Hopp til hovedinnholdet

Kva veit du om demokrati?

Quiz med 12 spørsmål.

Kva veit du om demokrati?

1. Demokrati betyr...

2. I kva for eit land reiknar ein med at demokratiet fyrst oppsto?

3. Kva passer best inn i demokratisk tankegang?

4. Kva er eit døme på ein demokratisk organisasjon?

5. Når fekk kvinner røysterett i Noreg?

6. Når kan du tidlegast røyste ved politiske val i Noreg?

7. Kor ofte har vi val i Noreg?

8. Kva for farge nyttar ein ofte om høgresida i politikken i Noreg?

9. Kven fekk Nobels fredspris i 2014, blant anna for kampen deira mot undertrykking av barn og ungdom

10. Kva er referendum?

11. Kor mange gonger har Noreg hatt folkerøysting om norsk EU-medlemskap?

12. Kva kan ein kalle motsetninga til demokrati?

{{quiz_num_correct}} av 12 riktig!

Huffda... Du er ikkje så interessert i politikk og samfunn, er du vel?
Noko kunne du, men demokratiekspert kan du ikkje kalle deg!
Dette var absolutt ikkje ille, men ikkje full pott! Men du kan nok om demokrati til å briljere i dei fleste diskusjonar.
Kjempebra! Du har verkeleg peiling på demokrati! Kanskje du har tips til andre saker på dette området som ung.no bør skrive om?