Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen 116 111

Siste besvarte spørsmål

Søk i spørsmål og svar

Loading

Mest populære spørsmål

 1. Hvilke fag og karakterer for å bli lege?
 2. Vil jeg da søke med førstegangsvitnemål
 3. Får jeg førstegangsvitnemål hvis jeg må ta ny eksamen?
 4. Snittet for å komme inn på Katedralskolen og Strinda i Trondheim?
 5. Hva er snitt for å komme inn på Politihøgskole?
 6. Hvordan bli eiendomsmegler?
 7. Får jeg førstegangsvitnemål etter stryk på eksamen?
 8. Er det noe karaktersnitt for å ta master på BI?
 9. Hva trenger man i snitt for å komme inn på vgs i Oslo?
 10. Videregående skoler i Bergen som gir generell studiekompetanse?
 11. Hvilke fag trengs for å studere medisin?
 12. Jeg har lyst til å søke politihøgskolen, men har ikke plettfri vandel. Kan jeg søke?
 13. Hva er opptakskravene for medisin i Danmark?
 14. Hva slags karakterer må jeg ha for å bli politi?
 15. Hva er snittet for å komme inn på Strinda vgs og KVT?
 16. Hvilke fag burde jeg ta i Vg2 for å utdanne meg til Psykolog etter videregående?
 17. Er det garantert komme inn på skole/linjeplass?
 18. Hvilken linje må man ta for å bli psykolog?
 19. Kan jeg ta opp en eksamen til våren og komme inn på en skole til høsten?
 20. Hvordan blir jeg sykepleier?
 21. Hva betyr det for inntak på Wang toppidrett dersom jeg driver med to idretter samtidig?  
 22. Jeg vil gå på skole i et annet fylke. Når må jeg melde flytting?
 23. Kan jeg ta P-matte og bli siviløkonom?
 24. Har fravær noe å si for opptak på høgskole eller universitet?
 25. Kan jeg søke meg inn på medisin hvis jeg går toppidrett på videregående?
 26. Hvilke linjer må jeg gå for og bli tannlege og jordmor?
 27. Trenger jeg T-matte for å bli pilot eller politi?
 28. Hva er forskjellen på vitnemål og førstegangsvitnemål?
 29. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kommer inn?
 30. Kan jeg endre valget mitt?
 31. Jeg skal ta fremmedspråk som privatist. Hvilke fag må jeg ta?
 32. Hvilke fag fra VGS for å bli fysioterapaut?
 33. Må jeg være god i fag for å bli tannlege?
 34. Hva slags karakterer jeg trenger å ha får å bli jordmor på ungdomsskolen?
 35. Jeg har lyst til å bli en eiendomsmegler, hvilken linje og karakter trenger jeg?
 36. Har dårlige karakterer, hva kommer jeg inn på? 
 37. Kan språkvalget mitt fra ungdomskolen ødelegge drømmen min om å komme inn på Harvard?
 38. Hvor høyt snitt trenger man for å utdanne seg som psykiater?
 39. Får man tilleggspoeng for bibelskole?
 40. Opptakskrav for å komme inn på VG2?
 41. Hva skjer om jeg ikke lenger vil gå førstevalget mitt for VGS?
 42. Kan R1 erstatte 2P i 23/5-regelen?
 43. Hva skjer hvis jeg ikke tar opp eksamen? 
 44. Kan man bli politi med en høytfungerende aspergers diagnose?
 45. Kan jeg gå yrkesfag hvis jeg vil bli politi?
 46. Hvordan bli byggingeniør?
 47. Kan jeg bli flyvertinne?
 48. Kommer jeg inn i vg2?
 49. Søke vgs: Kommer jeg inn dersom jeg er nr. 2 på venteliste?
 50. Hvilket snitt har jeg etter bachelor?
 51. Lettest å bli politi eller psykolog?
 52. Hvordan fungerer audition til musikklinjen?
 53. Kan jeg ta nettstudier under lærlingtiden?
 54. Hvor høyt er snittet for å komme inn på St Leonards IB i Skottland?
 55. Opptakskrav for å bli psykiater 
 56. Kan man ta SSØ og biologi, kjemi og fysikk?
 57. Kan jeg bli farmasøyt etter Påbygging?
 58. Hva må jeg ta på videregående for å bli førskolelærer?
 59. Kan jeg bli lege hvis jeg går på IB-linje?
 60. Er det krav om en bestemt karakter i engelsk for å studere arkitektur i Danmark?
 61. Jeg strøk i et fag og skal eksamen på nytt på skolen. Har jeg fortsatt førstegangsvitnemål?
 62. Hvordan begynne på psykologistudiet?
 63. Hva betyr fravær fra ungdomskolen når jeg skal søke VGS?
 64. Hvor kan jeg finne snitt for hudpleie på storhamar vgs? 
 65. Hun får ikke karakterer på ungdomsskolen
 66. Når jeg tar siste eksamen til sommeren, vil jeg da kunne søke på skole samme år?
 67. Kan jeg begynne på studier uten studiekompetanse?
 68. Hvordan kan jeg få spesiell studiekompetanse?
 69. Karaktergjennomsnittet og laveste inntak på Otto Treider Vgs i 2015?
 70. Har jeg gode nok karakterer til å komme inn på IB?
 71. Tenker på å ta fagbrev i sikkerhet/vekter
 72. Hvordan få nok poeng til odontologi?
 73. Hvilke karakterer må jeg ha for å komme inn på danselinjen?
 74. Kan jeg bli helsefagarbeider etter Påbygging?
 75. Hva er snittet på Studiespesialisering i Flekkefjord VGs?
 76. Hvordan skriver man søknad for å komme inn på VGS?
 77. Jeg vil bli psykolog. Må jeg gå på en psykologi videregående skole eller bare ta et fag på videregående som har med psykologi å gjøre?
 78. Hvilken matte må jeg ta etter vg1 for å bli sivilpilot?
 79. Hva skal jeg søke på videregående for å bli mattelærer?
 80. Når bør jeg ta privatisteksamener for å komme inn på ingeniør?
 81. Hvor vanskelig er det å komme inn på tannpleie?
 82. Jeg har epilepsi. Kan jeg bli ambulansearbeider?
 83. Hvordan blir jeg sivil pilot?
 84. Fag på videregående for å bli astronomer?
 85. Hvordan bli trafikklærer?
 86. Hvilke fag for å bli prosessingeniør?
 87. Må man ha GED og HSEP for å ha studiekompetanse?
 88. Er det mulig å komme inn på studiespesialsering av å ha et halvt år med fransk på ungdomsskolen?
 89. Teller både 1P-Y og 2P-Y?
 90. Kan jeg komme inn på lærer med 3 i mattesnitt?
 91. Er det mulig å få 4 tilleggspoeng i tillegg med alderspoeng? 
 92. Trenger jeg å ha hatt rettslære for å søke jusstudiet? 
 93. Gjennomsnittet på natur videregående skole?
 94. Hva skjer hvis jeg får 1 i matematikk?
 95. Hva er kravene for legeutdanning?
 96. Hva er snittet for å komme inn?
 97. Kan faglærer nekte å ta inn nye elever?
 98. Hvordan bli psykolog?
 99. Må jeg søke for å ta et friår?
 100. Hvordan kan jeg jobbe med rettsgenetikk?
 101. Har fravær fra videregående noe å si for opptak til universitetet?
 102. Kan jeg ta S1 som privatist uten at det ødelegger?
 103. Gjelder karakterene fra første termin i 10. når du søker VGS?
 104. Hva er opptakskravene til psykologistudier?
 105. Må man ha vanlig studiekompetanse for å gå BI?
 106. Må jeg ha tysk på ungdomsskolen?
 107. Kan jeg studere engelsk på universitetet når jeg går service og samferdsel?
 108. Vil studere historie, skal jeg ta realfag eller SSØ?
 109. Hvor kan man studere arkitektur?
 110. Må man ha noe spesiell utdanning for å kunne starte en privatskole?
 111. Jeg vil gå dramalinja, men har ikke høyt nok snitt. Hva skal jeg gjøre?
 112. Kan jeg studere til lege etter musikklinja?
 113. Hvilken videregående må jeg velge for å bli politi?
 114. Går det an å få førstegangsvitnemål, selv om man har brukt for lang tid?
 115. Kan jeg øke poengene mine og fortsatt søke med førstegangsvitnemål?
 116. Kan man jobbe som eiendomsmegler eller med økonomi etter idrettsfag?
 117. Hvordan bli tannlege etter helsesekretær?
 118. Kan jeg bli veterinær etter Tomb VGS?
 119. Kan jeg etter høyere utdanning omskolere meg til noe innen mote og produksjon?
 120. Kan jeg bli advokat etter helse og oppvekst?
 121. Burde jeg bli lærling i helsearbeiderfag når jeg ønsker å bli lærling?
 122. Høyere utdanning uten å fullføre norskfaget?
 123. Brukes algebra i arkitekt-yrket?
 124. Kan jeg ta t-matte og bli ingeniør etter musikk?
 125. Bør jeg ta realfag og hvilke?
 126. Kan jeg komme inn på Engelsk bachelor på NTNU?
 127. Hva kreves det for å gå på Politihøgskolen?
 128. Hva skjer med de som ikke kommer inn på studieønsket sitt?
 129. Kan jeg bli lege?
 130. Kan jeg bli lektor uten å ha 4 i matte? 
 131. Kan jeg bytte lærebedrift?
 132. Hva er forsjellen mellom fagskoleutdanning og videregående opplering?
 133. Kan jeg komme inn på Musikklinja?
 134. Studieforberedende eller yrkesfag for å bli politi?
 135. Hvilke karakterer trenger jeg for å bli politi?
 136. Bli etterforsker når jeg bruker hijab? 
 137. Karakterkravet på idrettslinjen i fjor?
 138. Kan jeg jobbe innen barnevernet med førskolelærerutfanning?
 139. Hvordan bli tannlege, og hva tjener man?
 140. Er det noe som garanterer meg plass i medisinstudiet?
 141. Ritak fra nynorsk vil dette stope meg fra å ta noen utdaninger eller jobber
 142. Hvilke inntakskrav gjelder for å studere optikerutdanning?
 143. Hvordan kan jeg få frem at jeg er engasjert når jeg skal søke på en skole i utlandet?
 144. Kan jeg få 4 tilleggspoeng på ett år?
 145. Må jeg har studiekompetanse innen 1. mars for å søke Politihøgskolen?
 146. Kan jeg gå fra Vg1 Studiespes. til Vg2 Musikk?
 147. Kan R1 annulere de gamle mattekarakterene?
 148. Trenger jeg realfag på videregående for å bli økonom?
 149. Hvordan blir jeg lege?
 150. Jeg er fra Finland. Kan jeg ta høyere utdanning i Norge?