Hopp til hovedinnholdet

Hva teller for karakteren?

Prøve på skolen (colourbox.com)

Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene fastsettes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter karakterer.

Offentlig og kvalitetssikret
Prøve på skolen (colourbox.com)

Kompetansemålene i faget

Du skal bedømmes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene for faget. Karakteren skal altså settes ut i fra det faglige nivået du er på ved vurderingstidspunktet.

Det er viktig at klassen sammen med lærerne gjennomgår kompetansemålene og læreplanene for hvert fag. På den måten er det lettere å forstå hva som kreves i faget, og hvordan læreren vurderer. Du har også rett til halvårssamtale i hvert fag, ikke bare karakter.

Reglene:

Forskrift til Opplæringsloven, kapittel 3

Denne forskriften handler om vurdering av elevenes arbeid. Her omtales altså reglene for hvordan det skal settes karakter i fagene. Det som skal ligge til grunn når elevene vurderes, er i hvilken grad de har oppnådd kompetansemålene i hvert fag. I forskriften for vurdering slås det fast at "eleven, lærlingen og lærekandidaten har en plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen for å gi læreren og instruktøren grunnlag for å vurdere deres kompetanse i faget." I læreplanene står det opplyst hvilke kompetansemål som gjelder i alle fag, for eksempel i hvilken grad det er forventet at man skal være muntlig aktiv.

Underveisvurdering og standpunktkarakterer

I skoleåret 2015-2016 kom det en ny bestemmelse som skal tydeligjøre sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakteren. Kunnskapen eleven viser underveis i skoleåret, skal være en del av grunnlaget for vurdering mot slutten av skoleåret. Dette betyr at eleven har et ansvar for å være tilstede, delta aktivt underveis og vise kompetanse som har betydning for standpunktkarakteren. Læreren kan likevel ikke legge sammen karakterer fra underveisvurderingen og gi en standpunktkarakter som er et gjennomsnitt av disse. I steden må han/hun gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene i læreplanen for faget.

Kan jeg bare lene meg tilbake og slappe av i timene?

Oftest lærer du mer ved å delta aktivt i timene. Å være aktiv innebærer ikke bare å være til stede. Det lønner seg å spørre når man lurer på noe, samt svare på spørsmål og bli med i samtaler om pensum og det dere jobber med. På denne måten får man gjerne med seg mer, og det kan være lettere å prestere godt på prøver, fremføringer og liknende som skal vurderes med karakter.

Læreren kan ikke sette karakter utelukkende basert på hvor ofte du rekker opp hånden i timen, men det kan lønne seg for din egen del, for å få med deg mest mulig av pensum. Er muntlig aktivitet en del av vurderingsformene i faget, vil det du presterer av faglig, muntlig aktivitet i timene få betydning. Alle lærer imidlertid på forskjellig måte. Snakk med læreren og lag avtaler om hvilke undervisningsformer som fungerer best for akkurat deg. Ta ansvar så du lærer mest mulig!

Hvor mye fravær kan jeg ha?

Alle elever plikter å møte opp og delta i timene. Hvis du har høyt fravær, risikerer du at læreren ikke kan sette karakter. Har du vært mye borte, er det ikke sikkert læreren har nok grunnlag til å gi deg karakter i det hele tatt. Du har rett til å få et varsel dersom du står i fare for at dette skal skje. I så fall er det viktig at du selv forteller læreren at du vil finne løsninger. Kanskje kan du få levere noen ekstra oppgaver, holde en muntlig framføring eller en prøve, slik at læreren får grunnlag til å sette karakter. Lag avtaler med læreren og skolen som fungerer for begge parter.

Fravær på ungdomsskolen:

På ungdomsskolen skal alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer, og "løse" enkelttimer kan ikke regnes om til dager. For inntil ti dager i skoleåret kan eleven kreve at fravær blir fjernet fra vitnemålet. Les mer fraværsreglene som gjelder på ungdomsskolen her.

Fravær på videregående skole:

Fra 1.august 2016 blir det innført en fraværsgrense i videregående skole. Dette betyr at elever som er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, i utgangspunktet ikke skal få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, og ikke elevens totale fravær. Selv om fraværsgrensen er klar, kan eleven likevel få fjernet fravær,dersom det kan dokumenteres med en gyldig grunn.

Reglene om fravær på videregående skole er tatt inn i forskrift til opplæringsloven §3-3 siste ledd.

Hva gjør jeg om reglene brytes?

Dersom du opplever at læreren eller skolen ikke følger retningslinjene, ta det opp! Snakk først med læreren selv. Hvis dette ikke hjelper, snakk med noen i skoleledelsen. Det går også an å kontakte Elevorganisasjonen. De har god oversikt over elevers rettigheter og plikter. Du kan i tillegg sjekke med fylkeskommunen du bor i. De fleste fylker har et elevombud (se oversikt på linken). Elevombudet kan hjelpe deg med å ta opp saken overfor skolen.

 

Spørsmål:

Hei! Er diskriminering hvis lærern trekker deg en karakter ned BARE på grunn av du er lite aktiv i timene. Når du har fått en vurdering 5 og den andre vurderingen 5/4. Men læreren gir deg karakter 4. Fins det regler om det? Jeg mener at det er bullshit. Det er jo hva du får på vurderingene som avgjør hva får på standpunkt.

Svar:

Hei

Takk for din henvendelse!

Når du får standpunktkarakter, skal læreren vurdere hvor godt du har nådd kompetansemålene i faget. Kompetansemålene står i læreplanen, se på Utdanningsdirektoratets nettsider. I de fleste fagene vil ulike former for aktivitet være en del av kompetansemålene. Det kan for eksempel stå at du skal drøfte, utforske eller gjøre rede for et tema. Det er opp til læreren å velge vurderingsform og vurderingssituasjoner, men læreren bør si tydelig ifra om dette på forhånd slik at dere vet når og hvordan dere blir vurdert. Dere bør også få vite hvor stor vekt læreren legger på de ulike vurderingene, for eksempel hvor mye vekt læreren legger på et muntlig framlegg eller deltakelse i klassediskusjon.

Elev- og lærlingombudet i Oslo

Kilde: udir.no

Signatur utdanningsrådgiveren, ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Elli
0
29.01.2018 22:27:42
Kan man få dårligere karakter i Norsk (om tegneserier) fordi man ikke er flink til å tegne??
Jori likyr
0
07.09.2016 09:34:54
Bra side
lektor
0
04.04.2016 10:19:25
Dette virker litt forenklet. Det er vel som så mye annet spørsmål om tolkning. Finnes det læreplaner som ikke forutsetter aktiv deltakelse fra elevene? Når det gjelder rett til samtale i hvert fag, går det vel på rett til vurdering i tillegg til karakter, men at den kan være skriftlig eller muntlig.
Meg
3
25.12.2015 20:05:51
Føler ikke at lærerne følger opp dette. Den ene læreren min gir oss karakter for hver time i et av de praktiske fagene, og regner gjennomsnittet av dette til terminkarakter. Får også ofte høre at: Om du hadde vært mer muntlig, kunne du fått 5 til jul, men jeg må gi deg en 4. Halvårs-karakterene blir satt på feil vis i alle fag i følge det som står her..
Hellem
3
14.10.2015 07:07:21
Er 3- en bra karakter eller en dårlig. Kan ikke det systemet
Hei
3
11.09.2016 13:46:38
Det er ikke bra heller ikke dårlig, men bare normalt.
Bølgen
1
14.06.2015 17:11:50
Hei! Jeg er nå ferdig med mitt tredje år på TAF (teknisk allmennfag). Vi har blitt fortalt at programfag fra første år ikke ville stå på vitnemålet, ettersom vi skulle ha fagene ett år til (dette ble også lagt til veie ved karaktersetting). Men nå har vi hørt et annet sted at noen av programfagene fra første året blir stående på vitnemålet? Jeg er veldig spent ang. dette, ettersom jeg ligger akkurat på poenggrensa for studiet jeg ønsker å søke på neste år.
G14
5
01.12.2014 19:58:43
Lærerne mine sier konstant at presentasjonene mine er, i seg selv, sekserverdige (la oss gå ut i fra at det er et ord), men at jeg presenterer dårlig (ustødig stemme – syyyykt digg med voicecrack når jeg presenterer noe jeg har jobbet non-stop med de siste to-tre ukene, ser ikke nok på publikum, etc.) #Frustrert!
Happo
10
25.11.2014 19:50:24
Læreren min sier at jeg kan få dårligere muntlig karakter i norsk vis jeg ikke rekker opp hånda i timene... Noen som vet om det er lov?
hanna
3
05.06.2014 18:19:29
Jeg synes dersom en elev er har dårlige karakterer, men samtidig er muntlig i timen, så syns jeg eleven bør få et karakter høyere enn det elever får til vanlig.
Lars
31
27.03.2011 20:33:54
de bryter altså reglene når de setter karakterer på oss. dette er jo helt tragisk. viser at de fleste lærere ikke fortjener å være det og at det kan påvirke fremtiden til elever
lærer
1
05.07.2015 10:22:58
Mange av skolefagene er muntlige fag, hvor det er naturlig å vurdere på andre måter enn kun skriftlige prøver. Det er da naturlig å vurdere også ut fra den kompetansen eleven viser muntlig i timer. Det er da ikke først og fremst hvor ofte eleven rekker opp hånda som teller, men heller nivået på det eleven bidrar med i timen. Karakterer settes på grunnlag av kriterier bestemt av Udir (kjennetegn på måloppnåelse), som også benyttes for å vurdere muntlige bidrag i timene. Rekker du ikke opp hånda, har du heller ikke mulighet til å vise kompetanse i timene, noe som kan få betydning for karakteren i faget.
anc
13
07.12.2010 20:22:10
har ikke karakterer
GUTTEN SOM E DUM
13
14.11.2013 07:53:31
HELDI DU E
Camilla
19
06.12.2010 20:53:28
Lærerene våre sier at vi blir vurdert etter innsats og aktivitet i timene:/
Silje
1
04.05.2014 20:12:57
Når karakterer som norsk og engelsk muntlig skal settes, så er aktivitet i timene veldig viktig. Det er jo logisk. Men når det kommer til andre fag så skal ikke det om du er lite muntlig aktiv trekke deg ned, bare trekke deg opp om du ligger på en vippekarakter.
Ari
18
05.12.2010 21:26:04
Lærerne våre sier alltid at vi får karakter over hvor mye vi er aktive i timene. Så de lyver til oss, eller?
Vegard Elde Vefring
12
04.12.2010 14:03:32
Bra artikkel!

Spørsmål og svar

Teller karakterene fra første termin?
Hei Takk for ditt spørsmål!Det er standpunktkarakteren din som teller, den siste karakteren du får. Du kan med andre ord forbedre karakterene dine...
Kommer karakterene fra første halvår til å ha noe å si?
Hei, og takk for spørsmål! Skolen skal sette karakterene basert på kompetansen du har ved avslutningen av faget. Dine endelige standpunktkaraktere...
Kan man sove godt selv om man drikker energidrikk/kaffe før man legger seg? Og hvorfor får man ulike karakterer på ulike skoler?
Hei Takk for at du sender inn spørsmål til ung.no. Spørsmål 1: Både kaffe og energidrikk inneholder koffein. Koffein er et sentralstimulerende...
Er 4 en bra eller dårlig karakter?
Hei Takk for at du spør oss om det du lurer på. Du sier at du har 4ere og 5ere som terminkarakterer, og dette vil jeg kjennetegne som bra. Karakter...
Hvilke karakterer fra 8. klasse kommer på vitnemålet? Og har de mye å si for opptak til VGS?
Hei I utgangspunktet kommer ingen av karakterene fra 8. klasse på vitnemålet ditt som standpunktkarakterer. Karakterene du får i 8. klasse er kun ...
Karaktersnitt høyere utdanning
Hei Takk for ditt spørsmål! Det kan være litt vrient å finne ut av hva som teller, men alle årene på VGS er like viktige for selve snittet dit...
Hva betyr karakterene på VGS?
Hei Det er bare avgangsfagene som kommer på vitnemålet. Altså: Hvis du har et fag som du bare har i 1. klasse, er det karakteren fra det faget som...
Har læreren lov til å gi meg 1 i karakter når jeg ikke har tatt prøven?
Hei Nei, læreren har ikke lov til dette. Du har helt rett i at riktig reaksjon når du nektet å ta prøven var å eventuelt sette en anmerkning og ...
Har stryk i flere fag på vg 2, har jeg da rett til å komme inn på vg 3? 
Hei, flott du tar kontakt! Skolen skal etter forskrift til opplæringsloven § 3-7 varsel deg skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvur...
Hvordan måler lærerene karekterene i gym?
Hei, og takk for spørsmål! Karakteren i kroppsøving skal settes etter i hvor stor grad du har oppnådd kompetansemålene i faget. Hos Utdanningsdi...
Gruer meg til å begynne på ungdomsskolen
Hei og takk for spørsmål! Jeg forstår at du gruer deg til ungdomsskolen. Det er rart og uvant å skulle få karakterer, og begynne å måtte forho...
Opptakskrav for å komme inn på VG2?
Hei og takk for svar! Man søker seg inn på Vg2, og man konkurrer med andre søkere basert på karakterer, akkurat som når man søker Vg1. Det kan...
Teller første termin? 
Hei, og takk for ditt spørsmål.  Alt du gjør i et fag i løpet av et skoleår, fra august til juni, vil være med på å avgjøre hvilke karakter...
Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Mistrives på skolen
Hei og takk for spørsmål!   Det å lese at du føler deg deprimert og mistrives på skolen, er trist å lese. Jeg skjønner godt at du opplever s...
Er det lov å få nedsatt karakter på grunn av fravær?
Hei Nei, det er ikke lov. Du skal få karakter i alle fag ut fra din kompetanse, altså det du faktisk presterer og greier å vise frem når du er ti...
Hva har fraværet mitt noe å si for hvilken karakter jeg får?
Hei Karakterer i fag skal settes med bakgrunn i den kompetansen du har vist i faget. Fravær skal ikke påvirke fagkarakterer, men kan ha noe å si o...
Teller karakterene i 8.trinn?
Hei. Det er karakterene fra 10.klasse som teller på vitnemålet når du skal søke videregående. I tillegg kommer de fagene du er er ferdig med på...
Jeg har tatt morsmål nivå 2. Hvordan kan jeg ta nivå 3 og hvor mange karakterer får jeg?
Hei, takk for ditt spørsmål! Så synd at du ikke er fornøyd! Det kan være forhold jeg ikke kjenner til, så det er litt vanskelig å svare rikti...
Se alle