Hopp til hovedinnholdet

Grensene for nødverge jf. strl. § 48

Jente 20 år
 

Spørsmål

Nødverge - Vold med døden til følge. Med utgangspunkt i denne artikkelen http://www.dagbladet.no/2012/06/21/nyheter/overgrep/utenriks/voldtekt/drap/22219248/ Sett ut i fra norsk lovverk ville en slik handling vært straffefri med tanke på nødverge? Slik jeg leser teksten, selvsagt er det mange opplysninger i saken som ikke står her, så tolker jeg det slik at vedkommende ikke hadde ønske om å drepe, men at volden han utførte var for å stoppe handlingen. Volden resulterte i voldtektsmannens død. Er volden i en slik sak uforholdsmessig i forhold til handlingen?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Slik jeg forstår spørsmålet ditt lurer du på hva som er grensene for handlinger begått i nødverge etter strl. § 48.

 

Det er vanskelig for meg å gi et svar på om akkurat handlingen i denne artikkelen, ville falle innenfor/utenfor bestemmelsen i § 48, men skal forøke å gi deg hovedpunktene i hva som ligger i nødvergebestemmelen i Norge.

 

Etter § 48 vil en ellers straffbar handling være straffri dersom den er nødvendig for å avverge/forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Nødverge kan utøves både mot angrep på person og på ting, og uavhengig av om det er en selv/ens egne ting, eller andre personer/andre personers ting som blir angrepet.

 

For at nødvergehandlingen skal være lovlig er det et vilkår at man ikke går lenger enn det som etter forholdene fremsto som nødvendig.

Mottiltaket må oppveies mot angriperen eller faren. Dersom mindre inngripende tiltak kunne vært satt i verk med samme resultat, må dette forsøkes først.

 

Man har således ikke rett til å slå til angriperen med en stokk i ansiktet dersom det hadde vært tilstrekkelig at man spente bein på vedkommende. Og det vil for eksempel være rettsmessig forsvarlig å skyte en angripende bjørn som det ellers ikke er tillatt å felle.

 

Forholdene kan være slik at å ta livet av en angriper er eneste mulighet for å få avverget angrepet, men dette er likevel ikke tillatt som nødvergehandling dersom det man forhindrer for eksempel er å stoppe en mindre alvorlig forbrytelse.

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hvem kan straffes?

fengsel (colourbox.com)

Fengsel? Samfunnsstraff? Forvaring? Her kan du lese om hva som skal til for å straffe noen, og om hva straffen kan bli.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold