Hopp til hovedinnholdet
løfter hender (colourbox.com)

Kva veit du om demokrati?

1. Demokrati betyr...
2. I kva for eit land reiknar ein med at demokratiet fyrst oppsto?
3. Kva passer best inn i demokratisk tankegang?
4. Kva er eit døme på ein demokratisk organisasjon?
5. Når fekk kvinner røysterett i Noreg?
6. Når kan du tidlegast røyste ved politiske val i Noreg?
7. Kor ofte har vi val i Noreg?
8. Kva for farge nyttar ein ofte om høgresida i politikken i Noreg?
9. Kven fekk Nobels fredspris i 2014, blant anna for kampen deira mot undertrykking av barn og ungdom
10. Kva er referendum?
11. Kor mange gonger har Noreg hatt folkerøysting om norsk EU-medlemskap?
12. Kva kan ein kalle motsetninga til demokrati?
Utskriftsversjon