Hva er PP-tjenesten?

PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) hjelper skolene med å sikre at alle elever som trenger det, får hjelp og støtte.

PPT skrevet på ei tavle (colourbox.com)
TILRETTELEGGING: PPT hjelper blant annet de som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller huske det du har lært tidligere.

Opplæringsloven stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste).

PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkelte elevs forutsetning og behov.

PP-tjenesten arbeider med:

Hvem jobber i PP-tjenesten?

I PPT jobber ulike fagfolk, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvem som jobber i PPT der du bor vil variere litt.

Alle ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Hvem kan søke hjelp?

Krav om PPT står i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn og unge med særlige opplæringsbehov i kommunen. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

Du kan ta kontakt med lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte PPT.

Mange PP-tjenester har kontaktpersoner og faste kontordager ved de videregående skolene. Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften. Foresatte kan også ta direkte kontakt med dem.

Hvordan arbeider PP-tjenesten?

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 06.10.2021

Offentlig og kvalitetssikret
PPT skrevet på ei tavle (colourbox.com)
TILRETTELEGGING: PPT hjelper blant annet de som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller huske det du har lært tidligere.

Fakta

PP-tjenesten

  • PP-tjenesten står for pedagogisk-psykologisk tjeneste.
  • PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter dine forutsetning og behov.
  • De hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere.
  • De hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet.
  • De hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift.
  • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Du har rett på tilpasset opplæring

Er det vanskelig å henge med i timen? Eller er oppgavene for enkle? Si ifra – du har krav på at undervisningen tilpasses deg og dine behov.

Kan jeg få tilrettelagt eksamen og andre prøver?

Funksjonsnedsettelser kan gjøre prøver, og ikke minst eksamen, ekstra utfordrende. Da er det viktig at skolen hjelper deg, så du får gjennomført på best mulig måte.

Gutt som skriver på et ark. Ser konsentrert ut.
Aktuelt

Har du hatt en kjip opplevelse i møte med helsetjenesten?

Visste du at du kan få gratis hjelp? Pasient- og brukerombudet svarer på hvilke rettigheter du har og gir råd når kontakten med helsevesenet ikke ble helt som du trodde.

Forelsket i den samme som bestevennen din?

Det kan fort bli problemer når bestevennen din er forelsket i den samme som deg. Skal du ta hensyn til bestevennen og droppe forelskelsen...eller?

To gutter og en jente venter på bussen (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hvordan diskutere på nett?

Det kan være gøy å diskutere på nett, men det er lurt å følge noen retningslinjer: Hold deg til saken og ikke gå til personangrep.

Tegning av sinna gutt foran laptop som viser fingeren. Illustrasjon: ung.no