Hopp til hovedinnholdet
Klasserom (colourbox.com)

Hva vet du om stipend og støtte?

1. Hva finner du på www.eurodesk.no
2. Får man stipend til høyere utdanning?
3. Hva er et legat?
4. Hva er en mesén?
5. Hva er nettsiden til Lånekassen?
6. Hva heter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring?
7. Kan du få stipend til å studere i utlandet?
8. Hvem har god oversikt over stipendmuligheter til utdanning i USA?
9. Kan du få støtte til å ta Vg2 i utlandet?
10. Hvem gir støtte til frivillig arbeid i andre europeiske land?
11. Hva er Frifond?
12. Hva heter boken som inneholder oversikt over stipender og legater?
13. Hvor kan du lese mer om stipend- og støtteordninger?
Utskriftsversjon