Hopp til hovedinnholdet

Hva vet du om kriminalitet?

1. Hva er den kriminelle lavalder i Norge?
2. Kan politiet bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd på offentlig sted etter kl. 22.00?
3. Kan politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale?
4. Kan ungdom under 18 år få samfunnsstraff om de begår en straffbar handling??
5. Hvem må unge lovbrytere ha oppfølging av før de kan få prøveløslatelse?
6. Er det lov å legge ut bilder av andre på nettet?
7. Hva er det landsdekkende telefonnummeret til politiet?
8. Hva er minimumsboten for å vise falsk legitimasjon?
9. Kan det havne på rullebladet ditt dersom du viser falsk legitimasjon?
10. Hva er en vandelsattest?
11. Hva er en Ungdomskontrakt?
Utskriftsversjon

Les også