Hopp til hovedinnholdet

Vold og trusler på jobb

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei! Vi har titt og stadig voldelige pasienter hos oss på en åpen (somatisk/kommunal) avdeling, deriblant en gjenganger som hver dag utagerer både fysisk og verbalt. Alle melder avvik som HMS, men eneste vi får beskjed om av ledelsen er "Du må akseptere å bli slått/sparket osv. på jobb, det samme må medpasientene, men hvis dere syntes det er for ille så anbefaler vi at dere tar ut egenmeldinger eller sykemelding. Fordi jeg som leder har ikke myndighet til å flytte brukeren." Er dette virkelig riktig? Jeg ble senest forrige uke utsatt for fysisk vold og grove trusler av bruker. Bruker har en hjerneskade (ikke medfødt). Har vi ingen rettigheter som pleiepersonell? Det sliter på meg/oss både fysisk og psykisk. Og hvilke konsekvenser vil det få for bruker dersom man anmelder? Ser det står på nettsiden til arbeidstilsynet at de anbefaler leder/arbeidsgiver å anmelde slike saker på vegne av den voldsrammede. Hva må til for å være/bli utilregnelig? Mvh. Frustrert nyutdannet pleier

Besvart 13.03.2019 10:46
 

Svar
Hei

Arbeidsmiljøloven kapittel 4 inneholder krav om arbeidsmiljøet. Alle arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven omhandler også det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne bestemmelsen sier at integritet og verdighet skal ivaretas, det skal gis mulighet for kontakt og kommunikasjon, ingen skal utsettes for trakassering, utilbørlig opptreden, vold eller trusler. Disse kravene gjelder uansett om det er sjefen, kolleger eller kunder/klienter som utfører handlingen. Du finner mer informasjon på vår temaside om vold og trusler. Det er viktig at bedriften iverksetter tiltak slik at de i størst mulig grad fremmer et godt arbeidsmiljø. Slike rutiner skal knyttes opp til virksomhetens arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet.  Hvis man opplever at arbeidsmiljøet ikke er trygt bør man i første omgang ta dette opp med arbeidsgiver, gjerne via tillitsvalgt eller verneombud. Fører dette ikke frem internt kan man melde sak til Arbeidstilsynet. Lokalt Arbeidstilsyn vil foreta en konkret vurdering av tipset opp mot eventuell oppfølging. 

Relevante lenker:

Arbeidsmiljøloven: www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven

Vår temaside om vold og trusler: www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/

Tips oss: www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/tips/
Med hilsen svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

(Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00)

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold