Hopp til hovedinnholdet
Hender som verner tegninger av barn (colourbox.com)

Hva vet du om barnevernet?

1. Hva er barnevernet?
2. Kan barnevernet ta over omsorgen av et barn?
3. Hva er et fosterbarn?
4. Er omsorg noe man har krav på i Norge?
5. Hva gjør barnevernet dersom et barn blir mishandlet i sitt hjem?
6. Hva gjør kommunens barnevernstjeneste?
7. Hvem forvalter det statlige barnevernet?
8. Hvor lenge kan ungdom som har bodd i barneverntiltak få ettervern?
9. Har du rett til å være sammen med venner og familie når du er på en barnevernsinstitusjon?
Utskriftsversjon

Les også

Hva er barnevernet?
colourbox.com

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå.