Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene settes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter dine karakterer.

Prøve på skolen (colourbox.com)
VURDERING: Husk at læreren din skal gjennomgå kompetansemålene og lærerplanen for hvert fag. Karakteren din settes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene.

Kompetansemålene i faget

Karakterene dine settes i all hovedsak etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene i fagene. Kompetansemål er alt du skal lære i hvert enkelt fag innenfor et bestemt tidsrom, og de står i læreplanen.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du søke opp læreplanene og lete frem målene du skal oppnå.

Det er viktig at klassen sammen med lærerne gjennomgår kompetansemålene og læreplanene for hvert fag. På den måten er det lettere å forstå hva som kreves i faget, og hvordan læreren vurderer. Du har også rett til halvårssamtale i hvert fag.

Standpunktkarakterer

Kunnskapen du viser underveis i skoleåret, skal være en del av grunnlaget for vurdering mot slutten av skoleåret.

Dette betyr at eleven har et ansvar for å være til stede, delta aktivt underveis og vise kompetanse som har betydning for standpunktkarakteren.

Læreren kan likevel ikke legge sammen karakterer fra underveisvurderingen og gi en standpunktkarakter som er et gjennomsnitt av disse. Han/hun må gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene.

Aktiv deltakelse i timene

Muntlig aktivitet kan være en del av vurderingsformene i faget, og da vil det du presterer av faglig, muntlig aktivitet i timene få betydning for karakteren din.

Læreren kan ikke sette karakter utelukkende basert på hvor ofte du rekker opp hånden i timen, men det kan lønne seg for din egen del, for å få med deg mest mulig av pensum.

Oftest lærer du mer ved å delta aktivt i timene, for eksempel ved å spørre når du lurer på noe, samt svare på spørsmål og bli med i samtaler om pensum og det dere jobber med.

Alle lærer imidlertid på forskjellig måte. Snakk med læreren og lag avtaler om hvilke undervisningsformer som fungerer best for akkurat deg.

Hvor mye fravær kan jeg ha?

Alle elever plikter å møte opp og delta i timene. Høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at du ikke får karakter i det hele tatt.

Du har rett til å få et varsel dersom du står i fare for at dette skal skje. I så fall er det viktig at du selv forteller læreren at du vil finne løsninger. Kanskje kan du få levere noen ekstra oppgaver, holde en muntlig framføring eller en prøve, slik at læreren får grunnlag til å sette karakter. Dette er ikke noe du som elev har krav på, men som du eventuelt kan avtale med din faglærer.

For elever ved videregående skole, er det egne fraværsregler som gjelder, og som det er særlig viktig å gjøre seg kjent med. Dette kan du lese mer om i artikkelen under:

Skrevet av utdanningsrådgiver i samarbeid med ung.no

Sist oppdatert: 23.11.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Prøve på skolen (colourbox.com)
VURDERING: Husk at læreren din skal gjennomgå kompetansemålene og lærerplanen for hvert fag. Karakteren din settes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Slik klager du på karakteren

Er du misfornøyd med en karakter og ønsker å klage? Her får du en oversikt over hvilke frister som gjelder og hvordan du skal gå fram.

Gutt er misfornøyd og tar seg til ansiktet (foto: Adrian Swancar på unsplash.com)

Føler du deg urettferdig behandlet på skolen?

Blir du ikke sett i timene? Får du dårligere karakterer eller flere anmerkninger enn du synes du fortjener? Her er en oversikt over hva du kan gjøre for å løse problemet.

Tomt klasserom (colourbox.com)

Reglene for fravær på videregående skole

På grunn av smittesituasjonen er fraværsreglene endret ut skoleåret.

Gutt med caps går ute på gata

Fravær på ungdomsskolen

Har du vært borte fra skolen eller ikke møtt til timen? Her får du oversikt over hvilke regler som gjelder for fravær på ungdomsskolen.

Aktuelt

Hvordan få til smarte endringer i kostholdet?

Hva og hvordan du spiser er et resultat av vaner du har opparbeidet deg gjennom hele livet. Det kan være vanskelig å endre en vane, men denne metoden kan gjøre det både moro og enkelt!

LAG EN PLAN: Tegn med grønn farge de dagene du klarer målet ditt. På den måten kan du se at du blir litt flinkere hver dag/uke. Foto: Estée Janssens/Unsplash

Hvem kan du snakke med om videregående skole?

Finn ut hvem du må snakke med for å få svar på spørsmål om eksamen, karakterer, inntak på vgs, vitnemål, omvalg, utveksling, læreplass og ungdomsrett.

Elev rekker opp hånda (colourbox.com)

Promping, rumling og luft i magen

De fleste opplever ulike former for plager i magen og fordøyelsen i blant. Men hva skyldes det egentlig, hva er normalt og hva kan du gjøre med det?