Er du russ? Ta vaksine mot hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vaksinerer seg mot meningokokksykdom. Hvis du skal delta i russefeiring er du spesielt utsatt for smitte.

Sist oppdatert: 08.12.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Pasient får Vaksine hos legen (colourbox.com)
UTBREDT: Hjernehinnebetennelse er utbredt blant russ. Se her hvordan du kan unngå det.

Meningokokksykdom og smittsom hjernehinnebetennelse er det samme.

Selv om det ikke er så mange tilfeller av meningokokksykdom i Norge, er ungdom i alderen 16–19 år en av de aldersgruppene som har høyest forekomst av sykdommen.

Festing, alkohol og lite søvn kan øke risiko for smitte

En kombinasjon av å være tett sammen med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte. Det øker også risikoen for at sykdommen får et alvorlig forløp.

I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men det kan også gjelde ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som er med på lignende aktiviteter.

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre.

Hos noen kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet(blodforgiftning) og skade viktige organer.

Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

Hvordan kan du beskytte deg?

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking.

Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehus.

Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de er har nedsatt bevissthet. Det er også mulig å vaksinere seg.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom.

Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i aktiviteter som øker risikoen for smitte og alvorlig sykdom. Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier.

Kombinasjonsvaksinen har vært tilgjengelig i flere år og disse meningokokk-typene har stått for de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene. Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig. Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk B hos 16-19 åringer de siste to årene.

Når bør eventuell vaksine tas?

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 2 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner.

Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i ca 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Som ved annen vaksinasjon kan disse gi bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikk stedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

Hva koster vaksinene?

Noen kommuner og fylker tilbyr gratis vaksinasjon av ungdomsgrupper. For øvrig må vaksinen betales av den enkelte, på lik linje med andre vaksiner som ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen kan settes av fastlege, på vaksinasjonsklinikk, eller via skolehelsetjenesten i kommuner som tilbyr dette.

Menveo og Nimenrix koster cirka kr 400 per dose, Bexsero koster cirka 1000 kr per dose og Trumenba cirka kr 850 per dose inkludert moms og legemiddelavgift. I tillegg kan det komme et gebyr på å få satt vaksinen.

Fakta

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan også reduseres hvis du følger disse rådene:

 • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.
 • Ikke rop og skrik så mye at du blir hes og halsen sår. Dette gjør slimhinnene mer mottakelig for infeksjoner.
 • Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.
 • Kyss bare kjæresten din.
 • Ikke del sigarett med andre.
 • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
 • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke og har feber.

Ta kontakt med helsesøster eller fastlege om du ønsker å få tatt vaksine.

Ta vaksine i god tid før russetida og gjerne allerede når du er 16 år!

Pasient får Vaksine hos legen (colourbox.com)
UTBREDT: Hjernehinnebetennelse er utbredt blant russ. Se her hvordan du kan unngå det.

Fakta

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan også reduseres hvis du følger disse rådene:

 • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.
 • Ikke rop og skrik så mye at du blir hes og halsen sår. Dette gjør slimhinnene mer mottakelig for infeksjoner.
 • Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.
 • Kyss bare kjæresten din.
 • Ikke del sigarett med andre.
 • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
 • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke og har feber.

Ta kontakt med helsesøster eller fastlege om du ønsker å få tatt vaksine.

Ta vaksine i god tid før russetida og gjerne allerede når du er 16 år!

Kilder:

https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/

Offentlig og kvalitetssikret
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Russetid

Les mer