Hopp til hovedinnholdet

Jeg har blitt truet med vold, kan jeg anmelde?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har blitt truet med vold og jeg lurer på om jeg har rett til å anmelde personen som har truet meg? Og hva som kan bli konsekvensene for det (både for personen som truet meg og meg selv) HELP!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Trusler om vold kan du absolutt anmelde, det kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år (Straffeloven § 227).

 

For å få vite hvordan du går fram ved en anmeldelse, kontakt politiet på tlf 02800.

 

En anmeldelse kan foregå slik:

Etter at politiet får en anmeldelse, blir det vurdert om man skal iverksette etterforskning eller om saken skal henlegges. 

 

Dersom det blir bestemt at det skal etterforskes, vil politiet prøve å finne ut hva som har skjedd. Det naturlige ved trusler er å snakke med fornærmede (den som har blitt utsatt for trusselen). Deretter vil politiet forsøke å finne vitner som kan forklare hva som skjedde.

 

Etter dette er det kanskje naturlig å innkalle/pågripe mistenkte for avhør. Så gjøres det opp status; er det noe å gå videre med eller bør saken henlegges? Dette bestemmes også av en jurist. Kanskje det gjennomføres mer etterforskning eller kanskje politiet føler seg overbevist om at siktede er skyldig. Da vil det bli tatt ut tiltale og saken oversendes domstolen. For mindre alvorlige forhold vil det bli utferdiget et forelegg. Atter andre saker kan bli oversendt konfliktrådet for behandling, dersom den er egnet for det.

 

Dersom det blir funnet ut at den som har truet skal straffes, vil dette være avhengig av personen sin alder.

Er den som har truet over 15 år, kan han/henne straffes for dette.

Ungdom mellom 15 og 18 år kan kanskje få "ungdomskontrakt" i stedet for å bli straffet på vanlig måte.

Dette kan du lese mer om på politiet sine nettsider, på www.politi.no

Der står det blant annet:


Ungdomskontrakt er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger.

Ungdomskontrakt er et alternativ til straffeforfølgning når lovbruddet er skadeverk, mindre grov voldskriminalitet, gjentatt vinningskriminalitet og bruk av narkotiske stoffer. 

Ungdomskontrakt kan foreslås av politiet, barnevernvakt eller barneverntjenesten når
* ungdommen har innrømmet  forholdet
* ungdommen er mellom 15 og 18 år
* ungdommen viser vilje til endring

 

For den som anmelder vil det få den konsekvensen at man må avgi forklaring, og at den som har utført trusselen, får vite at du har anmeldt dette. Eventuelt blir du bedt om å avgi forklaring til retten, eller i konfliktrådet, dersom det skulle være aktuelt.

 

I noen tilfeller føles det ubehagelig å skulle anmelde, fordi man er redd for nye trusler / ny vold i etterkant. Om det er slik for deg, er det lurt å prate med politiet/en voksen om dette, slik at du får hjelp til å føle deg trygg.

 

Det lureste vil være å kontakte politiet ang.dette, forklare dem situasjonen, og spørre om hva som blir konsekvensene for de det gjelder.

 

Håper dette svaret var til nytte for deg!

 

 

Hilsen Psykologen

Fikk du svar på det du lurte på?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(Kommentaren blir synlig ved redaksjonens godkjenning. HTML-tagger fjernes)
anonym
0
16.01.2018 07:23:01
hei jeg ble banket av min exbestevennie, jeg vet hvor hun bor og hennes fulle navn kan jeg annmelde dette, men jeg er redd for å bli banket igjen avv vennen vennes
(RED: Ung.no svarer dessverre ikke på spørsmål i kommentarfeltet. Skriv til oss på ung.no/oss, så vil en svarer med fagbakgrunn gi deg råd i situasjonen din. Hilsen ung.no).

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold