Kan læreren ta mobilen min?

Mange som blir fratatt mobilen i timen mener læreren ikke har lov til det. Skolen sier noen annet. Hvem har rett?

Sist oppdatert: 23.11.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Mobilfri sone-skilt i skolegården
LOV? Har læreren din lov til å beslaglegge mobilen din hvis du har den fremme i timen? Og hva med i skolegården? Foto: ung.no

Kort sagt: Ja, læreren din har lov til å ta fra deg mobilen din hvis det forstyrrer undervisningen og så lenge ordensreglementet for skolen din sier noe om det.

Det skal i så fall komme tydelig fram at lærerne har lov til å ta mobiltelefoner og andre gjenstander som skolereglene sier ikke skal brukes. Reglene kan også omfatte skoletida generelt, f.eks. i friminutt og på skoletur.

Hva står i ordensreglementet?

Skolens ordensreglement skal gjøres kjent for både elevene og deres foreldre, og du kan derfor be læreren din om å få se regelen han henviser til hvis han tar mobilen din.

Dersom det står i ordensreglementet, kan skolen beslaglegge ulovlige gjenstander. Skolen kan også beslaglegge utstyr og gjenstander dersom bruken av utstyret forstyrrer undervisningen.

Elevrådet, skolens skolemiljøutvalg og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) har rett til å være med å påvirke hvordan skolens ordensreglement, og i dette tilfellet mobilregler, skal se ut.

Hvor skal mobilen oppbevares?

Det skal også stå noe i ordensreglementet om hvordan mobilene deres skal oppbevares i løpet av skoledagen. For eksempel er det noen skoler som bruker det som kalles mobilhotell, som er en vegghylle med ene hyller for hver elev sin mobil.

Uansett er det viktig at skolen har en ordentlig måte å oppbevare mobilene på, dersom de samler mobilene inn i starten av skoledagen eller timen. Dette er for å hindre at det ikke blir noe skade på mobilene deres.

Skolen din kan ikke beslaglegge mobilen din lenger enn ut skoledagen, og den har ikke lov til å ha et ordensreglement som sier at mobiler kan holdes lenger enn dette. Ordensreglementet skal nemlig bare regulere skoletiden og skoleveien, og ikke kvelder og helger.

Derfor er noen skoler mobilfri

Det er flere gode argumenter for at elever ikke skal bruke mobilen i timen - eller på skolen generelt. Noen av argumentene er at en mobilfri skoledag:

  • skal forebygge mobbing,
  • gjør at elevene får bedre kontakt med hverandre,
  • og gjør at elevene får et tryggere skolemiljø

Et annet argument er at mobilbruk i timen forstyrrer både den som bruker den og resten av klassen, og gir dårligere opplæring og læringsmiljø for hele klassen.

Hva hvis noen må få tak i meg på skolen?

Noen elever lurer på hvordan foreldre eller andre kan få tak i dem på skolen hvis det har skjedd noe hjemme eller de må gi en viktig beskjed. Det du kan gjøre er å lage en avtale med læreren eller skolen din hvis det er en spesiell beskjed du venter på, slik at du kan få lov til å ha mobilen på deg akkurat den dagen.

Eventuelt kan de som må få tak i deg ringe til skolen og gi beskjed om at du f.eks. skal ringe tilbake, dersom du ikke har mobilen på deg.

Mobilfri sone-skilt i skolegården
LOV? Har læreren din lov til å beslaglegge mobilen din hvis du har den fremme i timen? Og hva med i skolegården? Foto: ung.no

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?