Hopp til hovedinnholdet
Gammel nok?

Hva vet du om aldersgrenser?

1. Når kan du øvelseskjøre med traktor?
2. Foreldrene dine sier ja, og du løper til seilflyskolen for å starte utdannelsen. Hvor gammel må du være?
3. Hva er den seksuelle lavalderen?
4. Hvis du vil øvelseskjøre med mellomtung motorsykkel (A2) må du være:
5. Når du er 16 år kan du øvelseskjøre i bil. Den du kjører med må ha hatt lappen sammenhengende i fem år og være hvor gammel?
6. Du slipper fiskekort til du er ... år gammel.
7. Du er gammel nok til å bli dømt til fengselsstraff eller bot når du er...
8. Du kan ta jegerprøven fra det året du fyller..
9. Når har du lov til å begynne å ta småjobber?
10. Foreldrene dine slutter å ha rett til å være hjemme fra jobb med lønn om du er syk, når du blir..
11. Hvor gammel må du være for å nekte å bli adoptert?
12. Når har du stemmerett ved stortingsvalget?
13. Hvor gammel må du være for å kjøpe jaktvåpen?
Utskriftsversjon

Les også

Når er du gammel nok?
Når kan du gjøre hva?

Du har egne rettigheter fra du er født, for eksempel retten til å ha et navn og statsborgerskap. Her finner du en liste med oversikt over aldergrensene for når du kan gjøre hva, fra 0 til 21 år.