Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen 116 111

Siste besvarte spørsmål

Søk i spørsmål og svar

Loading

Mest populære spørsmål

 1. Jeg har 10 anmerkninger, og jeg får nedsatt karakter i orden hvis jeg får mer enn 10 anmerkninger. Hvorfor det, og hva skjer om man har for mange anmerkninger?
 2. Er det lov å endre standpunktkarakter etter at den er satt?
 3. Kan man komme opp i både muntlig å skriftlig i samme fag på ungdomskolen? 
 4. Har lærere rett til å holde elever igjen etter skoletiden?
 5. Kan skolen inndra walkietalkien min?
 6. Jeg liker ikke å holde presentasjon foran klassen, og får ikke sove dagen før fordi jeg gruer meg. Hva kan jeg gjøre?
 7. Må jeg bytte skole selv om jeg flytter?
 8. Har læreren lov til å gi meg 1 i karakter når jeg ikke har tatt prøven?
 9. Hva er sidemål? Hvordan kan jeg få fritak?
 10. Læreren sa han skulle gi meg en 1er fordi jeg jukset på tentamen. Er det lov?
 11. Hva slags karakterer jeg trenger å ha får å bli jordmor på ungdomsskolen?
 12. Hvor mange timer har vi rett på hver dag i ungdomsskolen?
 13. Jeg har ikke hatt karakterer på et halvt år, som vil si at jeg får IV (ikke vurdert) i 2 standpunktskarakter. Grunnen til dette er fordi jeg har hatt angst og depresjon.
 14. Kan læreren trekke meg ned i karakter fordi jeg ikke er muntlig aktiv i timene?
 15. Fikk 3+ på mattetentamen og vil gjøre det bedre
 16. Hvordan takle å slutte på ungdomsskolen? Har hatt det så fint!
 17. Hvordan telles anmerkninger? Og gis karakter i orden og oppførsel sammen?
 18. Skolen vår skal ha prøveperiode med "mobilfri skole", fordi de vil vi skal bli mer sosiale. Er det lov?
 19. Jeg har en lærer som behandler meg urettferdig. Hva kan jeg gjøre?
 20. Hvordan kan jeg få bedre karakter i "språkfagene"?
 21. Jeg har vært borte fra skolen i 10 dager og alle er på grunn av at jeg har vært syk. Kan læreren min lure på om jeg virkelig har vært syk, har de lov til det? Og er dette mye fravær?
 22. Jeg har vært lenge borte fra skolen pga. sykdom, men begynner å komme tilbake i noen fag. Jeg orker ikke delta i alle fag, fordi jeg har mistet mye undervisning. Kan jeg ta noen fag som privatist?
 23. Synes oppgavene er veldig vanskelige, hva skal jeg gjøre?
 24. Har jeg rett til å få se hvor mye fravær og hvilke anmerkninger jeg har?
 25. Trenger man fremmedspråk på ungdomsskolen for å bli psykolog? 
 26. Jeg har gått glipp av et år på skolen, hva kan jeg gjøre nå?
 27. Hvilket valgfag bør jeg velge til ungdomsskolen? Hvordan er sal og scene?
 28. Har ADHD med får ikke hjelp av skolen
 29. Kan jeg droppe ut av ungdomsskolen? 
 30. Kan jeg bytte ungdomsskole selv om mamma er uenig?
 31. Hva gjør jeg om noen i klassen min ikke komme inn på samme ungdomsskole som meg?
 32. Hvor gode karakterer må jeg ha på ungdomsskolen for å utdanne meg til regnskapsfører?
 33. Burde jeg klage på karakteren?
 34. Kan læreren beslaglegge mobilen min?
 35. Hva betyr fravær fra ungdomskolen når jeg skal søke VGS?
 36. Kan jeg slippe å ta Dari 2 når jeg ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen?
 37. Hvor mange timer i uken har man rett til med aleneundervisning med lærer på ungdomsskolen?
 38. Fikk 1 i matte. 
 39. Hvordan "overleve" å ikke skulle gå på ungdomsskolen lenger?
 40. Hun får ikke karakterer på ungdomsskolen
 41. Jeg ønsker å bytte skole. Hvordan gjør jeg det?
 42. Jeg pleier å få 4-5 i karakter i engelsk, men så fikk jeg 5- i skriftlig og 3+ på tentamen. Får jeg 3 i terminkarakter da?
 43. Er timene etter skoletid?
 44. Hva mener skolen når de sier at man kan ha opptil 14 dager fravær? Jeg lister også med å komme meg opp om morgenen, hva kan jeg gjøre?
 45. Hva er videregående?
 46. Hva kan vi gjøre sammen før vi slutter på ungdomsskolen? Tips før VGS?
 47. Hva kan jeg jobbe som med grunnkompetanse?
 48. Jeg føler meg ikke trygg i spansk og skjelver i disse timene. Derfor vil jeg bytte.
 49.  Hvilke konsekvenser får det om jeg går ned i ordenskarakter?
 50. Har læreren lov til å se på loggen under en prøve for å se om du har juksa?
 51. Kan vi få stryk i et fag når vi har jukset på en prøve?
 52. Må vi holde foredrag eller presentasjoner foran klassen?
 53. Jeg er syk og borte fra skolen, hva regnes som mye fravær?
 54. Kan jeg bytte ungdomsskole?
 55. Er det mulig å komme inn på studiespesialsering av å ha et halvt år med fransk på ungdomsskolen?
 56. Klassen vår har en lærer som er skikkelig ekkel. Hva kan jeg som enkeltperson gjøre?
 57. Har jeg krav på avspasering 
 58. Vi har fått høre at fra nyttår skal lærerne ta mobilene våre fra starten av skoledagen, og så får vi den tilbake ved skoledagens slutt. Er det lov?
 59. Er det lov med kollektiv avstraffelse på skolen?
 60. Kommer karakterene fra 8-ende og 9-ende på vitnemålet?
 61. Kan jeg jobbe på et sykehus i arbeidsuka? 
 62. Jeg har ikke møtt opp i en eneste gymtime nå får jul, hva skjer da?
 63. Hvilken skole bør jeg velge?
 64. Kan jeg bli tatt for å bruke en oversetter på nynorsktentamen?
 65. Tentamen dagen etter konfirmasjon - hvordan holde meg våken og skjerpet?
 66. Hvorfor er foreldre ulike i forhold til hvor mye de bryr seg om skolen?
 67. Kan jeg bli politiker?
 68. Normalt å være nervøs foran presentasjoner på skolen? Hva kan jeg gjøre?
 69. Hvordan avslutte presentasjonen min på muntlig eksamen?
 70. Hva bør jeg ta på ungdomsskolen for å bli flyvertinne?
 71. Læreren vår gir ikke karakter 6 til 8.klasseinger
 72. Kan læreren kaste godteriet og brusen vår?
 73. Jeg fikk lavere standpunktkarakter en det læreren min sa jeg kom til å få.
 74. Læreren ga meg 4er i halvårsvurdering, uten å ha hatt noen prøver, hverken muntlig eller skriftlig. Er det greit?
 75. Kan jeg få fritak fra nynorsk når jeg har mistet 3 år av norsk skole?
 76. Har læreren lov til å holde meg igjen på skolen etter at skolen slutter?
 77. Hvilket fravær er det som føres på vitnemålet på ungdomsskolen? Er det fravær ved sykdom eller andre ganger jeg har hatt grunner til å være borte, eller er det bare fravær som ikke har noen grunn?
 78. Har man både tentamen og eksamen i 2. termin i 10. klasse?
 79. Gruer meg skikkelig til ungdomsskolen. 
 80. Vi blir bedt om å legge igjen mobil hjemme eller levere den inn på skolen. Er det lov?
 81. Jeg hjelper ei i klassen med grammatikk og skrivefeil på hennes innleveringer. Er det juks?
 82. Hvor lang kan en skoledag maks bli(8 trinn)
 83. Har vi rett på varsel om prøve i god tid på forhånd?
 84. Kan skolen kreve at vi skal møte opp på en lørdag?
 85. Hvordan gjøre lekser mer effektivt?
 86. Jeg så på en annen elevs prøve, lærte meg det som sto der, før jeg tok prøven selv. Er det juks?
 87. Hva kan vi gjøre for å gjøre det bra igjen etter å ha jukset på en prøve?
 88. Hva gjør jeg hvis jeg ikke trives i klassen min?
 89. Har jeg rett til fritak i sidemål?
 90. Hva skjer hvis jeg har 10 ugyldige fraværsdager?
 91. Kan jeg klage på norsktentamenskarakteren?
 92. Hvor mange prøver/presentasjoner er det lov til å ha i løpet av en uke, og hvor mange per dag?
 93. Har mye fravær, redd for å ikke komme inn på VGS!
 94. Vi har en lærer som er lite hyggelig og frekk. Hva kan vi gjøre?
 95. Jeg har fått fravær for timer som jeg var i, hva kan jeg gjøre?
 96. Er det regler for hvor gamle skolebøker kan være?
 97.  Hvor strenge kan egentlig lærere være når det komme til sidemålsvurderingen?
 98. Vil ikke starte på den ungdomskolen jeg har søkt på, hva skal jeg gjøre?
 99. Misfornøyd med karakteren på halvårsvurderingen i mat og helse, hva gjør jeg
 100. Språklæreren vår har blitt sykmeldt, og vi har vikarer som ikke kan språket. Hva kan vi gjøre?
 101. Venninnen min er bedre enn meg
 102. Kan vi få karakter på sangstemme? Og kan læreren si at vi ikke kan få 6'er hvis vi ikke har ukulele hjemme til å øve på?
 103. Er det lov til å gi oss lekser i vinterferien?
 104. Har vi rett på avspasering i forhold til lovverket?
 105. Språklæreren vår har blitt sykemeldt, og vi får vikar som ikke kan språket. Hva kan vi gjøre?
 106. Hvilket fag skal jeg velge?
 107. Er det lov å gi avspasering i skoletida for å gå i kirken på en søndag?
 108. Hvordan skal jeg gå frem for å få læreren til å vurdere karakteren min på nytt?
 109. Mistrives på skolen, ønsker utveksling. 
 110. Har en lærer lov til å konfiskere godteri i et friminutt, og kaste det, når jeg hadde fått det i en kalendergave på skolen?
 111. Hvilket språk skal jeg velge?
 112. Hva skjer når jeg har prøve den dagen jeg har gyldig fravær?
 113. Skal ha en presentasjon i klassen om kirurgi
 114. Har læreren lov til å si at vi må møte opp etter skoletid?
 115. Er det lov å sende elever ut på joggetur når det ikke er fortau og vi må løpe på selve vegen?
 116. Timene i naturfag og matte er ikke utfordrende nok, hva gjør vi?
 117. Hvor mye har fraværet mitt å si i framtiden?
 118. Hvor kan jeg være i arbeidsuken på ungdomsskolen? Mange steder har aldersgrense...
 119. Jeg glemte språktimen og gikk for tidlig hjem. Hva gjør jeg?
 120. Kan jeg bli satt ned i atferdskarakter etter én anmerkning for å ha bråket i en time?
 121. Hva kan jeg bruke skolebeviset til?
 122. Bør jeg bytte fra språkfag til arbeidslivsfag?
 123. Redd for å få anmerkning
 124. Hvilke fag skal jeg velge på ungdomsskolen?
 125. Kan jeg gå på skole med vennene mine?