Hva er tics og Tourette Syndrom?

Tics er ufrivillige bevegelser og lyder som bare delvis lar seg kontrollere. Tics over lengre tid kan gi diagnosen Tourette syndrom.

Sist oppdatert: 19.08.2021 Av: Psykologen, ung.no

Ung gutt som ser rett i kamera med et forsiktig smil
TICS: Lette tics trenger som oftest ingen behandling. For mange kan det være fint å finne info og kunnskap om det. Foto: Jan Ranft/Unsplash

Det finnes ulike former for tics. Ufrivillige bevegelser kalles motoriske tics. Det kan være rykninger, raske bevegelser eller stramming av muskler.

Ufrivillige lyder kalles vokale tics. Det kan være alt fra ord eller setninger til plystring, kremting og mange andre lyder.

Hva skyldes det?

Man vet ikke helt grunnen til at noen strever med tics, men mest sannsynlig handler det om det man kaller en nevrobiologisk tilstand.

Signalstoffene i hjernen, de stoffene som gjør at beskjeder sendes i hjernen, virker ikke helt som de skal. Å ha tics er ikke en sykdom eller hjerneskade, og mange får mye mindre tics når de blir eldre eller når de får behandling.

Hvordan er det?

Tics kommer plutselig, rykkvis, mange ganger og har ikke noe formål.

Eksempler på vanlige tics er overdreven blunking med øynene, rykninger eller grimaser i ansiktet, hodekast, skuldertrekninger, snufsing, harking og kremting. Tics kan endre seg, eller erstattes med noe annet.

Tics kan som regel undertrykkes i en kort periode, men kan da komme sterkere etterpå. Det kan være grunnen til at tics ofte vises mer hjemme enn for eksempel på skolen.

Det er ikke farlig å holde tilbake tics hvis man klarer det. Å holde tilbake tics gjør ikke at man får flere tics totalt sett.

Hva er Tourette syndrom?

Tourette syndrom er en diagnose man får hvis man har hatt både motoriske og vokale tics i over ett år.

Mange som får diagnosen Tourette syndrom har også en eller flere andre vansker i tillegg til tics. Det kan være konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, emosjonelle vansker, tvangstanker og lærevansker.

Det er viktig at man får utredning og behandling for alle vanskene man har, ikke bare ticsene.

Hvordan behandles tics?

Lette tics trenger som oftest ingen behandling og går ofte over av seg selv.

For mange kan det være fint å finne info og kunnskap om det. Hvis du strever med tilleggsvansker, kan du få hjelp med det.

Ved mer plagsomme tics kan man forsøke en tics-kontrollerende behandling, som for eksempel Habit Reversal Training. Andrevalg ved behandling er medisiner. Slik behandling kan man få hvis man ber om henvisning til BUP.

Hvis du strever med tics og ønsker å finne mer ut av det, kan du snakke med en voksen i familien, helsesykepleier eller fastlege om det.

Ung gutt som ser rett i kamera med et forsiktig smil
TICS: Lette tics trenger som oftest ingen behandling. For mange kan det være fint å finne info og kunnskap om det. Foto: Jan Ranft/Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?