Hopp til hovedinnholdet
Illustrasjon på diskrimiering (colourbox.com)

Hva vet du om diskriminering?

1. Hva er diskriminering??
2. Hvilket offentlig organ kan hjelpe deg om du tror du har blitt diskriminert?
3. Kan man bli diskriminert på grunn av kjønn?
4. Kan man bli diskriminert på grunn av seksuell legning?
5. Hva står OMOD for?
6. Hva skal diskrimineringsloven beskytte mot?
7. Foreningen Fri hadde tidligere et annet navn med forkortelsen LLH. Hva sto det for?
8. Er det lov å diskriminere på grunn av alder på arbeidsmarkedet?
9. I henhold til straffelovens §186 er det straffbart å...
10. Hva står LLH for?
11. Kan du klage på likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse i en sak du har lagt fram for ombudet?
12. Hvem har plikt til å gi veiledning i forhold til rasistisk relatert kriminalitet?
13. Personer tilhørende hvilken av disse gruppene er det mest greit å diskriminere?
Utskriftsversjon

Les også