Hopp til hovedinnholdet
frivillig

Hva vet du om frivillig arbeid?

1. Hvorfor bør man jobbe frivillig?
2. Når er den internasjonale frivillighetsdagen?
3. Hva er en dugnadsleir?
4. Hvem gir Europeisk voluntørtjeneste støtte til?
5. Kan man jobbe frivillig utenfor Norge?
6. Hva er frivillig arbeid?
7. Hva er Operasjon dagsverk
8. Hva er lurt hvis du vil endre noe i nærmiljet?
9. Hva gjør frivillighetssentralene?
10. Hva er Aktiv Ungdom?
11. Hvem står bak frivillig.no?
12. Hvilket arbeid kan du gjøre når du er frivillig?
Utskriftsversjon