Det skal være gratis å gå på skole

Visste du at det skal være gratis å gå på skole i Norge? Aktiviteter i regi av skolen skal ikke koste deg eller foreldrene dine noe.

Sist oppdatert: 14.06.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Du har rett på gratis offentlig grunnskole og videregående opplæring
GRATIS: Elever ved offentlig grunnskole og videregående skole har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for deg som elev og for foreldrene dine. Det betyr at du har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Grunnen til at opplæringen skal være gratis er at alle skal ha samme tilbud, uansett bakgrunn. Alle elever skal kunne delta på samme premisser, uavhengig av hva familien tjener.

Grunnskolen

Kommunen, som eier grunnskolene i Norge, har ikke muliget til å kreve at du eller foreldrene dine dekker utgifter i forbindelse med aktiviteter knyttet til opplæring i grunnskolen.

Dette gjelder både undervisningsmateriell og faglig og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en del av opplæringen.

Det betyr at skolen ikke har lov til å kreve at du skal delta på noe som koster noe, de har heller ikke lov til å kreve at du må kjøpe noe fordi du trenger det i undervisningssituasjon.

  • Eksempler på undervisningsmateriell er skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister og kalkulator.
  • Utgifter til aktiviteter kan være overnatting på leirskole eller andre lignende turer. Det kan være billetter til kino eller teater, andre inngangsbilletter ved ekskursjoner eller transportutgifter til svømmehall eller bibliotek i skoletiden.
  • Mat, drikke, nødvendige klær eller utstyr, telles ikke som undervisningsmateriell, og må dekkes av foreldre eller foresatte.

Videregående opplæring

Fylkeskommunen, som eier de videregående skolene, har ansvar for at du som elev får gratis lærebøker og andre nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Om du går på yrkesfag kan det være du trenger forskjellig verneutstyr. En del personlig utstyr har du selv ansvar for å dekke, mens fylkeskommunen dekker mer kostbart verneutstyr. Spør fylkeskommunen hvis du er usikker på hva du selv må betale.

På nettsiden videltar kan du lese mer om retten til gratis skole i videregående opplæring, samt om de andre rettighetene du som elev har.

Leirskole og andre turer

Alle kommuner må tilby leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen. Dette skal være gratis – du skal ikke behøve å samle inn penger til slike turer ved for eksempel kakesalg eller dugnader.

Grunnen til at slike turer skal være gratis, på linje med skoleutstyr, er at de skal være inkluderende. På denne måten kan alle elever delta uansett hvor god økonomi eleven og familien har.

Dugnad og innsamling

Skolen kan arrangere innsamling eller dugnad til inntekt for en klassetur, men det skal være frivillig å delta på dette. Pengene må komme hele klassen til gode, og alle elever må få delta på turen, enten familien har vært med å samle inn penger eller ikke.

Skolen kan arrangere innsamlingsaksjon til et godt formål, men skolen kan ikke pålegge deg som elev å samle et bestemt beløp. Skolen kan heller ikke kreve at du dekker hele eller deler av et beløp av egen lomme.

Hvis innsamlingen skjer i skoletiden, skal alle elever som deltar få tilstedeværelse, uavhengig av hvor mye de har samlet. Om du ikke ønsker å delta i innsamlingen bør du få et alternativt opplegg.

Fakta

Her kan du lese mer om gratisprinsippet i skolen, og sjekke hvilke utgifter skolen skal dekke for deg.

Du har rett på gratis offentlig grunnskole og videregående opplæring
GRATIS: Elever ved offentlig grunnskole og videregående skole har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Fakta

Her kan du lese mer om gratisprinsippet i skolen, og sjekke hvilke utgifter skolen skal dekke for deg.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider