Hopp til hovedinnholdet
Gutt og jente maler

Kva veit du om bustad og flytting?

1. Kan huseigar gå inn i leilegheita di utan at du veit det?
2. Korleis skal ein betale depositumet?
3. Når kan du sjølv bestemme å flytte heimanfrå?
4. Kva står forkorting BSU for?
5. Trenger du innbuforsikring dersom du bare leigar?
6. Når må du sende flyttemelding?
7. Skal straum være inkludert i husleiga når du leigar?
8. Kor langt heimanfrå må du bu for å kunne få bustipend på videregåande ?
9. Kor lenge kan du spare til bustad på BSU-konto?
10. Kan utleigar sette opp husleiga når som helst?
Utskriftsversjon

Les også