Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg bli arrestert for å sloss på offentlig sted?

Jente 15 år
 

Spørsmål

Hei alle dere i ung.no Jeg vet ikke om jeg satte spørsmålet mitt under riktig emne men uansett. jeg lurer jeg på om jeg har lov til å bli anholdt eller arrestert for å sloss på et offentlig sted. Eller kan jeg få bot, kommer det på rullebladet mitt, kan jeg miste jobben min for det kan jeg bli utvist fra skolen?? Plis svar meg på dette. Takk!! Hilsen anonym

Besvart 18.06.2019 20:37
 

Svar
Hei

Å utøve vold er straffbart, og kan etter straffeloven § 271 straffes med bot eller fengsel inntil 1 år, dersom det er snakk om en kroppskrenkelse. Dersom det er snakk om en kroppsskade, kan straffen bli strengere. Det er også strengere straffer dersom volden blir begått av flere i fellesskap, mot en forsvarsløs person, med våpen osv. 

Du kan bli både anholdt og arrestert av politiet for å sloss på offentlig sted. Politiet har myndighet til det etter politiloven § 7 og § 8. 

Dersom du blir ilagt straff for vold, vil det komme i politiets reaksjonsregister. Det vil også kunne komme på rullebladet (politiattesten), men det er litt ulike regler for hvilke reaksjoner som kommer med på de ulike politiattestene, blant annet ut fra hvor lenge det er siden, om det var bot eller fengsel osv. Du kan lese mer i artikkelen jeg har lagt ved. 

Hvis slossingen skjedde i skolen, vil det nok være et brudd på skolens ordensreglement, og kan medføre utvisning for noen dager. Det følger av opplæringsloven at skolen skal ha nulltoleranse for blant annet vold. 

Om du vil miste jobben kommer nok an på om jobben har en saklig grunn til å si deg opp. Hvis det er en jobb der du må levere politiattest, vil du nok kunne få problemer av den grunn. Du kan lese mer opp oppsigelser på Arbeidstilsynets nettside

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

- Nekter å gjøre som politiet ber meg om

Politibil (foto: ung.no)

Forrige helg var jeg på byen med noen kamerater. Vi skulle inn på på et utested, men jeg ble nektet av vakta. Både kameratene mine og jeg ble veldig irritert og så hentet vakta politiet. De sa jeg skulle forlate stedet. Vi ble stående å diskutere en stund og alle var ganske sure. Politiet sa jeg ikke fikk slippe inn, men jeg ble med de andre likevel. Så skrev politiet ned navnet mitt og sånt. Får jeg noen straff?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold