Hva teller for karakteren?

Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene settes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter dine karakterer.

Prøve på skolen (colourbox.com)
VURDERING: Husk at læreren din skal gjennomgå kompetansemålene og lærerplanen for hvert fag. Karakteren din settes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene.

Reglene for hvordan det skal settes karakter i fagene er nevnt i forskrift til Opplæringsloven, kapittel 3

Denne forskriften handler om vurdering av elevenes arbeid. Der står det at «eleven, lærlingen og lærekandidaten har en plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen for å gi læreren og instruktøren grunnlag for å vurdere deres kompetanse i faget.»

Kompetansemålene i faget

Kompetansemål er alt du skal lære i hvert enkelt fag innenfor et bestemt tidsrom, og de står i læreplanen. Et eksempel på kompetansemål fra læreplanen i Norsk 8. til 10. trinn er:

  • Eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster.

Du kan gå inn på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og lete frem målene du skal oppnå.

Du skal bedømmes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene for faget. Karakteren skal altså settes ut i fra det faglige nivået du er på ved vurderingstidspunktet.

Det er viktig at klassen sammen med lærerne gjennomgår kompetansemålene og læreplanene for hvert fag. På den måten er det lettere å forstå hva som kreves i faget, og hvordan læreren vurderer. Du har også rett til halvårssamtale i hvert fag.

Underveisvurdering og standpunktkarakterer

Kunnskapen du viser underveis i skoleåret, skal være en del av grunnlaget for vurdering mot slutten av skoleåret. Dette betyr at eleven har et ansvar for å være tilstede, delta aktivt underveis og vise kompetanse som har betydning for standpunktkarakteren.

Læreren kan likevel ikke legge sammen karakterer fra underveisvurderingen og gi en standpunktkarakter som er et gjennomsnitt av disse. Han/hun må gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene.

Aktiv deltakelse i timene

Oftest lærer du mer ved å delta aktivt i timene. Å være aktiv innebærer ikke bare å være til stede. Det lønner seg å spørre når man lurer på noe, samt svare på spørsmål og bli med i samtaler om pensum og det dere jobber med. På denne måten får du gjerne med deg mer, og det kan være lettere å prestere godt på prøver og fremføringer som skal vurderes med karakter.

Læreren kan ikke sette karakter utelukkende basert på hvor ofte du rekker opp hånden i timen, men det kan lønne seg for din egen del, for å få med deg mest mulig av pensum. Er muntlig aktivitet en del av vurderingsformene i faget, vil det du presterer av faglig, muntlig aktivitet i timene få betydning.

Alle lærer imidlertid på forskjellig måte. Snakk med læreren og lag avtaler om hvilke undervisningsformer som fungerer best for akkurat deg.

Hvor mye fravær kan jeg ha?

Alle elever plikter å møte opp og delta i timene. Hvis du har høyt fravær, risikerer du at læreren ikke kan sette karakter. Har du vært mye borte, er det ikke sikkert læreren har nok grunnlag til å gi deg karakter i det hele tatt.

Du har rett til å få et varsel dersom du står i fare for at dette skal skje. I så fall er det viktig at du selv forteller læreren at du vil finne løsninger. Kanskje kan du få levere noen ekstra oppgaver, holde en muntlig framføring eller en prøve, slik at læreren får grunnlag til å sette karakter.

I artiklene under kan du lese mer om fravær:

Hva gjør jeg om reglene brytes?

Opplever du at læreren eller skolen ikke følger retningslinjene? Snakk med noen om det. Snakk først med læreren selv. Hvis dette ikke hjelper, snakk med noen i skoleledelsen. Det går også an å kontakte Elevorganisasjonen. De har god oversikt over elevers rettigheter og plikter.

Går du på videregående kan du også kontakte Elev- og lærlingombudet i ditt fylke (se oversikt ved å følge lenken). Elevombudet kan hjelpe deg med å ta opp saken med skolen.

Skrevet av utdanningsrådgiver i samarbeid med ung.no

Sist oppdatert: 11.11.2019

Offentlig og kvalitetssikret
Prøve på skolen (colourbox.com)
VURDERING: Husk at læreren din skal gjennomgå kompetansemålene og lærerplanen for hvert fag. Karakteren din settes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Slik klager du på karakteren

Misfornøyd med en karakter? Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Hvilke frister gjelder og hvordan skal du gå fram?

Gutt er misfornøyd og tar seg til ansiktet (foto: Adrian Swancar på unsplash.com)

Føler du deg urettferdig behandlet på skolen?

Blir du ikke sett i timene? Får du dårligere karakterer eller flere anmerkninger enn du synes du fortjener? Her er en oversikt over hva du kan gjøre for å løse problemet.

Tomt klasserom (colourbox.com)

Fravær på ungdomsskolen

Har du vært borte fra skolen eller ikke møtt til timen? Her får du oversikt over hvilke regler som gjelder for fravær på ungdomsskolen.

Jente med skolesekk som ser rett inn i kamera

Reglene for fravær på videregående skole

De midlertidige unntakene fra fraværsreglene gjelder ut september 2021. I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan fraværsgrensen fungerer, og hva de midlertidige reglene betyr for deg.

Gutt med caps går ute på gata
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)