Hvis du har opplevd et seksuelt overgrep, bør du ta kontakt med et overgrepsmottak så raskt som mulig. Det er viktig å komme tidlig for å sikre spor, men du får hjelp uansett.

Ikke dusj før du kommer

Det er viktig at du venter med å dusje eller vaske kroppen til etter du har vært på overgrepmottaket, og at du legger klærne du hadde på deg i tørre poser og tar dem med.

Du kan dra til overgrepsmottaket selv om du ikke er helt sikker på om det du har opplevd var et overgrep, og du får hjelp uansett om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke.

Selv om det ideelle er å ta raskt kontakt med overgrepsmottak eller annet helsetilbud, kan du også ta kontakt om det har gått lang tid.

Dette skjer på overgrepsmottaket

  • Du møter spesialutdannede personer som tar godt vare på deg og snakker med deg.
  • Du får tilbud om undersøkelser og kan si nei. Alt er frivillig.
  • Det kan bli undersøkt om du er påført seksuelt overførbar smitte.
  • Du kan få nødprevensjon som beskytter mot graviditet.
  • Du får hjelp hvis du trenger å snakke med noen om det du har opplevd. Det kan være samtaler med psykolog, sosiolog eller henvisning til videre legebehandling eller andre i hjelpeapparatet.
  • Du får hjelp til å skaffe gratis bistandsadvokat om du ønsker det.
  • Gjennom undersøkelsene prøver man å sikre bevis ved at biologiske spor, merker og skader blir undersøkt og dokumentert. Dette er nødvendig for en eventuell anmeldelse og etterforsking.
  • Personene på mottaket har taushetsplikt. Undersøkelsen blir mellom deg og helsepersonellet.
  • Du kan få hjelp til å kontakte politiet for en anmeldelse
  • Bevismateriale fra undersøkelsen gis normalt ikke til politiet uten skriftlig samtykke fra deg. Bevisene lagres på mottaket i to til seks måneder

Her kan du finne ditt nærmeste overgrepsmottak.(Du må krysse av i boksen "overgrepsmottak" under overskriften "Type tilbud" til venstre.)

Hvis det er langt til nærmeste mottak, kan du ringe legevakten 116 117 for å få vite hvor du skal dra.

Du trenger ikke henvisning til overgrepsmottaket, og tilbudet er gratis.

Ring eller bare møt opp

Du kan enten ringe til overgrepsmottaket på forhånd, eller bare møte opp uten noen avtale. Hvis du vil kan du ta med deg en venn.

De som jobber ved overgrepsmottaket er leger, sykepleiere og sosionomer. De ansatte har taushetsplikt og kan derfor ikke dele opplysninger om deg med andre uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse.

dinutvei.no kan du se film om hva som skjer på overgrepsmottaket.