Hopp til hovedinnholdet
departementsymbol

Hva vet du om stat og kommune?

1. Hva er navnet på den norske nasjonalforsamlingen?
2. Hva er den utøvende delen av den norske statsmakten?
3. Hva er den dømmende delen av den norske statsmakten?
4. Hvem er statsoverhodet i Norge?
5. Hvor mange fylker har vi i Norge?
6. Hva er BNP?
7. Hva den offentlige portalen med informasjon om stat og kommune?
8. Hvilken av disse er blant statens hovedinntekter?
9. Hva velges i lokalvalgene?
10. Norge kan kalles en velferdsstat. Hva betyr det?
11. Når fikk Norge egen grunnlov?
12. Hva er et statsbudsjett?
Utskriftsversjon