Hopp til hovedinnholdet
Trafikkryss (foto: Endre Hesthagen)

Hva vet du om trafikk og førerkort?

1. Hva er den norske promillegrensa?
2. Det er påbudt med refleksvest i bil. Hvor skal den ligge?
3. Hva er trafikalt grunnkurs?
4. Hva er høyeste lovlige hastighet på norske veier?
5. Hvor mange prikker må du få på førerkortet før du mister førerretten for 6 måneder?
6. Er det trafikale grukkurset du tok i forbindelse med mopedlappen gyldig når du skal ta førerkort for personbil?
7. Når kan du ta mopedlappen?
8. Når kan du øvelseskjøre med personbil (B) ledsaget av en venn?
9. Kan du kjøre traktor når du har tatt bilsertifikatet?
10. Hva slags utstyr er påbudt på sykkel når du sykler på offentlig vei?
11. Hva er førerkortklasse D?
12. Hva skal bilen være merket med når du øvelseskjører?
13. Hvilken av disse påstandene stemmer? Det er forbudt å sykle....
Utskriftsversjon

Les også