Hopp til hovedinnholdet
hender avtrykk (colourbox.com)

Hva vet du om minoriteter?

1. Hva er enslig mindreårig asylsøker?
2. Kan flyktninger med oppholdstillatelse dra tilbake til hjemlandet?
3. Hva er en minoritet?
4. Hvilken av disse gruppene har urfolksstatus i Norge?
5. Hva er en asylsøker?
6. Hva er en etnisk minoritet?
7. Hva menes med nasjonal minoritet?
8. Hva betyr asyl?
9. Hvor bor asylsøkere den første tiden i Norge?
10. Får alle asylsøkere bli i Norge?
11. Hvor søker man om asyl?
12. Hva betyr det at asylsøkeren får opphold på humanitært grunnlag?
Utskriftsversjon

Les også