Kort sagt: Ja, læreren din har lov til å ta fra deg mobilen din hvis det forstyrrer undervisningen og så lenge ordensreglementet for skolen din sier noe om det. Det skal i så fall komme tydelig fram at lærerne har lov til å ta mobiltelefoner og andre gjenstander som skolereglene sier ikke skal brukes. Reglene kan også omfatte skoletida generelt, f.eks. i friminutt og på skoletur.

 

 

Ordensreglement

Skolens ordensreglement skal gjøres kjent for både elevene og deres foreldre, og du kan derfor be læreren din om å få se regelen han henviser til.

Dersom det står i ordensreglementet, kan skolen beslaglegge ulovlige gjenstander. Skolen kan også beslaglegge utstyr og gjenstander dersom bruken av utstyret forstyrrer undervisningen.

Elevrådet, skolens skolemiljøutvalg og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) har rett til å være med å påvirke hvordan skolens ordensreglement, og i dette tilfellet mobilregler, skal se ut. Men til syvende og sist er det skolens ledelse som bestemmer dette og fører det inn i ordensreglementet for skolen din.

 

 

Trygg oppbevaring

Regelverket skal også si noe om hvordan elevenes mobiler skal oppbevares i løpet av skoledagen. Skolen din kan ikke beslaglegge mobilen din lenger enn ut skoledagen, og den har ikke lov til å ha et ordensreglement som sier at mobiler kan holdes lenger enn dette. Ordensreglementet skal nemlig bare regulere skoletiden og skoleveien, og ikke kvelder og helger.

Hvis mobilen skulle bli ødelagt eller stjålet mens den oppbevares av skolen, må du sjekke om foreldrene dine har en forsikring som dekker dette. Skolen er lovpålagt å ha en ulykkes- og skadeforsikring for alle sine elever, men den gjelder kun personskade. Hvis du eller foreldrene dine ikke har en forsikring som dekker skade på dine eiendeler når du er på skolen, så må du spørre skolen om de kan dekke skaden.

Hvis skolen samler inn alle mobilene ved starten av timen eller skoledagen, så bør de ha en ordentlig måte å oppbevare de på, slik at det ikke bli skade på elevenes mobiler. Å samle mobilene i en bøtte eller eske, er ikke en god måte å gjøre det på. På noen skoler har man fått det som kalles mobilhotell, som er en vegghylle med egne hyller for hver enkelt mobil.

 

 

Godt læringsmiljø

Det er flere gode argumenter for at elever ikke skal bruke mobilen i timen - eller på skolen generelt. Noen av argumentene er at en mobilfri skoledag:

  • skal forebygge mobbing,
  • gjør at elevene får bedre kontakt med hverandre,
  • og gjør at elevene får et tryggere skolemiljø

Et annet argument er at mobilbruk i timen forstyrrer både den som bruker den og resten av klassen, og gir dårligere opplæring og læringsmiljø for hele klassen.

 

 

Hvis noen må få tak i meg på skolen?

Noen elever lurer på hvordan foreldre eller andre kan få tak i dem på skolen hvis det har skjedd noe hjemme eller de må gi en viktig beskjed. Du trenger ikke ha mobilen på deg for at de skal få varslet om slike ting, for de kan ringe skolen og gitt beskjed om at du f.eks. skal ringe tilbake.

Du kan også gjøre en avtale med læreren eller skolen hvis det er en spesiell beskjed du venter på, så kan du få lov til å ha mobilen på deg akkurat den dagen.