Hvor mye poeng må man ha får å komme inn på studiespesialisering?
 40. Kan jeg ta høyere utdanning hvis jeg har stryket i gym vg2?
 41. Jeg har tenkt å ta eksamen i norsk på nytt, og jeg lurer på hva som er relevant pensum for eksamen? Består pensumet av det som ble gjennomgått i VG3 eller pensum fra alle tre år på videregående?
 42. Hva er krav til å få ny prøve på skolen?
 43. Kan jeg få ekstra kurs i matte?
 44. Skulle forbedre karakteren i et fag, fikk ikke møtt til eksamen. Hva skjer?
 45. Jeg er stressa med tanke på studier og videre muligheter for jobb.
 46. Hvilket karakterer søker jeg med på BI, hvis jeg går Vg4 påbygg?
 47. Hvordan klare seg på vgs, når en sliter på ungdomsskolen.
 48. Hvordan få bedre karakterer for å bli barnelege?
 49. Hvordan regner man ut snittkarakteren?
 50. Kan jeg fjerne standpunktkarakterene?
 51. Kan jeg bli lærer dersom jeg ikke har god nok karakter i matte?
 52. Er ikke så glad i matte. Kan jeg da bli veterinær?
 53. Tørr ikke å si fra på skolen at jeg sliter med matte. 
 54. Ønsker å bli bedre i norsk, men hvordan?
 55. Når blir klage på standpunkt behandla?
 56. Er det mulig å forbedre karakteren og hva innebærer det?
 57. Kan jeg bytte ut fag på vitnemålet?
 58. Kan jeg bytte fylke til Vg3?
 59. Hvordan forbedre gode karakterer til å bli enda bedre?
 60. Hva skjer om jeg stryker på mattetentamen?
 61. Kan jeg bytte ut fag?
 62. Jeg er student på en høgskole og har utenlandsk bakgrunn, og bruker derfor lengre tid på å lese og forstå eksamensoppgaven. Kan jeg få lengre tid på eksamen?
 63. Hva er poenggrensene for å komme inn på psykologi eller sykepleie?
 64. Vil fellesfagene fra vg1 komme på vitnemålet etter vg3?
 65. Må du ha bra norsk skriftlig karakter for å få bra utdannelse?
 66. Hvordan få best mulig karakterer?
 67. Hvilken gjennomsnittskarakter trenger jeg for å studere til veterinær?
 68. Hvor høye karakterer må jeg ha for å bli fotograf?
 69. Hvilke karakterer teller på vitnemålet?
 70. Kan jeg snakke med skolen jeg ønsker å komme inn på?
 71. Strever veldig med matte, gjør at jeg gruer meg til skolen. 
 72. Hvilke karakterer kommer på vitnemålet?
 73. Hvordan få bedre karakterer?
 74. Vil det fortsatt bli et førstegangsvitnemål?
 75. Er det lov med styrt eksamenstrekk?
 76. Kan jeg få karakter i matte selv om jeg ikke møtte opp på tentamen?
 77. Kan det være sånn at jeg bare bør gi håpet helt opp håpet om å bli politi?
 78. Syk på en prøve,tar den seinere.Kan jeg kreve at den prøven er skriftlig ?
 79. Kan læreren gi bare akkurat "nok" prøver for å kunne gi meg vurdering i et fag?
 80. Må jeg ha akkurat 5,3 i snitt for å komme inn på jusstudiet?
 81. Karakter i musikk, hva blir det når man har karakter fra 3 til 6
 82. Kan læreren kreve at jeg tar en prøve på nytt 2 måneder etter at de andre hadde den?
 83. Er det noe som garanterer meg plass i medisinstudiet?
 84. Hva vil 4/5 eller 5/4 si på det vitnemål? Kan jeg få fritak fra norsk sidemål som grunnskolelærer?  
 85. INGEN måte jeg kan få høyere poeng under førstegangsvitnemålskvote
 86. Er mange arbeidsgivere opptatt av eksamenskarakteren?
 87. Hvor lenge kan jeg gå på videregående?
 88. Forbedre fag eller ikke?
 89. Hva kreves det for å gå på Politihøgskolen?
 90. Kan jeg velge å beholde karakterene?
 91. Hvordan kan jeg bli dyrepleier?
 92. Hvor bra karakterer må man ha?
 93. Hvordan kan jeg få tak i gamle privatisteksamener?
 94. Vil IM ( ikke møtt) stå på vitnemålet mitt?
 95. Vil jeg få trekk på karakteren min?
 96.  Vet dere noe om hva poenggrensa på Hadeland VGs var ifjor?
 97. Kan det bli for mye med 5 eksamener og vgs?
 98. Jeg sliter med sidemål, har jeg rett på fritak?
 99. Sliter med matte. Kan jeg kutte ut matten og bytte det med et annet fag?
 100. Hva er deres forslag for å mestres stress
 101. Kommer en 2.er på vitnemålet mitt ødelegge for meg i framtiden?
 102. Hvordan kan jeg bli bedre i matte?
 103. Jeg får stryk, hva kan jeg gjøre?
 104. Har læreren lov til å bestemme at vi må ta opp igjen mattetentamen?
 105. Må jeg har studiekompetanse innen 1. mars for å søke Politihøgskolen?
 106. Ødelegger en 1'er noe for meg?
 107. Hvordan bli bedre i matte?
 108. Må jeg har tentamen i fransk? 
 109. Kan man få dårligere snitt etter privatist eksamen?
 110. Skrev kilder på feil måte. Vil det ha noe å si på vurderingen?
 111. Er det riktig å gi meg den karakteren?
 112. Jeg vil studere veterinærmedisin i København
 113. Har 14,3% fravær i et fag, vil jeg få vurdering i faget?
 114. Hva skjer på vitnemålsutdelingen hvis jeg stryker til eksamen?
 115. Vil standpunktkarakteren stå på vitnemålet hvis jeg går opp som privatist?
 116. Hvis en lærer bruker en fritime til prøve, har vi da krav på avspasering i det faget?
 117. Er det ille å få karakteren tre i to eller tre fag?
 118. Hva teller da faglærer skal sette karakter?
 119. Norsk eksamen, ikke besvat bra på kortsvarsoppgave, men på langsvarsoppgave
 120. Vil så gjerne få 5 eller 6 som standpunkt
 121. Kan jeg få fritak fra nynorsk når jeg har mistet 3 år av norsk skole?
 122. Timene i naturfag og matte er ikke utfordrende nok, hva gjør vi?
 123. Læreren ga meg 4er i halvårsvurdering, uten å ha hatt noen prøver, hverken muntlig eller skriftlig. Er det greit?
 124. Jeg er stressa på grunn av tyskhøring.
 125. Har ein rett på tid til å arbeide med oppgåver som forberedelse til fagprøva i arbeidstida?
 126. Gikk ned en karakter for manglende innlevering. Er det riktig?
 127. Må jeg ta to eksamener, eller holder det med en?
 128. Sliter skikkelig i matte. 
 129. Kan man fortsette med s2 neste år på vg3, hvis man stryker i s1 på vg2?
 130. Kan dere gi meg noen tips til å forbedre meg i faget matematikk?
 131. Kan jeg forbedre karakterene mine og søke på noe annet?
 132. Hva teller da karakter skal settes?
 133. Får ikke lov til å få karakteren 6 da prøven er liten. Er det lov?  
 134. Eg er ein vg3 elev. går de an å ta privatisteksamen i eit fag frå ungdomsskule pensum?
 135. Har læreren lov til å stille spørsmål på en prøve som ikke står i læreboken?
 136. Læreren hadde bare med kriterier for å kunne sette karakteren 4.
 137. Hvordan kan jeg unngå å ta opp eksamen dersom jeg uteblir eksamensdagen?
 138. Hva kan jeg gjøre med standpunktkarakter jeg er misfornøyd med?
 139. Har lærarane lov til å gi prøvar om noko man ikkje har hatt om i timane?
 140. Hva slags type matte må man ta for å komme inn på sykepleiestudiet? 
 141. Hvordan få bedre mattekarakterer?
 142. Hvordan settes karakteren i kroppsøving?
 143. Trengs mer enn et vurderingsgrunnlag for å sette karakter i et fag?
 144. Hvordan kan jeg forbedre standpunktkarakteren i engelsk?
 145. Kan jeg kreve å få vurderingskriteriene?
 146. Kan jeg be læreren om å vurdere den ene oppgaven i engelsk individuelt?
 147. Går nå vg2, kan jeg klage på engelskarakteren fra vg1?
 148. Kan lærer sette karakter når vi bare har hatt nynorsk én gang?
 149. Hva slags karakterer trenger jeg for å bli ingeniør?