Hopp til hovedinnholdet

Jeg har blitt utsatt for overgrep og har lyst til å ta hevn.

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei! Har fått masse nyttig informasjon via ung.no igjennom tidene, og håper nå at dere kan svare på ett spørsmål jeg har. Jeg er tidligere blitt utsatt for overgrep (har vært i rettssak osv)... Jeg har fryktelig lyst til å gjøre ''hven'' ved å slå til overgriperen i ansikt og spenne han en viss plass når jeg møter han, hvilken straff kan jeg få for det? Det hadde nok blitt politisak utav det, og jeg hadde vært ærlig til poltitiet og sagt hva som var skjedd... Men er tvilsomt at det kommer til å skje... Er så redd han... Håper på svar!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Dine følelser er helt normale.

 Så klart har du lyst til å ta hevn i en sånn situasjon.

Jeg er sikker på at mange som har blitt utsatt for overgrep går med tanker om at de har lyst til å straffe overgriperen på en eller annen måte.

 

Samtidig er det slik at voldsbruk er ulovlig  - og om du hadde brukt vold mot han, og blitt anmeldt, så hadde du blitt straffet for det.

Din forklaring ville kanskje ha virket inn på hvor mye straff du hadde fått, men det kan du ikke være sikker på.

 

Jeg anbefaler deg sterkt å IKKE ta hevn ved å gjøre noe ulovlig, det kan ødelegge for deg selv i lang tid framover. Sørg for at du ikke får en voldshendelse på rullebladet ditt, det fortjener ikke overgriperen.

 

Du skriver samtidig at du er redd han - og det gjør meg bekymret. Viss det er slik at du er utrygg, og redd for at nytt overgrep skal skje, eller at han skal gjøre noe annet mot deg - så må du ta opp dette med en voksen.

 

Jeg anbefaler deg da å prate med politiet om dette, de kan hjelpe til med beskyttelsestiltak dersom det trengs.

 

Hilsen psykologen

 

Du vil også få svar fra jus-avdelingen på dette spørsmålet: 

 

Jeg har forståelse for at du har lyst til å hevne deg på han som gjorde dette mot deg. Videre forstår jeg deg slik at han ble dømt for det han gjorde mot deg. I vårt rettssystem er det slik at når noen blir dømt i retten, og de har sonet sin straff, har de "gjort opp for seg". Jeg mener selvfølgelig ikke at selv om han har sonet straffen så skal alt plutselig være helt greit for din del, men hvis du slår ham eller sparker ham bryter du selv loven, og da risikerer du å bli straffet for det du gjør mot ham. 

 

I straffeloven § 228 står det at "Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 1 Aar." Hvis du utøver vold mot ham risikerer du altså å bli straffet med bøter eller fengsel inntil 1 år. 

 

For ordens skyld nevner jeg at i noen tilfeller sier straffeloven at en ellers straffbar handling kan gjøres straffri. Et typisk eksempel på dette er nødverge. Også straffeloven § 228 inneholder en slik type bestemmelse.

 

Nødverge er kort fortalt det at man har lov til å benytte vold for å avverge et angrep man blir utsatt for, men man kan ikke bruke mer vold/makt enn det som er nødvendig for å stoppe angrepet.

 

Hvis du går forbi denne mannen på gata og slår ham kan dette ikke kalles nødverge, fordi det angrepet du ble utsatt for allerede er avsluttet. Men hvis du nå slår først og han slår tilbake kan muligens hans handling være å anse som nødverge (selv om jeg skjønner at det kan høres fryktelig urettferdig ut.) Mitt råd er derfor at du ikke slår eller sparker ham, selv om jeg absolutt forstår at du har lyst. 

Hilsen Psykologen og juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold