Hopp til hovedinnholdet

Hva vet du om valg?

1. Når fikk kvinner stemmerett her i Norge?
2. Hva MÅ du ha med når du skal stemme?
3. Hvor gammel må du være for å stemme ved valget?
4. Hvorfor bør du stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?
5. Hva er "manntall"?
6. Hvem kan forhåndsstemme før valget?
7. Hvem har ansvaret for videregående skole?
8. Hvor kan du forhåndsstemme?
9. Neste valg er i 2019. Da er det...
10. Hva er et valgkort?
11. Etter hvilket valg dannes ny regjering?
12. Hva gjør du hvis du trenger hjelp eller har spørsmål i valglokalet?
13. Hvor kan du stemme på valgdagen?
14. Hvilke krav stilles til legitimasjonen du har med deg på valgdagen?
Utskriftsversjon