Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Hva vet du om ytringsfrihet?

1. Hva vil det si at du har ytringsfrihet?
2. Hva slår fast at de under 18 år også har ytringsfrihet?
3. Er internett et sted der alle i hele verden kan si sine meninger fritt?
4. Ytringsfriheten har kommet sammen med utviklingen av hvilken styreform?
5. Når ble FNs menneskerettighets erklæring godtatt?
6. Er ytringsfriheten i Norge lovfestet i Grunnloven?
7. Er det ulovlig å bruke rasistiske symboler som f.eks. hakekorset?
8. Hva heter den verdensomspennende organisasjonen som bl.a jobber for å sikre ytringsfriheten til folk?
9. Hva er blasfemi?
10. Ytringsfriheten her hjemme har blitt begrenset på spesielt ett område de siste årene. Hvilket?
Utskriftsversjon

Les også

Rett til ytringsfrihet
jente skeptisk

Den norske Menneskerettighetsloven fra 1999 slår fast at alle har rett til ytringsfrihet. Rettigheten innebærer frihet til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene, men det finnes også begrensninger.