Tics, -hva skyldes det?

Tics er ufrivillige bevegelser og lyder. Tics som er bevegelser, for eksempel i ansiktet, med hender eller andre kroppsdeler kalles motoriske tics, mens tics som er ufrivillige lyder, som kremting, plystring eller ord kalles vokale tics.

Man vet ikke helt grunnen til at noen strever med tics, men mest sannsynlig handler det om det man kaller en nevrobiologisk tilstand. Signalstoffene i hjernen, de stoffene som gjør at beskjeder sendes i hjernen, virker ikke helt som de skal.

Tics, -hvordan er de?

Tics kommer plutselig, mange ganger og har ikke noe formål. Eksempler på vanlige tics er overdreven blunking med øynene, rykninger eller grimaser i ansiktet, snufsing, harking og kremting. Tics kan endre seg, eller erstattes med noe annet. Tics kan som regel undertrykkes i en kort periode, men kan da komme sterkere etterpå. Det kan være grunnen til at tics ofte vises mer hjemme enn for eksempel på skolen.

Tourette syndrom

Mange som får diagnosen Tourette syndrom har også en eller flere andre vansker i tillegg til tics. Det kan være konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, emosjonelle vansker, tvangstanker og lærevansker.

Behandling

Lette tics trenger som oftest ingen behandling. For mange kan det være fint å finne info og kunnskap om det. Hvis man strever med tilleggsvansker, kan man få hjelp med det. Ved mer plagsomme tics kan man forsøke en tics-kontrollerende behandling, som for eksempel Habit Reversal Training. Andrevalg ved behandling er medisiner.

Hvis du strever med tics og ønsker å finne mer ut av det, kan du snakke med en voksen i familien, helsesykepleier eller fastlege om det.