Forsikring på utenlandsreise

24.09.2017 Redaksjonen, ung.no.

Skal du reise til utlandet må du sørge for at du har gyldig reiseforsikring. Les hvorfor det er viktig, og hvordan du skaffer deg det her.

FRASTJÅLET NOE? Vanlig reiseforsikring dekker tap ved tyveri og lignende. Sjekk med de ulike forsikringsselskapene hva de dekker.
FRASTJÅLET NOE? Vanlig reiseforsikring dekker tap ved tyveri og lignende. Sjekk med de ulike forsikringsselskapene hva de dekker.

Skal du reise i Europa?

Da bør du ha med deg et helsetrygdkort. Dette kortet viser hvilke rettigheter du har dersom du blir syk og trenger behandling. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111.

Bestill kortet hos helsenorge.no

Begrensninger

Du får stønad etter reglene som gjelder i oppholdslandet.

Du har rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene i landet hvor du oppholder deg. Hvis de som bor i landet må betale egenandeler, må du også gjøre det.

Helsetrygdkortet dekker heller ikke ekstra utgifter til hjemreise fordi du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. Slike utgifter dekkes likevel innenfor Norden.

Ønsker du å sikre deg mot utgifter som trygden i oppholdslandet ikke dekker, eller merutgifter ved hjemreise, må du kjøpe en reiseforsikring som dekker slike utgifter.

Hvorfor bør jeg ha reiseforsikring?

Vanlig reiseforsikring dekker tap du får ved tyveri og lignende. Sjekk de ulike forsikringsstedene for mer informasjon om hva de dekker og hvor stor egenandel de har.

I tillegg til vanlig reiseforsikringer er det noen forsikringselskapet som tilbyr ”forsikringspakke for studenter og au pairer." Denne inneholder:

  • Reise-/hjemtransportforsikring.
  • Ulykkesforsikring for nedsatt funksjonsevne.
  • Ulykkesforsikring for død.
  • Innboforsikring.

Det anbefales at du i det minste har reiseforsikring når du reiser.

Lengre reise

Skal du være på en reise som varer mer enn en måned, gjelder egne regler. Kontakt ditt forsikringsselskap, samt Folketrygdkontoret for utenlandssaker før avreise. Kontaktinformasjon: Nav Internasjonalt .

Husk også at en helårs reiseforsikring som oftest ikke gjelder for reiser på mer enn en måneds varighet.

Er du student bør du sjekke om ditt forsikringsselskap tilbyr studentforsikring i utlandet. Gjør de ikke det, er det flere organisasjoner som tilbyr reiseforsikring til studenter i utlandet til en rimelig pris.

Fakta

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

FRASTJÅLET NOE? Vanlig reiseforsikring dekker tap ved tyveri og lignende. Sjekk med de ulike forsikringsselskapene hva de dekker.
FRASTJÅLET NOE? Vanlig reiseforsikring dekker tap ved tyveri og lignende. Sjekk med de ulike forsikringsselskapene hva de dekker.

Fakta

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Reise

Les mer