Hopp til hovedinnholdet
Trafikkryss (foto: Endre Hesthagen)

Hva vet du om teoriprøven?

1. Hovedregelen for plassering sier:
2. Når det øvingskjøres må...
3. Hva er riktig?
4. Avgasser fra bilmotor forurenser. Hva kan du gjøre for å bidra til et bedre miljø?
5. Hvor langt skal fjernlyset minst lyse opp området foran bilen?
6. Hva er hensikten med instruksjonsboka?
7. Hva er hensikten med tokrets bremseanlegg?
8. Hva er sikringenes oppgave?
9. Hvilke påstander om krav til føreren er riktige?
10. Politiet har promillekontroll. Når regnes du som påvirket av alkohol?
11. Hvilke plikter har fører som kommer til et sted der det har vært en trafikkulykke?
12. Trafikken setter store krav til bilførere. Hvilket av alternativene er mest riktig med tanke på å gjøre det sikrere å ferdes i trafikken?
13. Hvorfor må bilførere alltid være oppmerksomme?
14. Hva er riktig om barn og trafikk?
15. Hva menes med veikryss?
16. Hva oppnår du med å se langt frem?
17. Hva blir særlig vanskelig å oppdage når du kjører med høy fart?
18. Hva er riktig om vurdering av fart?
19. På tørr asfalt blir bremsestrekningen på 15 meter. Hvor lang blir den på vinterføre med bare halve veigrepet?
20. Hvem har du vikeplikt for under rygging?
21. Hvilke påstander er riktige?
22. Hvilke av disse kjøretøyene kan kjøres på motorvei?
23. Hvem av disse kjøretøyene kan ikke kjøre på motorvei?
24. Hva bør du gjøre hvis møtende bil ikke skifter til nærlys?
25. Du skal kjøre forbi en bil i mørket. Når vil du skifte til fjernlys?
26. I hvilke ulykker blir flest unge førere drept og alvorlig skadd?
27. Hva er riktig om forbikjøringer?
28. Du kjører i 90 km/t og vil kjøre forbi en bil som kjører i 80 km/t. Hvor mye reduseres forbikjøringsstrekningen dersom bilen foran reduserer farten til 70?
29. Hvor langt må en kjøre for at katalysatoren skal oppnå driftstemperatur og rense utslippene?
30. Du er passasjer i buss. Det oppstår brann med kraftig røykutvikling. Hva er riktig?
31. Hva er riktig om trafikkuhell?
Utskriftsversjon