Hopp til hovedinnholdet
Vi vet nesten alt

Hva vet du om dine rettigheter på skolen og der du bor?

1. Skal du få være med på å planlegge hvordan skolen legger opp undervisningen?
2. Du får tilbake en prøve og mener karakteren er for dårlig. Hva kan du gjøre?
3. Har du frihet til å ha en religion eller tro, og til å endre din religion eller tro?
4. Har staten plikt til å sikre ungdom tilgang på informasjon?
5. Alle elever har rett til tilpasset undervisning? hva betyr det?
6. I følge barneloven skal det legges stor vekt på hva du mener når du har fylt 12 år. Hva betyr det hvis foreldrene dine skal skilles?
7. Hva menes med Barnekonvensjonens artikkel 12, å si sin mening og bli hørt?
8. Hvor finner du offentlig og kvalitetssikret informasjon tilpasset deg som er ungdom?
9. Det skal bygges på fotballbanen dere alltid har brukt. Hvilken lov (og paragraf) kan du vise til om du vil si din mening om saken?
10. Har du som elev rett til å få nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg?
11. Hva er den kriminelle lavalderen?
12. Hvorfor står det blant annet at det skal tas hensyn til unges oppvekstvilkår i plan- og bygningsloven?
13. Hvem skal helst representere klassen i elevrådet på skolen?
14. I følge kulturloven har ungdom rett til å delta i kunst- og kulturliv, og ha tilgang til ulike tilbud av fritidsaktiviteter. Hvorfor er dette så viktig?
15. Ingen skal mobbes på skolen, du har rett til et godt skolemiljø. I hvilken lov står dette?
16. Hvorfor bør du vite hva Barnekonvensjonen sier om rettighetene dine?
17. Hva betyr det at du har rett til å velge din egen utdanning fra du er 15 år (barneloven § 32).
18. Når har du rett til å se papirene som barnevernet har i din sak, dersom du er i kontakt med eller får hjelp av barnevernet?
19. Hvem kan man klage til hvis skolen ikke tar tak i problemer med dårlig inneklima?
20. Hvilken artikkel i Barnekonvensjonen handler om at du skal bli hørt i saker som berører deg?
Utskriftsversjon

Les også

Barnekonvensjonen
Barnekonvensjonen

Du har rett til å si hva du vil. Du har rett til å uttrykke deg om det du er opptatt av, det du har på hjertet, det du tenker og føler og mener. Det står i alle barn og unges grunnlov.