Hopp til hovedinnholdet
konfirmasjon (colourbox.com)

Hva vet du om konfirmasjon?

1. Hva sier Barnekonvensjonen om religionsfrihet?
2. Har du rett til å ikke tilhøre noen religion?
3. Når kan du bestemme selv om du vil melde deg inn i eller ut av statskirken?
4. Hvor gammel må du være for å tilhøre et kloster eller en annen religiøs orden?
5. Hva er Tentro?
6. Hvilken type livssyn må du tilhøre for å konfirmere deg borgerlig?
7. Hvem arrangerer humanistisk konfirmasjon?
8. Hva er kravet for å kunne konfirmere seg kristelig?
9. Når starter konfirmasjonstiden?
Utskriftsversjon

Les også

Hva er konfirmasjon?
Konfirmasjonsvalg - rådhuset eller kirken (ung.no)

Når du avslutter åttende klasse kommer du ikke utenom spørsmålet om konfirmasjon. Det helt opp til deg selv om du vil konfirmere deg. Hva er viktig for deg når du tar et slikt valg?