Hopp til hovedinnholdet

Hvorfor er det begrensninger i ytringsfriheten? 

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hvorfor finnes det begrensninger på ytringsfriheten? Går ikke det imot selve betydningen av ordet "ytringsfrihet"? Hvem og/eller hva er det disse begrensningene beskytter egentlig, folks følelser?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Så fint at du har tenkt over og er opptatt av dette. 

Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet for alle som bor og oppholder seg i Norge. Den er grunnlovslovfestet i Grunnloven § 100, og fremgår også av bl.a. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 10.

Som for flere av de andre menneskerettighetene, er ikke retten til ytringsfrihet ubegrenset.

I EMK art.10 annet ledd er det understreket at utøvelse av ytringsfrihet medfører plikter og ansvar, og at begrensninger i ytringsfriheten kan være begrunnet i bl.a. hensynet til den nasjonale sikkerhet, offentlig trygghet, for å forebygge uorden og kriminalitet, for å verne andres omdømme eller rettigheter, eller for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet. Det er altså ikke bare "folks følelser" som begrensninger i ytringsfriheten skal beskytte. Det som er viktig er at begrensningene i ytringsfriheten må være nødvendige, og de må være bestemt i lov. Vilkårlige inngrep i ytringsfriheten er ikke tillatt.

Eksempler på begrensninger i ytringsfriheten er:

  • Forbudet mot diskriminerende eller hatefulle ytringer, jf. straffelovens § 185
  • Oppfordring til ulovlige eller straffbare handlinger
  • Spredning av opplysninger der man har lovbestemt taushetsplikt

 

Hvis du ser på EMK art. 8 og art. 9, så ser du at også disse menneskerettighetene er underlagt visse begrensninger i bestemmelsenes annet ledd. Ande menneskerettigheter kan derimot ikke bli underlagt noen begrensning, se f.eks. retten til ikke å bli utsatt for tortur i EMK art.3.

Ytringsfriheten er en helt grunnleggende rettighet i et demokrati. Politiske ytringer (bl.a. kritikk av makthaverne i samfunnet) er i selve kjernen av ytringsfriheten og har et helt spesielt vern.

Håper svaret var til nytte for deg. Les gjerne mer om rett til ytringsfrihet i artikkelen jeg har lagt ved. Du kan også lese om bakgrunnen for at bestemmelsen om ytringsfrihet ble tatt inn i Grunnloven i 1814 her.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Retten til ytringsfrihet

PC og notatblokk (colourbox.com)

Ytringsfriheten er en frihet til å gi uttrykk for meningene sine, og til å søke og motta informasjon. I Norge står ytringsfriheten sterkt, men det finnes visse begrensninger.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ytringsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ytringsfrihet