Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Hva er PP-tjenesten?

PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) hjelper skolene med å sikre at alle elever som trenger det, får hjelp og støtte.

Sist oppdatert: 06.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) hjelper skolene med å sikre at alle elever som trenger det, får hjelp og støtte
TILRETTELEGGING: PPT hjelper blant annet de som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller huske det du har lært tidligere.

Opplæringsloven stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste).

PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkelte elevs forutsetning og behov.

PP-tjenesten arbeider med:

Hvem jobber i PP-tjenesten?

I PPT jobber ulike fagfolk, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvem som jobber i PPT der du bor vil variere litt.

Alle ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Hvem kan søke hjelp?

Krav om PPT står i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn og unge med særlige opplæringsbehov i kommunen. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

Du kan ta kontakt med lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte PPT.

Mange PP-tjenester har kontaktpersoner og faste kontordager ved de videregående skolene. Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften. Foresatte kan også ta direkte kontakt med dem.

Hvordan arbeider PP-tjenesten?

Fakta

PP-tjenesten

 • PP-tjenesten står for pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter dine forutsetning og behov.
 • De hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere.
 • De hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet.
 • De hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift.
 • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.
PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) hjelper skolene med å sikre at alle elever som trenger det, får hjelp og støtte
TILRETTELEGGING: PPT hjelper blant annet de som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller huske det du har lært tidligere.

Fakta

PP-tjenesten

 • PP-tjenesten står for pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter dine forutsetning og behov.
 • De hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere.
 • De hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet.
 • De hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift.
 • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider