Føler du deg urettferdig behandlet på skolen?

Blir du ikke sett i timene? Får du dårligere karakterer eller flere anmerkninger enn du synes du fortjener? Her er en oversikt over hva du kan gjøre for å løse problemet.

Sist oppdatert: 05.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

""
SI IFRA: Blir du oversett, vurdert feil eller misforstått? Si ifra så dere får oppklart det så fort som mulig.

Føler du deg urettferdig behandlet på skolen, eller kanskje til og med forskjellsbehandlet eller mobbet av læreren? Da er det viktig at du sier i fra så fort som mulig.

Kanskje er ikke læreren klar over hvordan du opplever skolehverdagen, eller dere misforstår hverandre? Jo lenger du venter med å ta opp ting, jo større og mer alvorlig vil problemene virke.

Vær saklig og skrive ned konkrete punkter

Vær alltid saklig og mest mulig objektiv. Objektiv vil her si at du går på sak og nevner konkrete hendelser i stedet for å bli veldig personlig.

Når du skal ta opp vanskelige ting er det kjempeviktig å være høflig, og at det du sier er gjennomtenkt. Det kan være lurt å skrive ned noen punkter som du har med deg, slik at du husker hva det er du vil si.

Er det vanskelig å stå i dette helt alene? Er du redd for å snakke direkte med læreren eller skoleledelsen? I resten av denne artikkelen har vi noen tips til hvem som kan hjelpe deg, og andre råd dersom du føler at du ikke blir hørt.

Bruk klassens time og elevrådsrepresentanten

Synes du det er vanskelig å snakke direkte med læreren eller skolen, kan det være greit å lufte tankene sine med andre i klassen. Er det bare du som opplever at det forskjellsbehandles? Er det flere som har dårlig kjemi med læreren, og er det andre som ser hvordan du behandles?

Alle klasser kan kreve at klassens time holdes uten at noen lærere er til stede. Husk uansett på at dere forholder dere saklig og ser situasjonen fra alle sider. Vær løsningsorientert.

Målet må hele tiden være at dere finner fram til en måte å ta opp saken deres med læreren der han/hun ikke føler seg angrepet. Gjensidig respekt er helt nødvendig.

Snakk med en voksen på skolen

Rådgiver, sosiallærer eller en i ledelsen ved skolen kan være til hjelp. En av disse kan også være med deg i samtaler med læreren det gjelder. Dette kan spesielt være lurt dersom du vil ha med en person som ser situasjonen litt «utenfra».

Helsesykepleier er et godt alternativ hvis det du vil snakke om gjelder flere av de ansatte ved skolen, eller du synes det er vanskelig å snakke om det som plager deg. Helsesykepleier har taushetsplikt, og kan være en fin person å snakke med, for å finne ut hvordan du skal gå fram videre med saken.

Elevorganisasjonen og Elevombudet

Disse kan hjelpe deg med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, og tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak. Både Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre.

Hvis du har tatt opp problemene med flere på skolen, men opplever at ingenting hjelper kan det være et alternativ å klage til Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen). Dette kan Elevombudene eller Elevorganisasjonen hjelpe deg med. På Barneombudet sine nettsider finner du en oversikt over hvilke rettigheter du har på skolen.

I klagen må du beskrive situasjonen din, hvordan du så langt har prøvd å løse problemet og hva skolen har gjort i saken. Statsforvalteren må behandle saken din og komme med en anbefaling. Dersom Statsforvalterens anbefaling støtter din side av saken, kan dette legge press på skolen.

Skriv ned episoder

Om læreren eller skolen ikke forstår hva du opplever som urettferdig, eller at du ikke blir hørt, skriv ned episoder.

Hver gang du føler deg forskjellsbehandlet eller det skjer noe som ikke er slik det burde være, kan du notere ned hva som skjedde. Skriv når det skjedde og hvordan du opplevde situasjonen.

Senere kan du diskutere disse episodene med læreren eller andre ved skolen. Dette er en fin måte for skolen å se hvordan DU opplevde situasjonen.

Det er også lurt å ha dokumentert episodene dersom det senere blir aktuelt for deg å sende en klage til rektor ved skolen eller til Statsforvalteren.

Eksempel: Du kommer for sent til en time og får anmerkning. Dagen etter har en av klassekameratene dine glemt skolebøker hjemme, men får ikke anmerkning. Dette opplever du som forskjellsbehandling. Skriv ned episoden, slik at du kan spørre læreren om hva som gjorde at du fikk anmerkning og ikke klassekameraten din.

Fakta

Tips til deg som føler deg urettferdig behandlet på skolen

  • Ta det opp med den det gjelder: Vær saklig og vis til konkrete eksempler hvor du har følt deg urettferdig behandlet.
  • Bruk klassens time og elevrådsrepresentanten: Det kan hjelpe å snakke med andre i klassen som kanskje føler det samme som deg.
  • Snakk med rådgiver, sosiallærer eller helsesykepleier: De kan være med deg dersom du trenger å snakke om noe vanskelig med din lærer.
  • Få hjelp fra Elevorganisasjonen eller Elevombudet: De kan hjelpe deg med dine rettigheter, og kan også hjelpe deg dersom du skal klage til fylkesmannen.
  • Skriv ned konkrete episoder: For å lettere bli forstått av skolen kan det være nyttig å skrive ned flere episoder. På denne måten blir det enklere å vise hva du opplever som vanskelig.
""
SI IFRA: Blir du oversett, vurdert feil eller misforstått? Si ifra så dere får oppklart det så fort som mulig.

Fakta

Tips til deg som føler deg urettferdig behandlet på skolen

  • Ta det opp med den det gjelder: Vær saklig og vis til konkrete eksempler hvor du har følt deg urettferdig behandlet.
  • Bruk klassens time og elevrådsrepresentanten: Det kan hjelpe å snakke med andre i klassen som kanskje føler det samme som deg.
  • Snakk med rådgiver, sosiallærer eller helsesykepleier: De kan være med deg dersom du trenger å snakke om noe vanskelig med din lærer.
  • Få hjelp fra Elevorganisasjonen eller Elevombudet: De kan hjelpe deg med dine rettigheter, og kan også hjelpe deg dersom du skal klage til fylkesmannen.
  • Skriv ned konkrete episoder: For å lettere bli forstått av skolen kan det være nyttig å skrive ned flere episoder. På denne måten blir det enklere å vise hva du opplever som vanskelig.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?