Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten er for barn og ungdom som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Den hjelper skolene med å sikre at alle som trenger det får hjelp og støtte.

PPT skrevet på ei tavle (colourbox.com)
TILRETTELEGGING: PPT hjelper blant annet de som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller huske det du har lært tidligere.


Opplæringsloven stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkelte elevs forutsetning og behov.

PP-tjenesten arbeider med:

Lære- og fagvansker

De hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere. De gir også hjelp ved større og sammensatte problemer. For eksempel hjelp ved:

 • Matematikkvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Andre lærevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Vansker med oppmerksomhet
 • Språkvansker

De gir også hjelp og oppfølging ved gjennomgripende utviklingsforstyrrelse(asperger og autisme), psykisk utviklingshemming, emosjonelle og sosiale vansker, og atferdsvansker.

Psykiske vansker

De hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet. Eksempler på vansker kan være:

 • Mye å tenke på
 • Depresjon
 • Angst
 • Rus
 • Alvorlig sykdom i familien
 • Aggresjon/vold
 • Skolevegring
 • Lav selvfølelse
 • Spille/nettavhengighet
 • Søvnvansker
 • Identitet

Læringsmiljø

De hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift. Grunner til mistrivsel kan være:

 • Læringsmiljø
 • Mobbing
 • Ensomhet

Hvem jobber i PP-tjenesten?

På PPT jobber ulike fagfolk, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvem som jobber i PPT der du bor vil variere litt. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt.

Hvem kan søke hjelp?

Krav om PPT står i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn og unge med særlige opplæringsbehov i kommunen. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

Du kan ta kontakt med lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte PPT. Mange PP-tjenester har kontaktpersoner og faste kontordager ved de videregående skolene. Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften. Foresatte kan også ta direkte kontakt med dem.

Hvordan arbeider PP-tjenesten?

Utredning

Gjennom samtale/intervjuer, observasjon og testing får PPT et mest mulig fullstendig bilde av elevens forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår på skolen eller i lokalene til PPT.

Sakkyndig vurdering

PPT foretar en vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også råd om:

 • spesialundervisning,
 • fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål,
 • inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen
 • og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.

Oppfølging

PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre og lærere i skolen. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 13.11.2019

Offentlig og kvalitetssikret
PPT skrevet på ei tavle (colourbox.com)
TILRETTELEGGING: PPT hjelper blant annet de som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller huske det du har lært tidligere.

Fakta

PP-tjenesten

 • PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter dine forutsetning og behov.
 • De hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere.
 • De hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet.
 • De hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift.
 • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Du har rett på tilpasset opplæring

Vanskelig å lære på den måten læreren din underviser? Eller kanskje du ikke får nok utfordringer i timene? Si fra – Du har rett til at undervisningen tilpasses deg.

Skoleskilt (colourbox.com)

Rett til tilrettelegging av prøver og eksamen

Allergi eller senebetennelse i armen? Behov for bestemte hjelpemidler for å gjennomføre eksamen? Skolen plikter å hjelpe deg med tilrettelegging på prøver og eksamen.

Gutt som skriver på et ark. Ser konsentrert ut.
Aktuelt

Vi holder på, hvordan bli sammen?

Holder du på med den du er forelsket i og lurer på hvordan dere kan ta det neste steget og bli kjærester?

Gutt og jente holder hender (Colourbox.com)

Tips til Norgesferie

Sommerferie innenfor landets grenser kan absolutt være nydelig, og ikke minst miljøvennlig og billig, spesielt om du reiser lokalt. Ungdomsjournalist Konstanse har tips til hva du kan gjøre.

Tegning av gutt med norgeskart (ill: ung.no)

Ti tips til ting du kan gjøre når du kjeder deg

Det er helt normalt å kjede seg av og til, men det kan føles veldig … kjedelig. Her får du tips til aktiviteter som kan slå i hjel kjedsomheten.

Jente foran PC kjeder seg. (www.colourbox.com)