Hopp til hovedinnholdet
Rakler (colourbox.com)

Kva veit du om miljø?

1. Kva er Kyotoprotokollen?
2. Kva er ei klimakvote?
3. Kva kan skje dersom Grønlandsisen smelter?
4. Korleis påverkar forureing vassdrag?
5. Når reknast eit stoff som ei miljøgift?
6. Kor mange menneske (ca.) bur det på planeten vår (2012)?
7. Stig eller synk antall isbjørnar? Og kor mange er det igjen?
8. Å resirkulere ein brusboks krev...
9. Kor mange prosent straum bruker ein TV i "stand by"-modus ?
Utskriftsversjon

Les også