Hopp til hovedinnholdet

Hva teller for karakteren?

Prøve på skolen (colourbox.com)
VURDERING: Husk at læreren din skal gjennomgå kompetansemålene og lærerplanen for hvert fag. Karakteren din settes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene.

Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene fastsettes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter karakterer.

Offentlig og kvalitetssikret
Prøve på skolen (colourbox.com)
VURDERING: Husk at læreren din skal gjennomgå kompetansemålene og lærerplanen for hvert fag. Karakteren din settes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene.

Reglene for hvordan det skal settes karakter i fagene er nevnt i forskrift til Opplæringsloven, kapittel 3

Denne forskriften handler om vurdering av elevenes arbeid. I forskriften for vurdering slås det fast at "eleven, lærlingen og lærekandidaten har en plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen for å gi læreren og instruktøren grunnlag for å vurdere deres kompetanse i faget."

Kompetansemålene i faget

Du skal bedømmes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene for faget. Karakteren skal altså settes ut i fra det faglige nivået du er på ved vurderingstidspunktet. I læreplanene står det opplyst hvilke kompetansemål som gjelder i alle fag, for eksempel i hvilken grad det er forventet at man skal være muntlig aktiv.

Det er viktig at klassen sammen med lærerne gjennomgår kompetansemålene og læreplanene for hvert fag. På den måten er det lettere å forstå hva som kreves i faget, og hvordan læreren vurderer. Du har også rett til halvårssamtale i hvert fag, ikke bare karakter.

 

Underveisvurdering og standpunktkarakterer

Kunnskapen eleven viser underveis i skoleåret, skal være en del av grunnlaget for vurdering mot slutten av skoleåret. Dette betyr at eleven har et ansvar for å være tilstede, delta aktivt underveis og vise kompetanse som har betydning for standpunktkarakteren. Læreren kan likevel ikke legge sammen karakterer fra underveisvurderingen og gi en standpunktkarakter som er et gjennomsnitt av disse. I steden må han/hun gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene i læreplanen for faget.

Aktive deltakelse i timene

Oftest lærer du mer ved å delta aktivt i timene. Å være aktiv innebærer ikke bare å være til stede. Det lønner seg å spørre når man lurer på noe, samt svare på spørsmål og bli med i samtaler om pensum og det dere jobber med. På denne måten får man gjerne med seg mer, og det kan være lettere å prestere godt på prøver, fremføringer og liknende som skal vurderes med karakter.

Læreren kan ikke sette karakter utelukkende basert på hvor ofte du rekker opp hånden i timen, men det kan lønne seg for din egen del, for å få med deg mest mulig av pensum. Er muntlig aktivitet en del av vurderingsformene i faget, vil det du presterer av faglig, muntlig aktivitet i timene få betydning. Alle lærer imidlertid på forskjellig måte. Snakk med læreren og lag avtaler om hvilke undervisningsformer som fungerer best for akkurat deg. Ta ansvar så du lærer mest mulig.

 

Hvor mye fravær kan jeg ha?

Alle elever plikter å møte opp og delta i timene. Hvis du har høyt fravær, risikerer du at læreren ikke kan sette karakter. Har du vært mye borte, er det ikke sikkert læreren har nok grunnlag til å gi deg karakter i det hele tatt. Du har rett til å få et varsel dersom du står i fare for at dette skal skje. I så fall er det viktig at du selv forteller læreren at du vil finne løsninger. Kanskje kan du få levere noen ekstra oppgaver, holde en muntlig framføring eller en prøve, slik at læreren får grunnlag til å sette karakter. Lag avtaler med læreren og skolen som fungerer for begge parter. I artiklene under kan du lese mer om fravær:

 

Hva gjør jeg om reglene brytes?

Dersom du opplever at læreren eller skolen ikke følger retningslinjene, ta det opp! Snakk først med læreren selv. Hvis dette ikke hjelper, snakk med noen i skoleledelsen. Det går også an å kontakte Elevorganisasjonen. De har god oversikt over elevers rettigheter og plikter. Du kan også kontakte Elev- og lærlingombudet i ditt fylke (se oversikt på linken). Elevombudet kan hjelpe deg med å ta opp saken overfor skolen.

Skrevet av:
Utdanningsrådgiver i samarbeid med ung.no
Sist oppdatert:
19.07.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Syk på eksamen i ungdomsskolen, hva skjer nå?
Hei Takk for ditt spørsmål. Håper du har blitt frisk igjen. Ved dokumentert sykefravær fra eksamen i grunnskolen, både muntlig og skriftlig, se...
Når får vi karakteren på skriftlig eksamen?
Hei. Jeg vil absolutt tro at du får vite karakteren før vitnemålsutdelingen, men du bør spørre læreren om når du kan forvente svar. Håper ...
Hvordan settes standpunktkarakter?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Dette skjønner vi godt at du lurer på. Vi har skrevet en god oversikt over hva som teller for karakteren i denne a...
Hvilke karakterer fra 8. klasse kommer på vitnemålet? Og har de mye å si for opptak til VGS?
Hei I utgangspunktet kommer ingen av karakterene fra 8. klasse på vitnemålet ditt som standpunktkarakterer. Karakterene du får i 8. klasse er kun ...
Har stryk i flere fag på vg 2, har jeg da rett til å komme inn på vg 3? 
Hei, flott du tar kontakt! Skolen skal etter forskrift til opplæringsloven § 3-7 varsel deg skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvur...
Skal jeg ha varsel hvis karakteren går ned?
Hei Det stemmer at det ikke er et formelt krav på varsel hvis man står i fare for å gå ned i karakter, men elev og foresatte skal varsles skriftl...
Er 4 en bra eller dårlig karakter?
Hei Takk for at du spør oss om det du lurer på. Du sier at du har 4ere og 5ere som terminkarakterer, og dette vil jeg kjennetegne som bra. Karakter...
Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Kan man sove godt selv om man drikker energidrikk/kaffe før man legger seg? Og hvorfor får man ulike karakterer på ulike skoler?
Hei Takk for at du sender inn spørsmål til ung.no. Spørsmål 1: Både kaffe og energidrikk inneholder koffein. Koffein er et sentralstimulerende...
Er 5,7 i snitt bra?
Hei Gratulerer med sommerferie og med kjempegod prestasjon! For dette er virkelig en god prestasjon. Når du har 5,7 i snitt betyr jo dette at du sto...
Hva burde jeg kunne til norsktentamen?
Hei Takk for at du skriver til oss og ber om råd. Dette høres ut som ting mange kan oppleve som utfordrende, men det er forståelig at du synes det...
Opptakskrav for å komme inn på VG2?
Hei og takk for svar! Man søker seg inn på Vg2, og man konkurrer med andre søkere basert på karakterer, akkurat som når man søker Vg1. Det kan...
Kommer karakterene fra første halvår til å ha noe å si?
Hei, og takk for spørsmål! Skolen skal sette karakterene basert på kompetansen du har ved avslutningen av faget. Dine endelige standpunktkaraktere...
Hva skjer med at jeg fikk IV?
Hei Ikke vurdert betyr at læreren ikke har nok grunnlag til å vurdere deg.  Du har fortsatt full mulighet til å få vurdering til våren, selv ...
Teller karakterene fra første termin?
Hei Takk for ditt spørsmål!Det er standpunktkarakteren din som teller, den siste karakteren du får. Du kan med andre ord forbedre karakterene dine...
Karaktersnitt høyere utdanning
Hei Takk for ditt spørsmål! Det kan være litt vrient å finne ut av hva som teller, men alle årene på VGS er like viktige for selve snittet dit...
Hva betyr karakterene på VGS?
Hei Det er bare avgangsfagene som kommer på vitnemålet. Altså: Hvis du har et fag som du bare har i 1. klasse, er det karakteren fra det faget som...
Hvordan måler lærerene karekterene i gym?
Hei, og takk for spørsmål! Karakteren i kroppsøving skal settes etter i hvor stor grad du har oppnådd kompetansemålene i faget. Hos Utdanningsdi...
Hvordan regner man ut karaktersnitt?
Hei Det er riktig at alle karakterer, også eksamenskarakterer, regnes med i snittet ved inntak til VGS. Og det du beskriver her er faktisk ikke noe ...
Er 3.3 dårlig i snitt?
Hei.  Takk for ditt spørsmål!  3,3 er ikke nødvendigvis et dårlig karaktersnitt. Du har mange muligheter både til å studere og finne jobber ...
Se alle