Hopp til hovedinnholdet

Kva veit du om miljø?

Quiz med 9 spørsmål.

Kva veit du om miljø?

1. Kva er Kyotoprotokollen?

2. Kva er ei klimakvote?

3. Kva kan skje dersom Grønlandsisen smelter?

4. Korleis påverkar forureing vassdrag?

5. Når reknast eit stoff som ei miljøgift?

6. Kor mange menneske (ca.) bur det på planeten vår (2012)?

7. Stig eller synk antall isbjørnar? Og kor mange er det igjen?

8. Å resirkulere ein brusboks krev...

9. Kor mange prosent straum bruker ein TV i "stand by"-modus ?

{{quiz_num_correct}} av 9 riktig!

Dette var triste saker. Du burde lese deg opp litt på emnet miljøvern her på ung.no.
Ikkje heilt borte, men ikkje mykje om å gjere. Her er det rom for forbetring! Les mer på emnet miljøvern her på ung.no.
Bra, du kan ein god del om miljøvern!
Supert! Du er åpenbart ein mlijømedviten person - bra!