Hopp til hovedinnholdet

Still oss et spørsmål

Er du under 13 år trenger du andre råd og annen hjelp enn vi kan gi deg. Det er viktig at du får hjelp til det du lurer på av en helsesykepleier eller annen voksen der du bor.

check_box Jeg er 13 - 20 år
check_box Jeg har forsøkt å søke, men fant ikke svar.
check_box Ja, jeg vet at redaksjonen sletter useriøse spørsmål.
Husk at spørretjenesten ikke erstatter lege- eller krisehjelp, men skal være en rådgivende og veiledende tjeneste.
Start

Har du allerede stilt spørsmål?

Siste besvarte spørsmål
Mest populære spørsmål
 1. Går P-matte og kommer til å velge S1+S2 senere, men har lyst til å bli ingeniør. Hvordan skal jeg få R2-matte på førstegangsvitnemålet mitt? 
 2. Hva er kravene for legeutdanning?
 3. Hvordan skriver man søknad for å komme inn på VGS?
 4. Burde jeg bli lærling i helsearbeiderfag når jeg ønsker å bli lærling?
 5. Kan det hende at man må gå på nytt?
 6. Vil bli lege. Hvordan er det mulig å få mer enn 6 i snitt? 
 7. Hvilket muligheter er det innenfor medisin?
 8. Kan jeg ta medisinstudiet i Sør Korea? 
 9. Må jeg bli politi først, for å bli etterforsker?
 10. Kan jeg utdanne meg som byggingeniør om jeg har gått idrett på vgs?
 11. Gjelder karakterene fra første termin i 10. når du søker VGS?
 12. Må jeg søke med 23/5 regelen siden jeg er 23 år?
 13. Hvilke karakterer må jeg ha for å komme inn på danselinjen?
 14. Kan jeg søke med kvote for førstegangsvitnemål?
 15. Ønsker å bli limnolog.
 16. Opptakskrav for å komme inn på VG2?
 17. Søke vgs: Kommer jeg inn dersom jeg er nr. 2 på venteliste?
 18. Kan jeg søke på NTNU via betinget opptak? 
 19. Hva dekker kravet til praksis for å søke med 23/5-regelen?
 20. Har jeg det synet som skal til for å bli flygeleder?
 21. Hvordan foregår inntaket til videregående skole?
 22. Hvordan komme inn på danselinja
 23. Kan jeg søke Vg2 uten å ha fullført alle fagene på Vg1?
 24. Kan jeg søke meg inn på legestudiet, hvis jeg velger forskerlinja på St. Olavs på vgs?
 25. Kan jeg bli lege?
 26. Kan man bli tannlege med S1 og S2 matte?
 27. Kan faglærer nekte å ta inn nye elever?
 28. Gjelder Nordnorsk kvote kun kvote for førstegangsvitnemål?
 29. Kan jeg bli helsefagarbeider etter Påbygging?
 30. Fag på videregående for å bli astronomer?
 31. Har 4,1 i snitt. Er det mulig for meg å bli tannlege? 
 32. Trenger jeg t-matte for å bli vernepleier? 
 33. Er jeg kvalifisert for førstegangsvitnemål? 
 34. Kan jeg søke med kvote for førstegangsvitnemål?
 35. Kan jeg bli veterinær etter Tomb VGS?
 36. Har bachelor i juss. Er det mulig å ta master i noe annet enn juss? 
 37. Kan jeg søke lærerstudiet nå hvis jeg skal ta opp fag i vår?
 38. Jeg tar opp fag. Til å søke med førstegangsvitnemål eller i ordinær kvote?
 39. Hvilken videregående må jeg velge for å bli politi?
 40. Kan jeg bli kokk uten å gå på kokkelinja?
 41. Kan jeg ta realfag uten å få ordinærvitnemål?
 42. Vil bli anestesisykepleier. Bør jeg velge studiespes eller helse- og oppvekstfag? 
 43. Kan jeg etter høyere utdanning omskolere meg til noe innen mote og produksjon?
 44. Hva må man gå på videregående for å bli sykepleier? 
 45. Kan man ta forkurs på et lærested og ingeniør på et annet?
 46. Hvor stor sjanse har jeg til å komme inn på studiespesialisering?
 47. Kan jeg gå fra årsstudium til bachelor på BI?
 48. Må man ha vanlig studiekompetanse for å gå BI?
 49. Kommer jeg inn med snitt på rundt 5?
 50. Hvordan få nok poeng til odontologi?
 51. Hvilke karakterer trenger jeg for å bli politi?
 52. Har jeg en sjanse på å komme inn på førstevalget?
 53. Finnes det muligheter for å ta matte etter vgs?
 54. Hvilke karakterer trenger man for å komme inn på sykepleien og evt. lærer?
 55. Vil søke høyere utdanning, men mangler yrkesfaglig fordypning Vg2 barne- og ungdomsfag. 
 56. Jeg vil gå dramalinja, men har ikke høyt nok snitt. Hva skal jeg gjøre?
 57. Kan jeg komme inn på lærerutdanningen selv om jeg ikke har 4 i matt, når jeg vil undervise i engelsk og historie?
 58. Søke høyskole med realkompetanse?
 59. Hva er snittet for å komme inn?
 60. Hvilke fag for å bli prosessingeniør?
 61. Hva betyr det for inntak på Wang toppidrett dersom jeg driver med to idretter samtidig?  
 62. Hvilke karakterer teller?
 63. Jeg er fra Finland. Kan jeg ta høyere utdanning i Norge?
 64. Må ta opp matte for å søke sykepleier, kan jeg ettersende karakter?
 65. Kan jeg søke meg inn på medisin hvis jeg går toppidrett på videregående?
 66. Tenker på å ta fagbrev i sikkerhet/vekter
 67. Kan jeg få førsteåret av bachelor omgjort til årsstudium?
 68. Hvis man får 3,5 i snitt i et fag, rundes det opp til 4,0?
 69. Er det mulig å få 4 tilleggspoeng i tillegg med alderspoeng? 
 70. Læreren min sier jeg burde ta t-matte som privatist, men er usikker. 
 71. Hvor gammel må man for å gå IB på Blindern videregående skole? 
 72. Hva er snittet for å komme inn på vg2 i Tromsø?
 73. Kommer jeg inn på videregående på nytt om jeg strøk på eksamen?
 74. Jeg vil bli tannlege, men vil ikke ta realfag. Hva skal jeg gjøre?
 75. Må man ta fysikk og kjemi på videregående for å bli marinbiolog?
 76. Hva er snittet for å komme inn på dramalinjen i Drammen?
 77. Usikker på hvilken matte jeg skal velge for å bli lege
 78. Blir det lettere å komme inn på studiet?
 79. Høyere utdanning uten å fullføre norskfaget?
 80. Bør jeg bytte valgfag?
 81. Kan jeg gå fra Vg1 Studiespes. til Vg2 Musikk?
 82. Hvordan kan jeg jobbe med rettsgenetikk?
 83. Søker jeg omvalg med ungdomsskolekarakterene?
 84. Spørsmål om hvilke helsekrav (for skjoldbruskkjertel) som gjelder for å bli pilot. 
 85. Hvordan kan jeg få frem at jeg er engasjert når jeg skal søke på en skole i utlandet?
 86. Hvordan blir jeg lege?
 87. Kravkode MATRS Siviløkonom - Hvordan kan jeg få tatt S-matte?
 88. Er det slik at jeg har rett til å fullføre videregående skole hvis jeg begynner når jeg er 23?
 89. Får man tilleggspoeng for høyere utdanning i utlandet?
 90. Går det an å få førstegangsvitnemål, selv om man har brukt for lang tid?
 91. Hvordan kan vi studere i samme by?
 92. Hvilken matte må jeg ta etter vg1 for å bli sivilpilot?
 93. Kan jeg øke poengene mine og fortsatt søke med førstegangsvitnemål?
 94. Trenger du noe spesielt snitt for å komme inn på privat høgskole?
 95. Kommer jeg inn?
 96. Har jeg nok poeng til å komme inn på medisin?
 97. Hvordan kan jeg øke poengsummen min?
 98. Bli etterforsker når jeg bruker hijab? 
 99. Søker jeg vgs med karakterene fra første termin på ungdomsskolen? 
 100. Kan jeg bli ingeniør gjennom Y-veien med fag/svennebrev i IKT?
 101. Kan jeg komme inn på medisinstudiet uten biologi?
 102. Er studiekompetansen fra Medier og kommunikasjon "dårligere"?
 103. Hvis jeg bare gikk to'ere første halvåret i vg1, kan jeg fremdeles bli lege eller pilot? 
 104. Hvilke fag bør jeg ta for å bli lege?
 105. Brukes algebra i arkitekt-yrket?
 106. Kan jeg bli psykologm etter Helse- og oppvekstfag?
 107. Hvilke fag må jeg ha tatt for å komme inn på journalistikk? 
 108. Finnes det kortere veier til høyer utdanning enn å gå påbygg? Er lærling
 109. Har jeg gode nok karakterer til å komme inn på IB?
 110. Går vg3, hva skjer hvis jeg ikke tar skriftlig eksamen?
 111. Hvis jeg tar IB linja, kan jeg studere medisin?
 112. Hva er forskjellen på kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote?
 113. Hvilke studier krever realfag fra vgs?
 114. Kan jeg studere etter 23/5-regelen om jeg består matteeksamen?
 115. Bør jeg ta realfag og hvilke?
 116. Vil bli pilot, hvordan bli bedre i fagene?
 117. Må man ta pedagogikk før man kan starte på bavheloren spesialpedagogikk?
 118. Kan jeg flytte til Oslo, og søke på vg3 privatskole?
 119. Jeg har epilepsi. Kan jeg bli ambulansearbeider?
 120. Hvordan klare å konkurrere i ordinær kvote?
 121. Kan jeg søke med førstegangsvitnemål?
 122. Hvor kan man studere arkitektur?
 123. Hvordan kan jeg øke min poengsum?
 124. Kan jeg bli pilot om jeg har generell studiekompetanse? 
 125. Gjennomsnittet på natur videregående skole?
 126. Hvis jeg har strøket i S1 som privatist, inkluderes faget i utregningen?
 127. Teller ordenskarakterene når man søker vgs?
 128. Kan jeg konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål?
 129. Kan jeg ta studiespesialisering for å bli tannlege? Hvis ikke, hvilket programfag må jeg ta?
 130. Hva slags master kan jeg ta med en bachelor i medier og kommunikasjon?
 131. Hvordan bli trafikklærer?
 132. Hva skal jeg velge på vgs hvis jeg vil bli lege?
 133. Må jeg gå studiespesialsiering for å bli dyrlege?
 134. Kan jeg begynne på studier uten studiekompetanse?
 135. Hvordan blir jeg sivil pilot?
 136. Kan jeg bytte lærebedrift?
 137. Hva er opptakskravene til psykologistudier?
 138. Kan jeg bli regnskapsfører etter å ha tatt påbygg?
 139. Vil søke aspirantkurset til UD 
 140. Hvordan kan jeg få et snitt på over seks?
 141. Realfag på studiespesialisering
 142. Kan jeg bli sykepleier etter Idrettsfag?
 143. Opptakskrav til forkurs på ingeniørutdanningen ved Oslo met.
 144. Hvordan kan jeg bli lege eller ingeniør?
 145. Jeg vil bytte til en annen privat VGS lengre unna. Hva gjør jeg?
 146. Hvordan blir jeg politibetjent? 
 147. Hva er snittet for å bli en Thoraxkirurg?
 148. Kan jeg bli lektor uten å ha 4 i matte? 
 149. Må man kunne engelsk for å bli pilot? 
 150. Hva er opptakskravene til dataingeniør?